Ifølge DNB Markets så kan nordmenn allerede nå begynne å forberede seg på en renteøkning neste år. Vi nordmenn har begynt å bli vandt med lavere renter og dette har kommet veldig mange til gode. Nå har vi nok vært flere som har ønsket at renten skulle bli lav men DNB Markets peker på 2 faktorer som kan være med på at sentralbanken ved Olsen kommer til å sette opp renten neste år:

  • Solid oppgang i boligpriser
  • Mulig vaksine

Når det er sagt så er en stigende rente en positiv faktor for Norge som helhet. Flere økonomer anser renten som en slags puls på økonomien. Når renten er lav så betyr det at økonomien går dårlig, renten blir brukt som en slags medisin. Hvis renten går opp så betyr det at ting blir bedre.

Det er fortsatt stor usikkerhet i økonomien og det at DnB markets mener dette betyr ikke at det kommer til å bli en renteøkning.

Hvordan vil en renteøkning påvirke min refinansiering?

Når bankene mottar søknader om refinansiering med betalingsanmerkninger så regner de inn renteoppgang. Rentekostnaden på gjelden din vil gå opp med en renteøkning men det er gjerne ikke veldig store bevegelser i det hele tatt. Det som kan skje er at vi får en serie med renteøkninger over tid som vil gjøre at vi på sikt skal opp på en mye høyere rente enn vi har i dag.