Inkasso er en stadig økende utfordring for mange nordmenn, og tallene fra de siste årene viser at flere og flere nordmenn blir rammet av inkassosaker. Ifølge tall fra Kredittilsynet ble det i 2021 sendt ut over 10 millioner inkassokrav i Norge. Dette tilsvarer en økning på 3,7 prosent fra året før.

Årsakene til økningen er mange og komplekse, men flere eksperter peker på at den økonomiske situasjonen for mange nordmenn har blitt tøffere de siste årene. Både høyere boligpriser og økte levekostnader har ført til at flere sliter med å få endene til å møtes, og dette kan resultere i at inkassokravene hoper seg opp.

En annen faktor som spiller inn er økt bruk av kredittkort og forbrukslån. Mange nordmenn har tatt opp lån og kreditter for å finansiere ulike behov, og når man ikke klarer å betale tilbake det man skylder, kan det føre til inkassosaker.

Tall fra inkassobransjen viser også at en stadig større andel av inkassosakene handler om småbeløp. Dette kan være alt fra ubetalte regninger på under tusen kroner til smålån som ikke blir betalt tilbake. For mange kan slike småbeløp være en stor belastning på økonomien, og kan føre til at man kommer inn i en ond sirkel der inkassogjelden vokser.

Inkassobyråene som står bak kravene, forsvarer sin virksomhet med at de bidrar til at folk betaler det de skylder. Samtidig har det vært mye debatt rundt inkassobransjen og kritikk av at den kan være for aggressiv i sin markedsføring og praksis.

Det er viktig å være klar over at man har rettigheter når man blir rammet av en inkassosak. Blant annet kan man kreve å få en oppstilling av kravet og betalingsfrister, og man har rett til å klage på gebyrer som anses som urimelige. Det er også mulig å søke om gjeldsordning eller gjeldsforhandling, dersom man har stor gjeld og ikke klarer å betale den tilbake.

Inkasso er altså en økende utfordring for mange nordmenn, og det er viktig å være bevisst på egen økonomi og rettigheter dersom man blir rammet av en inkassosak. Det kan også være lurt å søke hjelp og råd fra en økonomisk rådgiver eller gjeldsrådgiver for å finne en løsning på problemene.

Kilder:

https://www.nrk.no/norge/over-10-millioner-inkassokrav-sendt-i-fjor-1.15874253
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/3dAnjG/flere-og-flere-faar-inkasso-som-synliggjoer-okonomiske-