De økende prisene begynner å innhente norske forbrukere skal vi tro Kredinor som forteller i en pressmelding at de ser en økning på hele 33 % av boliglån som går til inkasso. NRK har i en artikkel spurt Intrum og de rapporterer en økning på hele 36 %. Dette er tall som ikke bør sjokkere siden det har vært en enorm prisøkning i samfunnet på alt fra strøm til renter. Dette er en utvikling som man på mange måter har ventet på en god stund etter at Norges Bank økte rentene. Her på Gjeldsproblemer.com så ser vi en ganske solid økning i etterspørselen etter boliglån med betalingsanmerkning. Det som dessverre er et resultat av den økende renten er at selv om man har ledig verdi i boligen så er det ikke alltid at man kan få hjelp, spesielt dersom gjelden er stort. Derfor er det veldig viktig at man oppsøker hjelp før det er for sent. Vi spurte Petter i Gjeldsproblemer.com hva man bør gjøre om man sliter med å få betalt boliglånet:

  1. Ring først banken din, sjekk om det er noe de kan gjøre med rente eller nedbetalingstid
  2. Lag et budsjett over alle dine utgifter, kutt ut alt som ikke er nødvendig
  3. Sjekk om du kan refinansiere gjelden din for å få ned kostnadene

Petter fortsetter videre at om du har betalingsanmerkning så kan det være vanskelig å få hjelp av din ordinære banken din, selv om de aller fleste banker nå er ekstra hjelpsomme siden det er tøffere tider. Skulle du få nei av din bank fordi du har problemer med å betale boliglånet eller de ikke kan hjelpe deg så kan du søke hjelp med refinansiering. Du kan få hjelp av en låneagent eller en spesialbank til å refinansiere gjelden, dersom du eier egen bolig. Eier du ikke egen bolig så anbefaler vi at du benytter deg av NAV sitt tilbud om gratis gjelds rådgivning.

Økning i inkassosaker på 7 %

Finanstilsynet kom med sine inkassotall her viser det at nordmenn i siste del av 2023 skylder 124,9 milliarder i inkasso. Dette er 7 % mer enn året før og viser at det kan være fare på ferde. Det som mange ikke tenker på er at når inkasso øker så påvirker det hele samfunnet. Det blir derfor spennende å se om 2023 er toppen eller om det blir verre før det blir bedre.

Forbruksgjelden øker

Samtidig som vi ser at inkassotall er på vei opp så går forbruksgjelden til nordmenn opp. Dette handler nok om at kjøpekraften er gått ned og for å realisere planer så låner man penger i større grad. Det er også mulig at det har blitt vanligere å låne penger til oppussing uten sikkerhet ettersom bankene har strammet inn på boliglån etter at rentene har økt. Tallene hadde nok vært ennå høyere om det ikke var for at vi hadde gjeldsregisteret.