Hvis du har misligholdt dine lån den siste tiden så er du ikke alene. Ifølge Finanstilsynet sin 1-3 kvartalsrapport så har misligholdet av norske lån økt betraktelig over de siste månedene. Bankene fremhever at misligholdet har økt mest innenfor forbrukslån og lån til oljerelaterte næringer.  Samtidig så påpeker Finanstilsynet at veksten innenfor forbrukslån er gått ned. Misligholdet av alle lån i Norge er på ca 1,1 %. Det betyr at i snitt så vil litt over 1 lån misligholdes av 100 lån som gies ut. Forbrukslån ble nevnt her som en særlig stor andel av lån som har mislighold.

Om du har misligholdt ditt boliglån eller forbrukslån så anbefaler vi at du leser vår artikkel om mislighold av lån!

Hva sier disse tallene oss?

Vi tolker disse tallene dit at det viser hvor skjøre noen norske husholdninger er og hvor viktig det var at bankene trådde til med hjelp når COVID19 traff.

Ettersom pandemien ennå ikke var et faktum for veldig mange i 1. kvartal så er det grunn til å tro at veksten med utlånstap kanskje kunne blitt ennå høyere om det ikke var at bankene generelt var «snillere» mot kundene når det kommer til å kreve inn ubetalte krav (spekulasjoner fra vår side). I tillegg så var det en hel del av kunder med forbrukslån i Norge som hadde en betalingsforsikring som var redningen når pandemien slo til for fullt.

Det blir derfor veldig spennende å se hvordan utviklingen blir utover 2021. Nå har flere banker strammet opp regimet sitt ovenfor kunder og andre kreditorer har begynt å kreve inn penger. Noen hevder å kalle det som venter en tsunami av inkasso over de neste månedene.

Boom innenfor refinansiering med sikkerhet

Det vi har sett over de siste ukene er det vi kan betegne som en liten «boom» innenfor refinansiering med sikkerhet. Vi ser at stadig flere banker tilbyr refinansiering med betalingsanmerkninger og i tillegg så har antallet agenter som tilbyr dette økt betraktelig. Som en måte for oss å se på utviklingen så følger vi med på stillingsmarkedet hos disse aktørene. Det vi ser er at flere av aktørene som agenter og banker søker etter flere mennesker for å hjelpe til med den økende andelen av kunder som trenger hjelp til å refinansiere med betalingsanmerkninger eller inkasso.

Disse aktørene får for det meste kunder som ordinære banker ikke vil ha og derfor er det spesielt interessant å følge med her. For dette er kostbare lån med en høyere rente og ikke minst et saftig etableringsgebyr som gjør at du skal ha en ganske dramatisk økonomisk situasjon for å vurdere et slikt lån.