I går skrev DinePenger.no en artikkel om at kun 4 banker har rapportert inn endringer på renten på forbrukslån. Dette til tross for at det aldri har vært billigere å låne penger for bankene. Flere av bankene forklarer dette med at de setter ikke renten opp når den skal opp og de setter heller ikke ned renten når den skal ned. Det de heller har gjort er å innvilge avdragsfrihet og gi noe reduserte kostnader til kundene. Dette er gjerne de store bankene som har tatt grep her og viser ansvar med et rentekutt på forbrukslån. Selv om kuttet i seg selv ikke er veldig høyt sammenlignet med et boliglån.

På en måte så kan man forstå at forbrukslånsbankene gjør dette, dette er fordi de kan. Fordi at i utgangspunktet så har ikke renten på forbrukslån blitt regulert noe særlig men det betyr ikke at man skal være blind for konjekturene i samfunnet. For er det en ting som er sikkert så er det at det nettopp er denne gruppen som kommer til å bli rammet hardt om den økonomiske krisen fortsetter. Hvis du du sitter på et forbrukslån i dag så anbefaler vi deg at du skal bruke din forbrukermakt. Det er nordmenn som i dag betaler alt ifra 15 – 25 % effektiv rente på sine forbrukslån og når styringsrenten er i 0 så blir dette veldig dumt. Det betyr at bankene får ufordelaktig klar fordel.

Hvis du har forbrukslån i dag så anbefaler vi deg at du prøver å søke om en refinansiering av dine forbrukslån. Vi har skrevet en ganske detaljert artikkel om hvilken rente du kan forvente deg på dine forbrukslån her.. Det er nok flere banker som kommer til å bruke den gunstige renten godt for å vinen markedsandeler på forbrukslån ved å tilby langt lavere renter enn flere av de etablerte bankene gjør i dag.

Her mener vi at myndighetene burde komme på banen å forlange at bankene faktisk gjør sin plik. De nyter godt av gode tider og det skulle bare mangle at de bidro i dårlig tider.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-1235"