Det kan være vanskelig for noen å få refinansiering i en vanlig bank. De vanligste grunnene til at noen opplever at det er vanskelig å få refinansiering er:

  • Lav inntekt
  • Mye kortsiktig gjeld
  • Betalingsanmerkninger
  • Inkasso

Tradisjonelle banker driver etter et prinsipp om å balansere og minimere risiko. Det betyr at så fort du er litt uheldig med økonomien så blir du raskt utelukket som kunde av dem. Om du har fått avslag på refinansiering i en tradisjonell bank og syntes det er vanskelig å få refinansiering så kan du prøve det som av mange betegnes som en spesialistbank. For det finnes banker som gir refinansiering med betalingsanmerkning eller lån med inkasso.

De bankene som gjør dette er banker som har spesialisert seg på å nettopp innvilge refinansiering til de som sliter med å få en refinansiering i en vanlig bank. Nedenfor er et utvalg av aktører som kan hjelpe deg som har fått nei fra banken og se på en løsning for deg. Dessverre så er dette banker som kun gir ut lån med pant i boligen og det betyr at om du ikke eier bolig så kan du faktisk ikke søke om lån der. Eier du derimot egen bolig så kan det være at disse aktørene vurderer søknaden din annerledes og det ikke blir så vanskelig å få refinansiering.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-id-990"

Er det vanskelig å få refinansiering?

I utgangspunktet hvis du ikke har betalingsanmerkninger og har fast inntekt så er det ikke vanskelig å få refinansiering. Det er nok vanskeligere å få refinansiering nå enn det var for noen år siden. Over de to siste årene så har det kommet nye retningslinjer for bankene som gjør at det er mer restriktivt hvem som faktisk kan få godkjent refinansiering. Dette gjelder spesielt de med veldig høy forbruksgjeld.

Dersom du eier egen bolig så er det ikke like vanskelig å få en refinansiering. Da kan banken ta pant i boligen din og da blir risikoen mindre for bankene. Dersom du eier en bolig og ikke har betalingsanmerkninger så kan du søke om refinansieirng i en vanlig bank, har du ledig verdi så finnes det gode muligheter for å kunne refinansiere. Om du har betalingsanmerkninger så må du regne med å velge en litt mer kostbar løsning som refinansiering med betalingsanmerkninger.

Det er viktig å påpeke at selv om du oppfyller krav om inntekt, egenkapital og bolig så er det ikke automatikk i å få innvilget en refinansiering. Disse bankene har gjerne en egen metode for å vurdere din motivasjon og ikke minst din situasjon. Hvis du oppfyller minstekravene så er det likevel mindre vanskelig å få få til en refinansiering.

Hva kan jeg gjøre for å øke sjansene for å få en refinansiering?

Om du ikke kvalifiserer til bankene ovenfor fordi du enten ikke eier egen bolig eller kanskje du ikke har ledig kapital i boligverdien så er det fortsatt håp for deg. Du må da se på alternativer som refinansiering uten sikkerhet. Da gjelder det å få oversikt og orden i økonomien så banken kan se litt mer bredt på din sak.

  1. Skaff deg oversikt over økonomien og gjelden du har
  2. Har du betalingsanmerkninger eller inkasso så fjern dem. Vi har skrevet en egen artikkel om hvordan du kan bli kvitt gjeld her.
  3. Optimaliser inntekten din ved hjelp av ekstra jobb, lønnsforhøyelse eller overtid
  4. Lag et budsjett og sett av penger på egne kontoer som matkonto, regningskonto og sparekonto

Grunnen til at veldig mange opplever det som vanskelig å få refinansiering er gjerne at de har hatt en uryddig økonomi. Når du søker om refinansiering i bankene så har flere av bankene som vurderer søknaden din manuelt svært trente øyner for å se hvem som kanskje har en uryddig økonomi og da kan det være vanskelig å få en refinansiering.

Hvis du derimot før du søker om refinansiering sørger for å rydde opp i økonomien. Du kan nok ikke fjerne gjelden du ønsker å refinansiere men ved å lage en oversikt, plan og ikke minst rydde opp i det mest negative så kan du gjøre det lettere for banker å kunne godkjenne deg og gi deg en refinansiering.

Noen siste tips fra oss

Om du ikke lykkes med å få godkjent refinansiering og syntes det er vanskelig så gjelder det å se fremover. Det gjelder å finne ut hvordan du kan optimalisere din situasjon for en refinansiering. Det finnes flere ting du kan gjøre som er veldig effektive og en god start får du i punktene ovenfor. Vi vil også anbefale at du oppretter dialog med bankene for å prøve å forstå hvorfor du får avslag.

Selv om det kan være vanskelig for deg å få refinansiering nå så betyr ikke det at ting ikke vil endre seg over tid. De aller fleste bankene er åpne for å ta i mot kunder som er motiverte og som viser at de er villig til å gjøre en jobb. Hold derfor dialig med banken og spør dem gjerne om litt tips til hva du kan gjøre for å til slutt få godkjent en refinansiering.