Når du ønsker å ta opp et lån, er det viktig å finne den långiveren som kan gi deg de beste betingelsene. Det er nemlig stor forskjell på renter og andre betingelser knyttet til låneopptak. I tillegg vil lånetilbudet som regel være individuelt tilpasset.

Her ser vi på det viktigste momentene ved sammenligning av ulike lånetyper og lånetilbud.

Hvordan sammenligne lån

Det er flere faktorer som sammen påvirker prisen på det lånet du ønsker. Det gjelder i hovedsak:

Lånebeløpet

Rentesatsen

Eventuelle gebyrer

Nedbetalingstid

At lånebeløpet og rente betyr mye for hva du må betale på lånet, er vel opplagt for de fleste.

Man bør også være oppmerksom på at jo lenger tid man bruker på å betale ned lånet, jo mer vil det også koste totalt sett. Du må tross alt betale renter i lenger tid.

Oppgitt rentesats regnes sammen med gebyrene i et lånetilbud til «effektiv rente». Da får man med alle låneutgifter som kommer i tillegg til selve tilbakebetalingen, noe som er et riktigere uttrykk for prisen på lånet.

Når du får et tilbud om et lån, skal det også følge med en betalingsplan som viser hvor mye du skal betale hver måned. Her skal alle omkostninger, samt en summering av disse framkomme. Dette beløpet skal du kunne se under «lånets totale omkostninger».

Du kan enkelt sammenligne ulike lån og lånetilbud på nettstedet Kredittium.no.

Få lavere rente ved å sammenligne

Samme lånebeløp kan tilbys til forskjellige rente fra ulike långivere. Spesielt for forbrukslån vil det variere stort hvilken rente som tilbys den enkelte lånsøker.

Ved å gjøre et godt forarbeid kan du dermed spare betydelige beløp på å velge riktig långiver.

Det holder imidlertid ikke å bare se på renten som oppgis på långivers hjemmeside eller i annen markedsføring. Her er det ofte et spenn mellom laveste og høyeste rente som tilbys. Du må faktisk søke før du har et konkret tilbud du kan forholde deg til.

Hvilken rente du får avhenger av en totalvurdering av din økonomi, også kalt kredittvurdering eller kredittsjekk. I korthet går det ut på at jo bedre din finansielle situasjon (inntekt og gjeld du har fra før) ser ut, jo lavere rente får du.

Poenget her er at ulike kredittgivere kan ha noe forskjellige vurderinger. Det betyr at det også kan være forskjeller på renten de vil gi deg på lånet ditt. Noen ganger kan det sprike med opptil fem prosentpoeng mellom tilbudene.

Slikt blir det selvfølgelig penger av. Derfor bør du også søke om lån flere steder. Først da har du en reell mulighet til å sammenligne, og gjennom det få den laveste mulige renten.

Hva slags lån bør du velge?

Vi skiller hovedsakelig mellom lån med og uten sikkerhet.

Lån med sikkerhet er for eksempel et boliglån. Det skal alltid ha sikkerhet, eller pant, i den boligen du kjøper.

Du kan også ta opp et lån med sikkerhet i den boligen du allerede har dersom den ikke er belånt opp til pipa, som det heter. Lån med sikkerhet har som regel en gunstig rente, og er derfor å foretrekke.

Dersom du ikke kan stille sikkerhet i bolig eller annen fast eiendom, kan du fortsatt søke lån uten sikkerhet. Det kalles forbrukslån.

Forbrukslånene har den fordelen at de ikke stiller videre krav til hva pengene skal brukes til, men vil altså ha høyere rente. Det vil også bli lagt stor vekt på din personlige betalingsevne når det vurderes hvor stort lån du kan få og hvilken rente du blir tilbudt.

Hva er risikoen ved å låne penger?

De fleste voksne personer i Norge har eller har hatt lån å betale på. Normalt går det helt greit.

Det kan oppstå situasjoner hvor noen får problemer med å betale på lånet sitt. Det kan da gå til inkasso og tvangsinndrivelse.

Kredittinstitusjonen som har lånt deg pengene har på forhånd vurdert økonomien din til å være god nok. Likevel går det ikke alltid etter boka.

Det har gjerne én av to årsaker.

Økonomien din kan ha endret seg som følge av arbeidsledighet, sykdom, samlivsbrudd eller noe annet.

Du har manglende oversikt over økonomien din og pådratt deg flere forpliktelser enn du kan klare.

Uansett hva årsaken er må du ta kontakt med den eller de du skylder penger for å få til en ordning som ikke innebærer inkasso eller tvangsinndrivelse.

Ofte er kreditorene lydhøre for løsninger hvis de får en god orientering om din aktuelle betalingsevne. Du kan for eksempel foreslå en ny betalingsplan eller be om en utsettelse.

Kan problemet ikke løses på denne måten, bør du kanskje søke utenstående hjelp til å foreslå nye betalingsløsninger. De fleste kommuner har ansatt en kommunal gjeldsrådgiver det ikke koster noe å bruke.