Personlig konkurs

Hvis du frykter å gå konkurs så gjelder det å ta grep før det er for sent. Hvis du eier egen bolig så kan en refinansiering av din gjeld være en god mulighet for å rydde opp i gjelden og unngå en en konkurs. Det finnes i dag flere agenter og banker som har dette som en egen nisje. Disse kan hjelpe deg med å se på en løsning for hjelpe deg ut av dine økonomiske problemer. Nedenfor ser du et lite utvalg av aktørene som tilbyr refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger og lån til deg som har fått nei i en vanlig bank.. Dette er banker som daglig hjelper nordmenn med betalingsproblemer og som sitter på mye kunnska om hvilke løsninger som er der ute for deg. Det er gratis og helt uforpliktende å søke! Med hjelp fra en bank så kan det være at du finner en løsning som passer deg godt. 

Personlig konkurs eller tvungen gjeldsordning er en svært omfattende og ikke minst alvorlig prosess. Det er mange som tror at en personlig konkurs er rask & effektiv måte å bli kvitt gjelden sin på men det er ikke sant. Men hvilke konsekvenser har en personlig konkurs egentlig?

En personlig konkurs/tvungen gjeldsordning betyr at du slår deg selv konkurs. Alle din eiendeler vil bli registrert og deretter lagt til noe som heter “konkursbo”. Disse eiendelene selges for å prøve å dekke inn kravene til kreditorene. Det betyr at alt du eier vil du miste rådigheten over. I tillegg så blir lønnen din i en 5 års periode kontrollert av namsmannen, han vil fordele lønnen til kreditorene mens du vil få et minstebeløp å leve på det. Beløpet er merkbart lite og vil sette preg på din levestandard.

Fordelen med en personlig konkurs/tvungen gjeldsordning er at du blir per definisjon gjeldsfri etter 5 år.
Ulempene er at du får 5 år hvor økonomien din vil være så stram at det kan bli vanskelig å få endene til å møtes.

Dersom du står i en situasjon hvor du risikerer å gå personlig konkurs så anbefaler jeg deg å lese deg opp på Konkursrådet sine sider. Her finner du en god innføring i alt dette innebærer og ikke minst prosessen. 

Hvor lenge varer en personlig konkurs? 

En gjeldsordning eller «personlig konkurs» varer normalt i 5 år men kan være kortere eller lengre. Det avhenger av sitausjonen og ikke minst hvor mye penger man skylder. Den kan maksimalt vare i 10 år. Perioden starter fra den dagen det ble åpnet gjeldsforhandlinger. 

Gjelder personlig konkurs for ektefeller? 

Gjeld er personlig, selv om du er gift med en person som skal slå seg selv personlig konkurs (gjeldsordning) så gjelder denne ikke for deg. Om dere eier bolig sammen eller lignende så må andelen som er eid av personen som har slått seg selv personlig konkurs selges. 

Er det vanskelig å få gjeldsordning?

Ja, det er ikke enkelt å få en gjeldsordning. Det er mange hensyn å ta i forhold til privatpersoner, staten og ikke minst bedrifter som har krav som ikke har blitt innfridd. Når en søknad om gjeldsordning blir vurdert så er det en ganske stor og kompleks vurdering. For å kunne få innvilget gjeldsordning så må søkeren være ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser og man må ha prøvd å forhandle med kreditorene.

Hver sak er forskjellig og det er ikke noe forhåndsbestemt sannsynlighet for å få godkjent gjeldsordning men dersom du har ny gjeld så vil en gjeldsordning være utelukket i de aller fleste tilfeller. Hvis du er usikker på hvordan man søker om gjeldsordning og ikke minst hvordan du best mulig setter opp din søknad så kan det være fint å få hjelp til dette av en jurist/advokat. De aller fleste kan samtidig vurdere om de mener din søknad er dekket i gjeldsordningsloven.

Finnes det noen alternativer til gjeldsordning?

Hvis du i dag har en jobb og har energi så kan det være en bedre løsning å finne løsninger. Det finnes flere gode måter du kan gjøre dette på. Hvis man eier bolig så kan man søke om refinansiering med betalingsanmerkning og da kan må bakt kravene inn i et boliglån dersom man har sikkerhet til det. Hvis man ikke eier egen bolig så kan det være vanskeligere å finne løsninger som får deg ut av problemene med en gang. Da er det å sette seg ned å lage en plan for hvordan man skal bli kvitt gjelden et bedre alternativ og faktisk så er det som regel alltid mulig å betale ned gjelden. Uansett om du eier bolig eller ikke så kan du prøve å forhandle med kreditorene på en nedbetalingsplan. Ofte så har det påløpt en del renter på gjelden som faktisk er mulig å fjerne hele eller deler av. Vi har skrevet en ganske stor guide om hvordan du kan forhandle med kreditorer her.

Dersom du får avslag på din søknad om personlig konkurs/gjeldsordning så vil det at du prøver å forhandle med kreditorer og få de med på en nedbetalingsplan virke positivt når du skal søke om gjeldsordning på et senere tidspunkt. Det viktige er å ikke bli paralysert av dette og faktisk sette i gang jobben med å jobbe seg ut av gjeldsproblemene.