Personlig konkurs eller tvungen gjeldsordning er en svært omfattende og ikke minst alvorlig prosess. Det er mange som tror at en personlig konkurs er rask & effektiv måte å bli kvitt gjelden sin på men det er ikke sant. Men hvilke konsekvenser har en personlig konkurs egentlig?

En personlig konkurs/tvungen gjeldsordning betyr at du slår deg selv konkurs. Alle din eiendeler vil bli registrert og deretter lagt til noe som heter “konkursbo”. Disse eiendelene selges for å prøve å dekke inn kravene til kreditorene. Det betyr at alt du eier vil du miste rådigheten over. I tillegg så blir lønnen din i en 5 års periode kontrollert av namsmannen, han vil fordele lønnen til kreditorene mens du vil få et minstebeløp å leve på det. Beløpet er merkbart lite og vil sette preg på din levestandard.

Fordelen med en personlig konkurs/tvungen gjeldsordning er at du blir per definisjon gjeldsfri etter 5 år.
Ulempene er at du får 5 år hvor økonomien din vil være så stram at det kan bli vanskelig å få endene til å møtes.

Dersom du står i en situasjon hvor du risikerer å gå personlig konkurs så anbefaler vi deg å lese deg opp på Konkursrådet sine sider. Her finner du en god innføring i alt dette innebærer og ikke minst prosessen. 

Hvis du ikke ønsker å lese hele guiden så kan du se om du kan få innvilget et lån hos en av aktørene nedenfor som hjelper deg med å unngå personlig konkurs hvis du eier egen bolig.

Hvor lenge varer en personlig konkurs?

En gjeldsordning eller «personlig konkurs» varer normalt i 5 år men kan være kortere eller lengre. Det avhenger av sitausjonen og ikke minst hvor mye penger man skylder. Den kan maksimalt vare i 10 år. Perioden starter fra den dagen det ble åpnet gjeldsforhandlinger.

Gjelder personlig konkurs for ektefeller?

Gjeld er personlig, selv om du er gift med en person som skal slå seg selv personlig konkurs (gjeldsordning) så gjelder denne ikke for deg. Om dere eier bolig sammen eller lignende så må andelen som er eid av personen som har slått seg selv personlig konkurs selges.

Er det vanskelig å få gjeldsordning?

Ja, det er ikke enkelt å få en gjeldsordning. Det er mange hensyn å ta i forhold til privatpersoner, staten og ikke minst bedrifter som har krav som ikke har blitt innfridd. Når en søknad om gjeldsordning blir vurdert så er det en ganske stor og kompleks vurdering. For å kunne få innvilget gjeldsordning så må søkeren være ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser og man må ha prøvd å forhandle med kreditorene.

Hver sak er forskjellig og det er ikke noe forhåndsbestemt sannsynlighet for å få godkjent gjeldsordning men dersom du har ny gjeld så vil en gjeldsordning være utelukket i de aller fleste tilfeller. Hvis du er usikker på hvordan man søker om gjeldsordning og ikke minst hvordan du best mulig setter opp din søknad så kan det være fint å få hjelp til dette av en jurist/advokat. De aller fleste kan samtidig vurdere om de mener din søknad er dekket i gjeldsordningsloven.

Hva innebærer en personlig konkurs?

En personlig konkurs innebærer at du i et begrenset antall år (som oftest 5 år) lever på et minimum for å betjene din gjeld. Etter at denne perioden er over så er fritatt for gjelden din foruten gjeld til statlige instutisjoner. Det begrenser din mulighet til å tjene penger for å bruke selv da alt skal fordeles til dine kreditorer minus det som du evt får til livets opphold.

Finnes det noen alternativer til personlig konkurs?

Hvis du i dag har en jobb og har energi så kan det være en bedre løsning å finne løsninger. Det finnes flere gode måter du kan gjøre dette på. Hvis man eier bolig så kan man søke om refinansiering med betalingsanmerkning og da kan må bakt kravene inn i et boliglån dersom man har sikkerhet til det. Hvis man ikke eier egen bolig så kan det være vanskeligere å finne løsninger som får deg ut av problemene med en gang. Da er det å sette seg ned å lage en plan for hvordan man skal bli kvitt gjelden et bedre alternativ og faktisk så er det som regel alltid mulig å betale ned gjelden. Uansett om du eier bolig eller ikke så kan du prøve å forhandle med kreditorene på en nedbetalingsplan. Ofte så har det påløpt en del renter på gjelden som faktisk er mulig å fjerne hele eller deler av. Vi har skrevet en ganske stor guide om hvordan du kan forhandle med kreditorer her.

