HVORDAN STOPPE TVANGSSALG AV BOLIG

Å få et varsel om tvangssalg kan være svært dramatisk og ikke minst gjøre økonomiske problemer ennå verre enn en de i dag er. Vi får mange henvendelser fra mennesker som lurer på hvordan de kan stoppe et tvangssalg, derfor har vi laget denne guiden.

For de som har gjeldsproblemer og eier egen bolig så er dette noe de frykter aller mest. Et tvangssalg påvirker ikke bare personen som eier boligen men alle som eier boligen. Veldig mange med gjeldsproblemer prioriterer gjerne boliglånet foran alt, nettopp fordi de ønsker å beholde hjemmet de har. Heldigvis så gjennomføres det svært få tvangssalg i Norge og det finnes flere løsninger som kan gjøre at man slipper et vanlig tvangssalg.

Dersom man ikke har betalt regningene sine over tid og eier egen bolig så kan din bolig stå i fare. Dette kalles tvangssalg og er en prosess hvor domstolen bestemmer at din bolig skal selges for å dekke inn gjeld eller ubetalte krav. Det er i hovedsak 3 forskjellige grunner til at man begjærer tvangssalg:

 • Manglende betaling av felles kostnader
 • Manglende betaling av gjeld
 • Særlige regler i et sameie eller borettslag

Den vanligste årsaken til tvangssalg er at man ikke klarer å betjene sin gjeld hvor det er pant i boligen. Det betyr at banken etter en periode med inkasso og etter gjentatte forsøk å få igjen sine penger kan begjøre din bolig tvangssolt.

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Et varsel om tvangssalg er et brev med dokumenter som skal gi deg informasjon om:

 1. Navn på den eller de det gjelder
 2. Fødselsdato og adresse
 3. Adressen til objektet som det varsles om tvangssalg av
 4. En fullstendig oversikt over kravet som ligger til grunn. Her skal det gjøres rede for hovedbeløp, renter, gebyrer og hvor mye som gjenstår.
 5. Det må inkludere en beskrivelse av grunnlaget
 6. Vedlegg som skal vedlegges her: kopi av grunnbok, varsel om tvangsfullbyrdelse, kopi av panteattest og en kopi av grunnlaget for tvangssalg.

Hva bør man gjøre dersom man får et varsel om tvangssalg?

Dersom man får et varsel om tvangssalg så bør man i utgangspunktet finne ut om grunnlaget er korrekt. Dersom det er korrekt og man er enig i det så bør man se på mulige alternativer:

 1. Kontakte kreditor for å sjekke om det er mulighet til å få til en avtale?
 2. Finn ut hvor mye penger du har, tilby dette til kreditor
 3. Søk om utsettelse og prøv å selg frivillig

Boliger som selges på tvangssalg selges med helt andre betingelser enn et vanlig boligsalg. Dersom boligen din blir solgt på tvangssalg så ender du dermed opp med mindre penger enn hvis du hadde solgt den frivillig igjennom en eiendomsmegler. Det kan derfor lønne seg å selge boligen frivillig og dette er noe domstolen generelt er positivt til.

Hvis man ikke har pengene så kan man spørre om en avtale. Saksøker har nemlig mulighet til å utsette saken og gjenoppta den dersom du ikke overholder avtalen.

Hva gjør man hvis man er uenig i et tvangssalg?

Hvis man er uenig så har man 1 måned til å sende inn en begrunnelse om hvorfor du er uenig og eventuelt komme med en løsning. Her vil vi anbefale at man tar kontakt med en advokat som er ekspert på nettopp slike tvister. Domstolen ser på det skriftlige materialet og tar stilling til det deretter.

Det anbefales derfor at du søker hjelp hos en advokat som har tidligere erfaring fra slike saker. De kan se på gyldigheten på kravene og sørge for at du får en mest rettferdig prosess som overhodet. I tillegg har vi sett at flere som engasjerer advokat klarer å stoppe eller finne bedre løsninger enn de som velger å ikke engasjere en advokat.

Hvordan foregår salget?

Et tvangssalg innebærer at domstolen oppnevner en «medhjelper». Dette er gjerne en advokat. Advokaten tar seg av alt det praktiske og boligen skal ut på markedet. Det skal holdes visninger og alt som hører med til et boligsalg. Den eneste forskjellen er at domstolen må godta og akseptere budet som vinner. Når boligen er solgt så fordeler retten pengene til de som måtte ha krav.

