HVORDAN STOPPE TVANGSSALG AV BOLIG

Få hjelp til å stoppe tvangssalg!

Tvangssalg kan stoppes og den beste løsningen for å stoppe et tvangssalg er å refinansiere din gjeld inn i et nytt fersk lån. Dette gjør man for at kreditorene som har begjært tvangssalg skal få dekket inn sine krav. Når kravet til er innfridd så stoppes prosessen med tvangssalg. Lånemegleren kan hjelpe deg med nettopp dette. Lånemegleren samarbeider med flere banker og tilbyr personlig oppfølging av din sak. Om du ønsker å finne ut om Lånemegleren kan hjelpe deg så kan du klikke på annonsen nedenfor og fylle ut skjema. De behandler søknader fortløpende! 

Hva er et tvangssalg?

Å få et varsel om tvangssalg kan være svært dramatisk og ikke minst gjøre økonomiske problemer ennå verre enn en de i dag er. Vi får mange henvendelser fra mennesker som lurer på hvordan de kan stoppe et tvangssalg, derfor har vi laget denne guiden.

For de som har gjeldsproblemer og eier egen bolig så er dette noe de frykter aller mest. Et tvangssalg påvirker ikke bare personen som eier boligen men alle som eier boligen. Veldig mange med gjeldsproblemer prioriterer gjerne boliglånet foran alt, nettopp fordi de ønsker å beholde hjemmet de har. Heldigvis så gjennomføres det svært få tvangssalg i Norge og det finnes flere løsninger som kan gjøre at man slipper et vanlig tvangssalg.

Dersom man ikke har betalt regningene sine over tid og eier egen bolig så kan din bolig stå i fare. Dette kalles tvangssalg og er en prosess hvor domstolen bestemmer at din bolig skal selges for å dekke inn gjeld eller ubetalte krav. Det er i hovedsak 3 forskjellige grunner til at man begjærer tvangssalg:

 • Manglende betaling av felles kostnader
 • Manglende betaling av gjeld
 • Særlige regler i et sameie eller borettslag

Den vanligste årsaken til tvangssalg er at man ikke klarer å betjene sin gjeld hvor det er pant i boligen. Det betyr at banken etter en periode med inkasso og etter gjentatte forsøk å få igjen sine penger kan begjøre din bolig tvangssolt.

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Et varsel om tvangssalg er et brev med dokumenter som skal gi deg informasjon om:

 1. Navn på den eller de det gjelder
 2. Fødselsdato og adresse
 3. Adressen til objektet som det varsles om tvangssalg av
 4. En fullstendig oversikt over kravet som ligger til grunn. Her skal det gjøres rede for hovedbeløp, renter, gebyrer og hvor mye som gjenstår.
 5. Det må inkludere en beskrivelse av grunnlaget
 6. Vedlegg som skal vedlegges her: kopi av grunnbok, varsel om tvangsfullbyrdelse, kopi av panteattest og en kopi av grunnlaget for tvangssalg.

Hva bør man gjøre dersom man får et varsel om tvangssalg?

Dersom man får et varsel om tvangssalg så bør man i utgangspunktet finne ut om grunnlaget er korrekt. Dersom det er korrekt og man er enig i det så bør man se på mulige alternativer:

 1. Kontakte kreditor for å sjekke om det er mulighet til å få til en avtale?
 2. Finn ut hvor mye penger du har, tilby dette til kreditor
 3. Søk om utsettelse og prøv å selg frivillig

Boliger som selges på tvangssalg selges med helt andre betingelser enn et vanlig boligsalg. Dersom boligen din blir solgt på tvangssalg så ender du dermed opp med mindre penger enn hvis du hadde solgt den frivillig igjennom en eiendomsmegler. Det kan derfor lønne seg å selge boligen frivillig og dette er noe domstolen generelt er positivt til.

Hvis man ikke har pengene så kan man spørre om en avtale. Saksøker har nemlig mulighet til å utsette saken og gjenoppta den dersom du ikke overholder avtalen.

Hva gjør man hvis man er uenig i et tvangssalg?

Hvis man er uenig så har man 1 måned til å sende inn en begrunnelse om hvorfor du er uenig og eventuelt komme med en løsning. Her vil vi anbefale at man tar kontakt med en advokat som er ekspert på nettopp slike tvister. Domstolen ser på det skriftlige materialet og tar stilling til det deretter.

