Trenger du et kredittkort, har du et problem dersom du har en betalingsanmerkning eller flere. Det vil under alle normale omstendigheter føre til et avslag. Du burde ikke låne penger eller ta opp kredittkort hvis du har betalingsanmerkninger.

Her ser vi på hva du bør tenke på når du søker om et kredittkort, og hvordan du bør forholde deg til betalingsanmerkninger.

Du vil få avslag

En betalingsanmerkning vil gi avslag på en søknad om kredittkort hos alle tilbydere. Det gjelder for øvrig også andre typer kreditt, som for eksempel lån.

Det skjer selv om du i utgangspunktet har en god inntekt eller grei økonomi. Anmerkningen tolkes som et tegn på at du er en dårlig betaler.

Det er så godt som ingen som får kredittkort med betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkninger fremkommer under kredittsjekken

Ved at du sender en søknad om et kredittkort, aksepterer du samtidig at selskapet du søker hos foretar en kredittsjekk på deg.

Det betyr at de får tilgang til det som er notert på deg i en rekke registre som inneholder opplysninger om privatpersoners økonomiske forhold.

Det er egne kredittopplysningsforetak som har konsesjoner til å drive slike registre. De sender en utskrift av ditt økonomiske rulleblad til banken som har det kredittkortet du har søkt om.

I tillegg til likningsopplysninger vil det altså også fremkomme om du har betalingsanmerkninger. Hvis det er tilfelle, vil kredittscoren din synke mot null og generere et automatisk avslag.

Slik oppstår en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning oppstår ikke av intet, og skal heller ikke komme som et lyn fra klar himmel. På forhånd skal du ha mottatt en rekke varsler og inkassokrav.

De fleste anmerkninger registreres når kreditor foretar rettslige skritt, som å sende klage til forliksrådet eller begjære en utleggsforretning hos namsmannen. Du vil også få en betalingsanmerkning hvis du settes under konkursbehandling eller søker om gjeldsordning. Under enkelte omstendigheter kan du også få en anmerkning hvis du bryter en betalingsavtale.

Hvis du lurer på om du har en betalingsanmerkning, kan du sjekke det gratis hos et kredittopplysningsbyrå, for eksempel her hos Bisnode.

Hvordan fjerne betalingsanmerkninger

For å få et kredittkort, er det altså bare en løsning. Betalingsanmerkningen må bort.

Det positive her er at den forsvinner umiddelbart når du gjør opp det kravet som ligger bak. Det sier iallfall regelverket. Det skal etter dette heller ikke foreligge noen tilgjengelig historikk som viser at har hatt betalingsanmerkninger.

Du har med dette et rent økonomisk rulleblad, og kan søke om kredittkort eller annen kreditt på lik linje med alle andre.

Har du mulighet, bør altså den aktuelle gjelden betales ned så fort som svint. Hvis det er et overkommelig beløp, kan du kanskje få hjelp fra familien til det?

I motsatt fall bør du prøve å betalingsavtaler på det kravet det gjelder slik at du på sikt får vekk anmerkningen.

Har du flere anmerkninger eller er i ferd med å få det, er problemet litt større enn at du ikke får kredittkort. I slike tilfeller bør du kontakte profesjonell hjelp med tanke på refinansiering eller gjeldsordning.

Kan en betalingsanmerkning foreldes?

Kredittopplysningsselskapet har ikke lov til å lagre en betalingsanmerkning i mer enn fire år. I prinsippet kan den altså foreldes.

I realiteten vil profesjonelle innkrevere sørge for å avbryte foreldelsen ved å fornye kravet ved nye rettslige skritt. Det har derfor lite for seg å spekulere i at betalingsanmerkningen foreldes. Den eneste løsningen er derfor å få til en løsning med kreditor.

Ved tvist om kravet

Selskapet som vurderer din søknad om kredittkort vil legge betalingsanmerkningen til grunn uansett om du er enig i dette inkassokravet eller ikke. Du må derfor foreta deg noe for å få den fjernet.

Dersom du er uenig at du skylder pengene som er årsaken til at du har fått betalingsanmerkning, er regelen at du først må hevde denne innsigelsen overfor den aktuelle kreditor. Deretter skal inkassoselskapet og kredittopplysningsforetaket varsles om at kravet er omstridt. Omstridte krav skal i regelen ikke sendes til inkasso før tvisten er avklart.

Et krav som har kommet så langt at det har blitt notert en betalingsanmerkning har imidlertid ofte allerede vært gjennom rettssystemet, i form av behandling i Forliksrådet eller ved stadfestelse av utlegg hos namsmannen. Det blir derfor en tyngre prosess med gjenopptakelse i disse organene.

En innsigelse på et krav bør derfor gjøres før det blir en betalingsanmerkning, og helst også før det sendes til inkasso. Dette må gjøres skriftlig, slik at du senere kan dokumentere det.

Hvordan unngå betalingsanmerkninger

Det kan være to mulige årsaker til at folk får betalingsanmerkninger. Den ene er sviktende inntekter og den andre er en uryddig eller uoversiktlig økonomi. Det siste er selvfølgelig det som det er mest mulig å gjøre noe med.

I begge tilfeller er imidlertid medisinen den samme. Du må ta kontakt med kreditor for å få til en løsning før pengekravet sendes videre i systemet, til inkasso eller til tvangsinnkreving.

Løsningen kan innebære en utsettelse eller en avdragsordning. Noen ganger vil ikke kreditor akseptere det, og sende kravet til inkasso. Ofte kan imidlertid inkassobyråene være mer samarbeidsvillige når det gjelder fleksible ordninger.

Dersom det ikke er mulig å få til gjennomførbare ordninger, anbefaler vi at du oppsøker profesjonell bistand, for eksempel hos en kommunal gjeldsrådgiver.

Alternativer for deg som ønsker kredittkort

Et ordinært betalingskort vil dekke mange av de samme funksjoner som et kredittkort. Et vanlig bankkort, også kalt debetkort, kan brukes til betalinger på nett og på salgssteder på samme måten.

Det er imidlertid knyttet til din vanlige bankkonto, og gir ikke anledning til kreditt. Det har derfor ikke betydning at har betalingsanmerkninger.

For studenter og andre med lave inntekter, finnes det også lavterskel kredittkort. Med et kredittkort med en øvre ramme på 5000 eller 10 000 kroner, kan du fremdeles foreta disposisjoner hvor du kan dra nytte av rabatter og andre fordeler som er knyttet til kortet.