Dersom du får avslag på din søknad om personlig konkurs/gjeldsordning så vil det at du prøver å forhandle med kreditorer og få de med på en nedbetalingsplan virke positivt når du skal søke om gjeldsordning på et senere tidspunkt. Det viktige er å ikke bli paralysert av dette og faktisk sette i gang jobben med å jobbe seg ut av gjeldsproblemene.

Burde jeg låne penger til noen som er personlig konkurs?

Nei, du bør i hovedsak ikke låne ut penger til noen som er personlig konkurs eller under en tvungen gjeldsordning. Grunnen til at du ikke burde gjøre dette er at de som regel allerede har gjeld som de ikke har betalt ned. De som har meldt inn sine krav står som oftest først i køen når det kommer til penger vedkommende måtte få inn.

Hva kan du gjøre for å stoppe en personlig konkurs?

Dersom du frykter at du kan gå personlig konkurs så gjelder det å snarest ta grep rundt økonomien din. Du må først skaffe oversikt over gjelden din og dermed se hva du kan gjøre for å betale ned gjelden. Hvis du er på randen av personlig konkurs så er sannsynligheten stor for at du kan få forhandlet ned gjeld men da må du skaffe frem noen penger og ikke minst vise at du vil rydde opp. Det er nemlig ikke et ønskelig utfall for kreditorene at du går personlig konkurs for da taper de som regel penger.

Problemet er ofte at man venter for lenge med å ta tak i problemet og går det for langt så kan det være vanskelig å stoppe. Dette kommer helt ann på hvilke kreditorer man har. Dersom man er tidlig i prosessen så kan man få en refinansiering med betalingsanmerkning eller omstartslån, men går det for langt så kan dette være svært vanskelig.

Hvis du eier egen bolig så kan en refinansiering av din gjeld være en god mulighet for å rydde opp i gjelden og unngå en en konkurs. Det finnes i dag flere agenter og banker som har dette som en egen nisje. Disse kan hjelpe deg med å se på en løsning for hjelpe deg ut av dine økonomiske problemer. Nedenfor ser du et lite utvalg av aktørene som tilbyr refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger og lån til deg som har fått nei i en vanlig bank.. Dette er banker som daglig hjelper nordmenn med betalingsproblemer og som sitter på mye kunnska om hvilke løsninger som er der ute for deg. Det er gratis og helt uforpliktende å søke! Med hjelp fra en bank så kan det være at du finner en løsning som passer deg godt.

Vi gjør oppmerksom på at dette er svært kostbare lån med en høy rente i forhold til vanlig boliglån. Dette bør derfor være siste utvei. Nedenfor så kan du se et utvalg av noen av våre annonsører som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning.

Hvordan er livet etter en personlig konkurs?

Det er svært vanskelig å si hvordan livet er etter å ha blitt slått personlig konkurs eller inngått en frivillig gjeldsordning. Ut i fra artikler og bloggposter som vi har funnet så ser vi at veldig mange forteller om 5 tøffe år, men samtidig som det er absolutt verdt det når man er ferdig med prosessen.

Hvor kan jeg få hjelp med spørsmål rundt personlig konkurs?

Om du personlig konkurs eller lurer på noe rundt en mulig personlig konkurs så anbefaler vi deg å oppsøke en jurist som har dette som felt. Hvis du ikke har økonomi til å få hjelp av en jurist så finnes det noen instanser som kan hjelpe deg:

Andre artikler vi tror du vil ha utbytte av:

På Gjeldsproblemer.com så finner du veldig mye informasjom om gjeld selv om ikke alt dreier seg om personlig konkurs. Nedenfor er et lite utvalg av artikler vi tror du vil ha utbytte av.

Refinansiering med betalingsanmerkninger 

Hvordan bli kvitt inkasso?

Hjelp til å rydde opp gjeld?