Hvor lang tid tar et tvangssalg?

Et tvangssalg er en omstendig prosess som kan ta opptil et år. Først så skal det fremmes et krav, deretter så skal du som skyldner få tid til å vurdere kravet og eventuelt klage på dette. Deretter så skal det oppnevnes en medhjelper som deretter skal fasilitere tvangssalget. I hele denne prosessen så kan det oppstå ting som forsinker prosessen. Man kan derfor regne med at det tar opp i mot 1 år fra at man har fått varsel om et tvangssalg til boligen blir solgt.

Hvordan unngår man tvangssalg?

Det er flere årsaker til at saker om tvangssalg blir opprettet men den beste måten å unngå dette på er å være proaktiv. Dersom du har gjeldsproblemer så få hjelp så snart du kan. Når en sak først har gått til tvangssalg så kan det være vanskelig å snu denne prosessen men det hadde vært mye enklere dersom du hadde tatt tak i problemet tidligere.

Du kan likevel få hjelp av det vi kaller spesialbanker. Du finner et skjema i bunnen av denne artikkelen, hvis du fyller ut dette skjema så vil en svært erfaren lånekonsulent ta kontakt med deg for å se om det er noe de kan hjelpe deg med for å stoppe tvangssalget. Dette kan være alt i fra å refinansiere gjelden du har i dag eller kun refinansiere den gjelden du skylder dine kreditorer midlertidig til du får solgt boligen din i et vanlig salg.

Hvilke konsekvenser kan et tvangssalg ha?

Et tvangssalg gir typisk lavere pris enn et vanlig salg. Grunnen er at det er flere rettigheter man som kjøper mister når man kjøper en bolig på tvangssalg. Det betyr at hvis du har fått varsel om tvangssalg så risikerer du å få mindre igjen for boligen din enn du ellers ville fått hvis du hadde fått solgt boligen din. Derfor er det viktig at hvis du får et varsel om tvangssalg snarest tar kontakt med en bank for å prøve å finne en løsning før tvangssalget blir fullført. Tingretten er veldig løsningsorientert her så hvis du prøver å finne en løsning som gjør at de du skylder penger kan få mest mulig tilbake eller raskere så vil de i mange tilfeller la deg få gjøre dette.

Hvordan kan man stoppe tvangssalget?

Hvis man ønsker å stoppe et tvangssalg så er det ekstremt viktig at så fort man får varselet om tvangssalg tar tak i saken og prøver å finne løsninger. Det første du kan gjøre er å kontakte en spesialbank, bruk gjerne vårt skjema under så vil du bli kontaktet direkte av en konsulent som vil se på mulighetene for deg. Dersom du ikke får en løsning fra en bank så bør du snarest ta kontakt med en advokat som kan se på gyldigheten av kravet og ikke minst hvilke muligheter du har.

Som vi skrev innledningvis så er det i dag velddig få tvangssalg som gjøres. Dette er fordi at man gjerne går frivllig med på å selge boligen slik at man får en høyere pris eller at man klarer å finne en løsning.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi er ikke en gjeldsrådgiver så vi kan bare gi deg generelle råd som denne guiden men hvis du eier egen bolig så kan du gjerne fylle ut vårt skjema nedenfor. Da vil du bli kontaktet av en dyktig lånekonsulent som samarbeider med flere banker som spesialiserer seg på lån til deg med betalingsanmerkninger og gjeldsproblemer. Det er helt gratis å bruke og selvfølgelig helt uforpliktende!

 

Fyll inn skjemaet

Start det økonomiske livet ditt på nytt

Hvordan er prosessen?

Prosessen er ganske lik den prosessen man har for å få et boliglån.

1. Banken kontakter deg for å få mer informasjon om din økonomi, boligen din. De ønsker i de aller fleste tilfeller å få litt innsikt i hvordan og hvorfor du har havnet i et økonomisk uføre. Bankene har forståelse for din situasjon.

2. Banken vurderer søknaden din og boligen din.

3. Dersom banken godkjenner søknaden din så får du lånedokumenter sendt til deg.

4. Når lånet utbetales så betaler banken ut kreditorene dine.

Etter 1-3 dager starter du med helt blanke ark.

Hvem kan søke?

 • Du må eie egen bolig 
 • Du må tjene over 300 000,- 

6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kost kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291