Det anbefales derfor at du søker hjelp hos en advokat som har tidligere erfaring fra slike saker. De kan se på gyldigheten på kravene og sørge for at du får en mest rettferdig prosess som overhodet. I tillegg har vi sett at flere som engasjerer advokat klarer å stoppe eller finne bedre løsninger enn de som velger å ikke engasjere en advokat.

Hvordan foregår salget?

Et tvangssalg innebærer at domstolen oppnevner en «medhjelper». Dette er gjerne en advokat. Advokaten tar seg av alt det praktiske og boligen skal ut på markedet. Det skal holdes visninger og alt som hører med til et boligsalg. Den eneste forskjellen er at domstolen må godta og akseptere budet som vinner. Når boligen er solgt så fordeler retten pengene til de som måtte ha krav.

Hvor lang tid tar et tvangssalg?

Et tvangssalg er en omstendig prosess som kan ta opptil et år. Først så skal det fremmes et krav, deretter så skal du som skyldner få tid til å vurdere kravet og eventuelt klage på dette. Deretter så skal det oppnevnes en medhjelper som deretter skal fasilitere tvangssalget. I hele denne prosessen så kan det oppstå ting som forsinker prosessen. Man kan derfor regne med at det tar opp i mot 1 år fra at man har fått varsel om et tvangssalg til boligen blir solgt.

Hvordan unngår man tvangssalg?

Det er flere årsaker til at saker om tvangssalg blir opprettet men den beste måten å unngå dette på er å være proaktiv. Dersom du har gjeldsproblemer så få hjelp så snart du kan. Når en sak først har gått til tvangssalg så kan det være vanskelig å stoppe tvangssalg. Det er mulig  men men det hadde vært mye enklere dersom du hadde tatt tak i problemet tidligere.

Du kan likevel få hjelp av det vi kaller spesialbanker. Du finner en lenke til noen av våre annonsør på toppen av denne siden, hvis du fyller ut skjema som ligger på deres side så vil en svært erfaren lånekonsulent ta kontakt med deg for å se om det er noe de kan hjelpe deg med for å stoppe tvangssalget. Dette kan være alt i fra å refinansiere gjelden du har i dag eller kun refinansiere den gjelden du skylder dine kreditorer midlertidig til du får solgt boligen din i et vanlig salg.

Hvilke konsekvenser kan et tvangssalg ha?

Et tvangssalg gir typisk lavere pris enn et vanlig salg. Grunnen er at det er flere rettigheter man som kjøper mister når man kjøper en bolig på tvangssalg. Det betyr at hvis du har fått varsel om tvangssalg så risikerer du å få mindre igjen for boligen din enn du ellers ville fått hvis du hadde fått solgt boligen din. Derfor er det viktig at hvis du får et varsel om tvangssalg snarest tar kontakt med en bank for å prøve å finne en løsning før tvangssalget blir fullført. Tingretten er veldig løsningsorientert her så hvis du prøver å finne en løsning som gjør at de du skylder penger kan få mest mulig tilbake eller raskere så vil de i mange tilfeller la deg få gjøre dette.

Hvordan kan man stoppe tvangssalg?

Hvis man ønsker å stoppe et tvangssalg så er det ekstremt viktig at så fort man får varselet om tvangssalg tar tak i saken og prøver å finne løsninger. Det første du kan gjøre er å kontakte en spesialbank, bruk gjerne vårt skjema under så vil du bli kontaktet direkte av en konsulent som vil se på mulighetene for deg. Dersom du ikke får en løsning fra en bank så bør du snarest ta kontakt med en advokat som kan se på gyldigheten av kravet og ikke minst hvilke muligheter du har.

Som vi skrev innledningvis så er det i dag velddig få tvangssalg som gjøres. Dette er fordi at man gjerne går frivllig med på å selge boligen slik at man får en høyere pris eller at man klarer å finne en løsning.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi er ikke en gjeldsrådgiver så vi kan bare gi deg generelle råd som denne guiden men hvis du eier egen bolig så kan du gjerne klikke på annonsen til vår annonsør i toppen av denne nettsiden. De vil kunne hjelpe deg med å se på din sak og se om det er muligheter for å få til en refinansiering av ditt boliglån eller et lån med inkasso. som kan stoppe prossesen med tvangssalg. Det er ingen som ønsker at et hus skal bli tvangssolgt så hvis det finnes løsninger så vil de aller fleste gå med på dette.