Finanstilsynet har i dag kommet med et nytt forslag om å skrote boliglånsforskriften og deretter lage en ny forskrift som skal «motvirke oppbygningen av gjeld i sårbare husholdninger». Det foreslås blant annet at samlet gjeld ikke skal overstige 4,5 bruttoårsinntekt og at fleksibilitetskvoten på 10 % skal reduseres til 5 %. Fleksibilitetskvoten er den kvoten bankene har hatt for å kunne gjøre unntak for egenkapital slik at noen kan få boliglån uten egenkapital eller uten tilstrekkelig egenkapital.

Hvorfor gjør Finanstilsynet dette?

Den 24.04.2020 så sendte Finansdepartementet ut en henvendelse til Finanstilsynet for å vurdere om den midlertidige boliglånsskriften burde fornyes, endres eller omfatte alle typer lån. Ikke uventet kom Finanstilsynet her med noen ganske klare rammer for hvordan de ønsker det fremover. Det er viktig å påpeke at at dette er bare sendt ut på høring og det er slettes ikke sikkert at forslaget til Finanstilsynet blir vedtatt.

Det er forøvrig viktig at vi har et organ som Finanstilsynet som ser på risiko og stabilitet som en faktor. Selv om dette forslaget ikke blir vedtatt rett frem så er det en sannsynlig for at det kommer noen biter av dette som blir inkludert i en ny forskrift.

Hvordan vil dette påvirke deg som vil ha refinansiering?

Nå vet vi at tidligere forskrifter har hensynstatt kunder med refinansiering og behold for nye løsninger for sin gjeld. I forslaget til Finanstilsynet så blir dette ikke uten videre definert. Dersom bankene som gir refinansiering med sikkerhet så kan dette gjøre det vanskelig for kunder å få refinansiering med pant i boligen enten i sin vanlige bank eller en av spesialistbankene.

Det er uansett fortsatt tidlig å si hva som kommer til å skje her og vi kommer til å oppdatere saken så fort det kommer noe nytt i saken.