Lån med betalingsanmerkning

Dersom du har fått en betalingsanmerkning så kan det være vanskelig å få et lån. Grunnen til det er at du er stemplet som dårlig betaler og da vil de færreste bankene ta sjansen på å låne ut penger til deg. Grunnen til det er at bankene ønsker å pengene de låner ut tilbake med rente og hvis du har en betalingsanmerkning så er det en sjanse for at det ikke skjer. Derfor får man automatisk avslag i de aller fleste norske banker når man har en betalingsanmerkning.

Heldigvis så er det ikke alle banker som tenker på denne måten. I Norge i dag så er det et økende antall banker som tilbyr lån til deg som har betalingsanmerkning. Disse bankene vet at du er høyere risiko og de tar seg derfor ennå bedre betalt i form av renter. De trenger sikkerhet for å kunne ta denne risikoen, derfor er dette et produkt kun forbeholdt deg som har en bolig.

Det finnes i dag 5 banker i Norge som tilbyr dette produktet til sine kunder. Dette gir muligheten til folk som har havnet i gjeldsproblemer å rydde opp og få en til sjanse. Dette er ikke et «forbrukslån», dette er et lån for deg som ønsker å bli kvitt betalingsanmerkningene dine.

Hvordan får jeg lån med betalingsanmerkninger?

Prosessen med å få lån er ikke så veldig annerledes fra den du er vandt til med et vanlig boliglån. Det er riktignok noen deler av dette som typisk kan være litt forskjellig fra en vanlig boliglåns søknad.

 1. Du må kontakte bankene som tilbyr dette. Hvis du bruker vårt skjema som ligger her, så setter vi deg i kontakt med en bank direkte.
 2. Banken kommer til å ville ha et telefonmøte med deg. Her vil de stille deg litt spørsmål om økonomien din dag og hvordan du havnet i dette økonomiske uføret. Her lønner seg det seg å være ærlig og reflektert.
 3. Banken vil deretter bruke litt tid å se på boligen du stiller til sikkerhet og saken din. I noen tilfeller så kan banken sende en egen takstmann til boligen din, etter avtale med deg.
 4. Hvis banken er fornøyd med alle tallene og bolig du setter som sikkerhet. Så vil banken kontakte deg for å avtale detaljer. Da får du gjerne en avtale som du må signere. Her er rente gjerne høyere enn den du har på ditt vanlige boliglån, i tillegg så har de et etableringsgebyr.
 5. Dersom du aksepterer lånebetingelsene og signerer. Da vil banken betale ut dine uoppgjorte krav og du vil få blanke ark.

Hva kreves for å få lån med betalingsanmerkning?

Dette må være oppfylt for å kunne søke om lån:

 • Over 250 000 i inntekt
 • Du må eie boligen du setter som sikkerhet
 • Du må ha tilsvarende restverdi i boligen som du ønsker i lånebeløp

Hvor mye kan jeg få i lån?

Det er ingen øvre grense på hvor mye, men du ha «plass» (sikkerhet) i boligen din til å dekke det inn.

Hva bør man tenke på før man aksepterer et lån?

Når man skal akseptere et lån så er det en del ting man burde tenke på. Nå har du mest sannsynlig betalingsanmerkninger og da har du begrenset muligheter for alternative muligheter. Det kan uansett være greit å spørre seg selv om følgende:

 • Klarer jeg å betale bort betalingsanmerkningene uten lån?
 • Finnes det noen alternative muligheter?

Grunnen til at vi ber deg om å tenke på disse punktene er at hvis man i utgangspunktet skylder et mindre beløp. Da kan det være en mye bedre løsning å betale de ned over litt tid eller låne penger av noen privat. Bankene som tilbyr lån til deg med betalingsanmerkninger tar seg godt betalt i både rente og i form av et etableringsgebyr.

Til slutt så vil vi si at når man tar opp et lån fra BlueStep, KraftBank eller Bank 2. Så kan man slite med å konvertere til et vanlig lån senere. Det vil nok være mulig, men vi vet at enkelte har litt problemer med det.

Fyll inn skjemaet

Start det økonomiske livet ditt på nytt

Hvordan er prosessen?

Prosessen er ganske lik den prosessen man har for å få et boliglån.

1. Banken kontakter deg for å få mer informasjon om din økonomi, boligen din. De ønsker i de aller fleste tilfeller å få litt innsikt i hvordan og hvorfor du har havnet i et økonomisk uføre. Bankene har forståelse for din situasjon.

2. Banken vurderer søknaden din og boligen din.

3. Dersom banken godkjenner søknaden din så får du lånedokumenter sendt til deg.

4. Når lånet utbetales så betaler banken ut kreditorene dine.

Etter 1-3 dager starter du med helt blanke ark.

Hvem kan søke?

 • Du må eie egen bolig 
 • Du må tjene over 300 000,- 

6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kost kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291