Når skal betalingsanmerkninger slettes?

Hvis du har betalingsanmerkninger som du ønsker å bli kvitt så kan en refinansiering være løsningen.  Bluestep er kanskje den største og mest anerkjente banken som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning. Nedenfor finner du en lenke til skjema hos Lånemegleren. Her kan du søke om refinansiering med betalingsanmerkninger dersom du eier egen bolig. Dette kan være et godt alternativ til deg som ønsker å slette betalingsanmerkninger. 

Det er strenge regler for når en betalingsanmerkning skal slettes. Vit rettighetene dine og hva loven sier.

Hvordan påvirkes du av en betalingsanmerkning?

En slik anmerkning kan ha vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for deg og din private økonomi. Det blir omtrent umulig å skaffe seg lån og kredittavtaler, som ofte er helt kritisk for de som ønsker seg bil og bolig. Ved å bli stengt ute fra lånemarkedene har du heller ikke mulighet til å stifte et mobilabonnement, eller kjøpe varer i butikk med framtidig betaling. Det er lett å se hvilke problemer en betalingsanmerkning kan føre med seg. Men hva er egentlig en slik anmerkning og hvordan kan du i såfall slette den da den først er kommet i registeret? Følger du disse enkle reglene er det lettere å komme seg ut av det økonomiske uføret og starte over igjen med blanke ark.

Mangel på betaling

Du får en betalingsanmerkning dersom du unnlater å betale regninger eller fakturaer og de påfølgende inkassokravene. For å få en slik anmerkning må kravet ha forfalt over en lengre tidsperiode med utestående sum. Problemet er at slike anmerkninger kan oppstå fra trivielle regninger. Skylder du kr 250 til mobiloperatøren og lar være å betale vil dette kunne fort bli en betalingsanmerkning som sperrer deg ute fra boliglån og andre typer finansiering. Anmerkningene skal slettes så fort et krav blir innfridd. Det betyr at dersom du betaler den opprinnelige regningen samt alle inkassosalær og renter vil kravet forsvinne fra registrene. Ofte er regningen blir svært dyr sammenlignet med startsummen, og det er ikke uvanlig at tusenvis av kroner har blitt lagt til underveis.

Andre forhold å huske på

Loven sier at anmerkningen skal slettes automatisk da kravet innfris, men i realiteten stemmer ikke dette alltid. Anmerkningen blir ført inn i et register, og må manuelt fjernes fra registeret. Noen kredittbyråer bruker litt tid på å fjerne dette, og det er en god huskeregel at du selv tar kontakt for å be om fjerning av anmerkningen fra registeret. Dersom du har for mye gjeld er det lurt å ta kontakt med kreditorene. Ettersom en betalingsanmerkning har såpass alvorlige konsekvenser burde du utnytte alle tilgjengelige metoder på forhånd for å unngå det. Tar du kontakt med kreditorene vil de ofte være villige til å inngå en avtale som gjør deg i bedre stand til å betale tilbake hva du skylder

Lover og regler

For at du skal få en betalingsanmerkning må selskapet du skylder penger ha gått gjennom rettsvesenet. Dersom de får tilslag på kravet vil opplysningene sendes til et kredittopplysningsbyrå. Disse har registre over alle de dårlige betalerne i landet, og brukes flittig av banker og andre utlånere for å vurdere en kundes kredittverdighet. Dersom en anmerkning har blitt registrert vil den som regel slettes automatisk etter 4 år uavhengig av hvorvidt det er blitt innfridd. Det betyr likevel ikke at du kan la være å betale regningen, men fungerer likevel som et sikkerhetsnett for de som skylder penger og har problemer med å komme seg ut av uføret. 
Husk t det beste er å unngå å pådra seg betalingsanmerkninger. Har du fått inkassovarsler som du sliter med å få betalt, bør du kontakte kreditor så snart du kan, og se om du kan få en betalingsløsning. De fleste kreditorer er mest interessert i å få pengene du skylder og har lite å tjene på at en sak går for langt.