Nei, namsmannen kommer som regel ikke på døra. Dette er gjerne en gammel myte som stammer fra tiden før brevpost digipost og du trenger som regel ikke å frykte at dem står på døra. Som oftest så sender namsmannen brev for å komme i dialog med deg og for å gjerne kalle deg inn på et møte. På dette møtet så vil gjerne namsmannen finne ut om det finnes noen løsninger for å løse situesjonen på den måten som vil løse dette på best mulig for alle parter.

Veldig mange tror at namsmannen er en person som er ute etter å ta ting fra personer. Det er heldigvis ikke slik, namsmannen har faktisk en viktig rolle for at vårt samfunn skal fungere. Namsmannen sørger for at kreditorer skal få pengene sine men skal samtidig ivareta gjeldsofre sine interesser. Namsmannen er lagt inn under politiet og hjelper til å håndheve loven på godt og vondt.

Det er nok en del som har feil oppfatning av namsmannens oppgave og ikke minst hva slags rolle han/hun har. Namsmannen kan bruke tvang eller makt om nødvendig men det skjer heldigvis veldig sjeldent. De fleste saker hos namsnmannen løses på en veldig fredlig og løses på best mulig måte. Selv om det selvfølgelig som regel innbærer en del negativt for personen som har fått krav mot seg.

Når får man brev fra namsmannen?

Det er som regel ikke noen overraskelse når det kommer brev fra namsmannen. Da har gjerne kreditorene allerede sendt flere varsler selv og gjerne igjennom inkassoselskap. Namsmannen er siste instans og de er nøye på at kravene som kommer til dem er berettighet i forhold til lov om inkasso. Man får gjerne brev fra namsmannen når kreditorer har prøvd å krevd tilbake beløp men ikke lykkes, det er siste instans og det er en kostbare prosess for kreditorer. Derfor ønsker de aller fleste kreditorer å løse dette før det kommer til punktet hvor namsmannen blir involvert.

I det første brevet fra namsmannen så får man varsel om at saken er registrert og man blir gjerne blir kalt inn på et møte med namsmannen. Det som er viktig for namsmannen er å finne ut om du har mulighet til å gjøre opp deg med f.eks løsøre eller andre verdifulle ting du kan ha. Namsmannen har mulighet til å ta lønnstrekk ut av lønnen din for å dekke inn eventuelle krav du måtte ha. Dette kan av mange oppleves som vanskelig men det kan være den eneste løsningen for veldig mange. Om du eier egen bolig, veldig høy gjeld så kan det være at boligen kan bli tvangssolgt.

Om du har fått brev fra namsmannen så gjelder det uansett å ikke ta sorgene på forskudd. Man bør heller ikke møte opp med en vond innstilling man bør heller dra dit med en positiv innstilling på at du ønsker å løse dette. Kanskje klarer du å komme med på en løsning som namsmannen kan gå med på. Det er nettopp det som er rollen for namsmannen, finne gode løsninger som er i tråd med loven som skal verne både gjeldsofre og kreditorer. Det anbefales at du går inn med en innstilling og ikke minst et ønske om å samarbeide med namsmannen slik at du kan få en god løsning.

Rydd opp i gjeld før det går til namsmannen

Et av de vanligste problemene som dukker opp hos nordmenn med gjeldsproblemer er at de venter for lenge med å oppsøke hjelp å finne løsninger. Om du har mye gjeld så kan det være smart å oppsøke hjelp så snart som mulig. Det første du burde gjøre er å kontakte banken din for å se om det er noen muligheter for deg å få hjelp av din bank før det blir registrert som en betalingsanmerkning. Om du ikke har noe dårlig historikk så er det ikke umulig at banken faktisk kan hjelpe deg med et lån for å rydde opp i gjelde. Vi har skrevet en egen artikkel for deg som ønsker å hjelp til å rydde opp i gjeld.

Om du foretrekker å løse dette selv så har vi skrevet noen artikler som kan hjelpe deg:

Hvordan forhandle med kreditorer?

Hvordan refinansiere gjeld med betalingsanmerkninger?

Kan man få lån med inkasso?