Gjeldsproblemer under soning i fengsel

Hvis du har gjeldsproblemer eller er i fare for å få gjeldsproblemer så er det viktig at du tar snarlig kontroll på din økonomi. Nedenfor er et utvalg av banker som har spesialisert seg på nettopp nordmenn med gjeldsproblemer. 

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-id-998"

250.000 – 10.000.000
Lånebeløp

3.99% – til 14.49%
Rente

18 år
Min. alder

1 – 30 år
Nedbetalingsperiode

Annonse

Effektiv rente 6,57% v2,5mill o/30år Kost. kr 3.118 415. Tot. kr 5.618.415

250.000 – 10.000.000
Lånebeløp

1 – 30 år
Nedbetalingsperiode

3.99% – til 14.49%
Rente

18 år
Min. alder

Annonse

Effektiv rente 6,57% v2,5mill o/30år Kost. kr 3.118 415. Tot. kr 5.618.415

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-id-990"

Hvert år soner flere tusen nordmenn en straff i fengsel. Det er veldig mange forskjellige grunner og årsaker til at folk havner i fengsel, men økonomi er ofte en grunn til at tidligere dømte kriminelle går tilbake til kriminelle handlinger når de kommer ut og til slutt havner tlbake i fengsel. I følge en undersøkelse gjort av SSBs på levekårene til ansatte i norske fengsel så har hele 8/10 økonomiske problemer. Dette er en ganske klar indikator på at her er det mange som trenger mye hjelp. Vi har derfor listet opp en del spørsmål som vi ofte får og noen som vi tror er relevante. 

Hva skjer med mitt boliglån når jeg er fengslet?

Når du blir fengslet så er det ditt ansvar at du har midler nok til å betale for gjelden din. Hvis man har vært flink til å betale gjelden sin og du kun f.eks vil være borte i noen måneder så vil nok veldig mange banker gi deg en avdragsfri periode dersom du ikke har noe negativ historikk. Dersom du skal sone en lenger straff så må du enten finne en løsning som gjør at du får dekket inn det som er iån, her kan utleie være en mulighet. Da kan vi anbefale å bruke en utleietjeneste som f.eks Utleiemegleren eller andre for å leie ut sin leilighet. Grunnen til at vi anbefaler å bruke en profesjonell aktør er at man da slipper mye nødvendig jobb som man ikke har muligheten til når man soner i fengsel.

Det finnes plasser i Norge hvor leieprisene ikke er høye nok. Hvis man skal sone en lengre straff så kan det i noen tilfeller lønne seg å selge boligen for å unngå at lånet går i mislighold. Hvis man har en egenkapital så kan man heller sette den i en lenger investering som kan sikre deg å kjøpe en ny bolig når du kommer tilbake.

Hva skjer med leiligheten jeg leier når jeg må i fengsel?

I utgangspunktet så må du enten si opp denne eller hvis du kun skal i fengsel i en liten periode så kan du søke om å få dekket dette inn så du har en plass å komme tilbake til. Har du en lenger straff så må du selvfølgelig si opp leiligheten du har. Hvis du har en leilighet som du er veldig glad i og ønsker å få denne tilbake når du blir løslatt, da kan du fremleie denne ut. Det betyr at du leier leiligheten bort til noen andre mens du er innsatt. Det er veldig mange utleiere som ikke tillater dette, så sjekk dette alltid først.

Hva skjer med forbrukslån og kredittkort når jeg er fengslet?

Disse vil normalt løpe som vanlig, det er vanskelig å få stoppet renter og avdrag. Dersom du i dag eier bolig så kan en løsning være å refinansiere med sikkerhet. Da er du selvfølgelig avhengig av å leie ut boligen din for så mye at du kan dekke inn kostnadene du har på lånet hver måned. Hvis du har så mye gjeld at du ikke klarer å håndtere denne gjelden i og utenfor fengsel så kan du søke om en gjeldsordning. Når man søker om gjeldsordning så blri gjelden man har slettet etter 5 år, det eneste som kan bestå er bøter og andre krav som staten har.

Veldig mange tror at gjeldsordning er en enkel løsning og at man kan bli kvitt alt av lån der. Det er en krevende prosess og de aller fleste som søker får avslag når de søker om gjeldsordning. Vi har prøvd å finne ut om det at man er i fengsel er en skjerpende omstendighet eller hvordan dette utarter seg når man soner i fengsel.

