Hvis du har fått avslag på din lånesøknad så kan det være at du fortsatt har mulighet. Våre annonsører nedenfor er låneagenter. De samarbeider med flere banker som tenker annerledes enn ordinære banker. Det er uforpliktende og gratis å søke!

Lånebeløp 10 000 – 600 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eksempel: Annuitetslån 150 000 kr, 5 år, nom. rente 9,07%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 9,46%. Totalkostnad 187 400 kr.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager dager
Alder 20 år
Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11%, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.
Lånebeløp 10 000 – 600 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Individuelt dager dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager dager
Alder 20 år
Låner du 160 000 kr over 5 år, koster det 57 243 kroner hvis den effektive renten er 13.61%. Det vil si at det totale lånebeløpet for disse 5 år er 217 243 kroner
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.

Når banken avslår en søknad om lån ligger det som oftest flere årsaker bak dette. Det å få et nei fra banken på en søknad om lån eller refinansiering kan være veldig vondt. Som oftest så søker vi nordmenn nemlig om lån som vi kan betjene men bankene ser litt annerledes på dette. I dette blogginnlegget skal vi gå litt nærmere inn på hvordan bankene vurderer og hva de ser på når de skal vurdere en søknad.

Har du fått avslag på din lånesøknad?

Da kan du søke om lån i noen av disse bankene. Dette er banker som har spesialisert seg på å gi lån til nordmenn som får nei av «vanlige banker».

Hvordan vurderer bankene søknader om lån og refinansiering?

Når en søknad kommer inn til en bank så bruker de en kombinasjon av informasjon du oppgir og den de kan hente fra offentlige registre. Banken har selv laget en prosess hvor søknaden blir vurdert med noe man kaller en kredittmodell. Kredittmodellen til banken er bankens måte å styre risiko på. De har laget en kredittmodell for å kunne få de kundene de ønsker inn og redusere risiko. Ofte så består en kredittmodell av flere faktorer som alle er med på å påvirke hvor mye du kan få låne, om du kan få lån eller om du får nei av banken.

Nedenfor har vi gått litt igjennom punktene som vurderes når de søker om lån eller refinansiering i banken.

Inntekter og utgifter er første prioritet

Banker måler deg i stor grad opp mot betalingsevnen. En god evne til å betale kjennetegnes ved stabil inntekt over lenger til, og evnen til å kunne håndtere uforutsette økonomiske hendelser. Dersom du søker om lån uten jobb og fast inntekt vil banken naturligvis anta at sjansene for tilbakebetaling er minimale. Og dermed avslå søknaden.

Hvilke utgifter sitter du med? Dersom du har høye renteutgifter hver måned som følge av kredittkort lån og forbrukslån vil dette spise opp budsjettet ditt og minimere betalingsevnen. Dette er noe banken vurderer nøye, og de kan finne fram til denne informasjonen ved å ta en titt på selvangivelsen din fra det foregående året.

Betalingsanmerkninger

Dersom du sitter med en betalingsanmerkning eller flere, er du nesten garantert å få avslag på lånesøknaden. Dette er en registrert hendelse hvor man tidligere har unngått å betale tilbake gjeld hos andre kreditorer. Bankene vil tenke at de kommer til å brenne seg på samme måte som dine tidligere kreditorer. Det finnes unntak, men som regel kreves det da at du kan stille med sikkerhet for lånet. Da snakker vi om mindre lån. Boliglån er generelt sett bare å glemme.

Slike betalingsanmerkninger forsvinner automatisk etter 4 år, men det betyr likevel ikke at det blir lettere å oppnå et lån. En slik anmerkning er ofte en indikasjon på dypere problemer med den personlige økonomien, og mangel på vilje til å gjøre opp for seg. Dersom man først har fått en anmerkning er det lettere å havne i en gjeldsspiral med lignende tilfeller.

Du kan lese mer om hvordan du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger her!

Alder, kjønn og bosted

Utrolig nok er dette ting som brukes aktivt av kredittbyråene da de finner frem din kredittscore. Byråene bruker en algoritme da de regner ut din betalingsevne. Og en sentral del av algoritmen inneholder alder, bosted og kjønn. Statistisk sett er menn dårlige betalere enn kvinner, og yngre mennesker misligholder oftere gjelden sin.

Nylig viste en landsdekkende undersøkelse at nordlendingene er de aller dårligste betalerne i Norge, mens en mann på Vestlandet har norgesrekord i antallet betalingsanmerkninger. Man skal ikke dra alle under en kam, men bosted er en annen viktig vurderingsfaktor hos kredittbyråene da de regner ut din betalingsevne. I Norge er det likevel strenge regler på slik informasjon. Man har ikke rett til å klassifisere søkere på bakgrunn av seksuell orientering, religion og hudfarge.

Formue og sparing

Sitter du med en stor formue? Hvis svaret er ja kan dette ha en svært positiv innvirkning på lånesøknaden din. For det første vil bankene se at du har mye penger tilgjengelig for å dekke forpliktelsene dine, og for det andre viser det evne til å leve på en bærekraftig måte. En høy formue er alltid et positivt tegn ved lånesøknader og gjør det lettere å få tilslag.

Sparing er relatert til formue men skiller seg ut på et vesentlig område. Dersom du har satt til side konfirmasjonspengene dine, eller spart et fast beløp av inntekten din over en lengre periode vil banken anse dette som et positivt tegn. Banken vil tolke dette som at du har evnen til å spare penger framfor å bruke de opp umiddelbart etter at det har kommet på konto, og det viser økonomisk ansvarlighet.

Hvorfor sier banken nei?

Hvis du har fått nei fra banken så er det som regel en grunn til det. Det trenger ikke å være at du har en dårlig økonomi eller tjener lite. Det kan være at du bor i et geografisk område som bankene ikke har kjennskap til eller det kan være noe rundt din jobb som ikke passer bankens risikoprofil.

Som oftest så er det slik at på boliglån så er grunnen til at banken gir avslag at det ikke er nok egenkapital, betjeningsevnen er for lav eller at man ikke har fast ansettelse. Ettersom stadig flere nordmenn har fått ganske høye forbruklån så blir dette stadig en økende årsak til at bankene sier nei. Hvis banker har gitt deg avslag på lån eller sagt nei til å låne deg mer penger så bør du spørre banken om hvorfor du har fått avslag. Noen ganger kan banken gi deg et veldig godt svar der men hos andre banker så er det ikke mulig.

Finnes det banker som gir lån der andre gir andre på søknad om lån?

Heldigvis så finnes det banker som gir lån der andre banker sier nei, derfor anbefaler vi at man alltid søker i flere banker. Det finnes noen banker som spesialiserer seg på å gi lån til kundene som ordinære banker ikke vil ha. Dette er banker som låner ut boliglån, refinansiering med betalinganmerkning. For å kunne få et slik lån så må du oppfylle følgende krav:

  • Ha egenkapital i form av verdi i bolig eller andre verdier
  • Skattepliktig inntekt på over 250000

Nedenfor finner du et lite utvalg av banker som gir lån når andre banker sier nei.