I dag så sendte Skatteetaten ut regninger på selskapsskatt. Dette er en regning som har flere har gruet seg til å få. Dette er fordi det er enkelte bedrifter som har utsatt denne igjennom tiltakene som har vært etter covid19. I tillegg til dette så har bedrifter utsatt MVA som samtidig forfaller den 31.10.2021. Det er ganske naturlig at en del bedrifter ikke har klart å bygge seg opp nok likviditet til å klare denne regningen. Da vil man ha noen alternativer.

Den gode nyheten er at Skatteetaten ikke kommer til å kreve alt med en gang. Du vil automatisk få valget om å betale ned avdrag på det din bedrift skylder staten. Så vidt vi har forstått så vil denne ordningen ha en rente på 8 % noe som er langt lavere enn de aller fleste andre alternativer som f.eks kassekreditt eller et bedriftslån.

Kan man søke om ytterligere utsettelse?

Noen bedrifter vil havne i den umulige situasjonen at de fortsatt ikke har råd til avdragene. Da finnes det fortsatt muligheter for å søke om ytterligere utsettelse men i følge Skattetaten sine sider så vil dette følge vanlige regler. For å få en utsettelse så må du oppfylle noen krav:

  • Du må selv lage et forslag til en nedbetalingsplan
  • Det må ikke være støtende for andre eller samfunnet at du får en nedbetalingsplan
  • Nedbetalingsplanen må gi raskere nedbetaling enn f.eks det man får ved tvangsinnløsning og utleggstrekk

Det er dermed anbefalt at man går sammen med sin regnskapsfører for å finne ut hvordan man selv kan gjøre dette på best mulig måte. De aller fleste regnskapsførere vil kunne være behjelpelig med dette og ikke minst kontakt med Skatteetaten.

For de aller fleste bedrifter som mener at de har livets rett så vil det beste alternativet slik vi forstår det så bør det være i alle sin interesse å faktisk overholde avdragene som Skatteetaten automatisk innvilger. Nå kan det se ut som om vi i tillegg går mot en ny gjenåpning og da kan det være muligheter å bygge opp likviditet igjen.