Hvis man har gjeld som har gått i restanse og som man ikke har fulgt opp videre så kan gjelden gå til namsmannen. Namsmannen er en del av politimyndigheten i Norge og har ansvaret for å kreve inn penger fra både private, bedrifter og selvfølgelig staten selv. Når gjelden har gått til namsmannen så er dette siste instans og namsmannen kan bruke en del forskjellige midler for å kreve inn gjelden som du skylder. Når namsmannen skal kreve inn gjeld fra deg så kalles det for utleggsforretning. Dette er et veldig komplisert ord for at namsmannen prøver å finne om du har penger til å betale din gjeld.

Det mest vanlige er at namsmannen benytter seg av lønnstrekk. Dette er en måte hvor namsmannen kontakter din arbeidsgiver for å kreve inn det du skylder via lønnen din. Dette gjøres ved at namsmannen bruker NAV sitt register over inntekter og dermed finner ut hva inntekten din er. Namsmannen kan trekke av lønnen din helt til satsen for livsopphold kicker inn. Dersom man har lav lønn, trygd eller pensjon så kan det være at namsmannen ikke har mulighet for å trekke i lønn.

Hvis det ikke er mulig for namsmannen å trekke i lønn så vil det neste punktet være om du har fast eiendom eller annet løsøre som kan selges til fordel for dine kreditorer. Det er ingen grenser for hva som kan være aktuelt å selge og dette vil i mange tilfeller ende opp med et besøk fra namsmannen for å få et overblikk over hva du har verdier.

Om namsmannen konkluderer med at du ikke har verdier å selge så vil saken din få status «intet til utlegg». Det betyr at namsmannen ikke finner verdier eller muligheter til å få tilbake gjelden du skylder. Det er likevel ikke slik at du går klar kravet her for ting kan endre seg. Kreditorene har lov til å opprettholde kravet til deg i inntil 10 år før det blir foreldet.

Kan man få bilforsikring med betalingsanmerkning?

Kan man få lån når man har gjeld til namsmannen?

I en vanlig bank som vil man få nei om man har krav som har gått til namsmannen. Det er kun et fåtall av banker som tilbyr refinansiering eller lån når man gjeld til namsmannen. Dette er banker som har spesialisert seg på mennesker med dårlig økonomi og tar en meget kalkulert risiko her. Antallet banker som gir lån når man har gjeld til namsmannen er økende og det kommer nok til å komme mange flere.

Hvis man skal få lån når man skylder namsmannen penger så må man oppfylle noe krav:

  • Man må eiendom som kan sette som pant for lånet
  • Man må ha ledig kapital utover 15 %
  • Skattepliktig inntekt

Dersom man ikke oppfyller disse kravene så kan man ikke regne med å få lån i noen som helst bank så lenge man skylder namsmannen penger. Da er egentlig det siste alternativet å låne penger privat av noen du kjenner eller finne andre måter å betale ned gjelden på.

Hvor kan jeg få lån når jeg skylder namsmannen penger?

Det finnes mange plasser som gjerne hjelper deg med å låne penger for å betale namsmannen. Man har i utgangspunktet 2 muligheter, man kan søke om lån direkte i nettbanken til en bankene eller velge å bruke en agent. Hvis man har behov for litt generell rådgivning og ønsker hjelp med gjelden til namsmannen så kan det være greit å benytte seg av en agent. Agenter er gratis å bruke men blir betalt av banken dersom de gir banken en kunde som resulterer i et utbetalt lån.

Fordelen med agenter fremfor banker er at man gjerne har nettopp . Vi har samlet alt du trenger å vite om denne typen lån på vår underside som omhandler refinansiering med betalingsanmerkninger. Her finner du alt du trenger å vite og ikke minst flere linker til banker og agenter som tilbyr denne typen lån.

Låne penger til restskatt?

Vårt siste tips til deg som har gjeld til namsmannen

Det å ha gjeld til namsmannen er ikke noe gøy og det er stressende for de aller fleste av oss. Vi vil virkelig veldig gjerne understreke at det ofte mye hjelp hvis man faktisk snakker med namsmannen. Deres jobb er å kreve inn penger penger men de er som oftest veldig orientert på mulige løsninger og man kan få mye hjelp ved å ha god dialog med namsmannen.