Hva kan jeg få dekket når jeg er i fengsel?

Når du sitter som innsatt i fengsel så har du kost og losji i fengselet. I tillegg så har du rettigheter på tjenester fra sosialtjenesten som f.eks briller, kontaktlinser og spesielle behov innenfor tannehelse. Utenfor dette så får man ikke dekket veldig mye når man er i fengsel. Man kan få dagpenger hvis man jobber på helt opp til 70 kroner per dag. Dette vil for de fleste gå til dagligdage ting som røyk, godteri eller annet man behøver. Mange som soner litt lengre straffer prøver å spare litt dagpenger så de ikke har 0,- på konto når de slipper ut av fengsel.

Kan man få hjelp til gjeldsproblemer når man sitter i fengsel?

Når samfunnet dømmer noen til fengsel så ønsker de å gi personen en straff men samtidig forandre den uønskede adferden hos den kriminelle. Det betyr blant annet at de ønsker å lære folk forskjellige kunnskaper som de kan bruke når de skal søke jobb utenfor fengsel og andre livsviktge kunnskaper. Vi at det er flere som fengsler som faktisk har særlig fokus på å lære innsatte opp i økonomi. Samtidig så finnes det svært lite hjelp annet enn hjelpen fra NAV som de innsatte kan benytte seg av.  Dette er veldig trist da det faktisk er åpenbart at man øker en persons mulighet til å endre adferd dersom man gir dem muligheten til å starte fra scratch.

Et veldig godt eksempel på dette er rusmisbrukere. Dette er en særlig gruppe blant norske innsatte og rusmisbrukere som av andre årsaker innlagt på instutitsjoner. Mange av disse har tatt opp forbrukslån og kredittkort over årenes løp uten å betjene dette. Det betyr at det som i utgangspunktet var veldig små summer nå har har blitt relative store summer. Hvis en rusmisbruker klarer å stoppe sin avhengighet så vil han eller hun kanskje ha flere hundre tusen kroner i gjeld. Det er en forferdelig start på livet som nykter hvor man må etalblere seg helt på nytt.

Vi anbefaler at hvis du er innsatt eller har planlagt soning at du prøver å få ekstern hjelp. Hvis du ikke har råd til å bruke en egen advokat så kan du bruke nettsiden Gratis Rettshjelp. Her kan du få gratis hjelp av en jurist til å få en vurdering av dine muligheter og din gjeld.

Tips til deg som er fengslet og som ønsker å rydde opp i økonomien

Selv om det er begrenset hvor mye penger man klarer å oppdrive og bruke til å betjene sin når man sitter fengslet så er det en rekke andre ting man kan gjøre i fengsel for å forberede økonomien sin.

Få oversikt over økonomien din

I fengsle så har man ofte litt ekstra tid enn det man der ute. Derfor er det en perfekt tid for å forstå økonomien sin. Hent gjerne ut kontoutskrifter fra langt tilbake i tid og bruk disse for å se hvor pengene har gått. Når man gjør ting på den måten så er det ofte da man forstår hvordan man kan unngå å havne i gjeldsproblemer igjen.

Du bør i samme operasjon lage en oversikt over hele din gjeld. Skriv gjerne ned på et ruteark eller hvis du har tilgang til PC bruk Excel eller et Google regneark for å lage et dokument. I dette dokumentet så skriver du opp alle lånene du har, renten de har , gebyrene og hvor mye det koster deg. Deretter så prioriterer du disse etter kostnad i rente, altså de med høyeste rente.

Finn ut hvordan du kan tjene penger

Veldig mange som kommer ut av fengsel sliter med å få seg en jobb. Det mange ikke vet er at det finnes utrolig mange måter å jobbe i 2019. Det trenger ikke å være en tradisjonell jobb du finner deg. Bruk derfor tiden i fengsel på å finne en jobb hvor du kan tjene penger og noe du tror vil gi deg glede i livet. Når du har funnet ut hvilken jobb du ønsker å så gi deg selv et forttrinn, les bøker og alt du kommer over. Ha som mål å bli best det du vil.

Lag en bucketlist

Når man skal komme seg ut av gjeldsproblemer og starte et nytt liv så må man sette seg noen mål på ting man ønsker å oppleve. List opp alle de tingene du ønsker å gjøre før du er gammel og grå. La dette arket være motivasjonen for å betale ned gjelden og ikke minst for å ikke havne tilbake i kasjotten.