Et lønnstrekk eller utleggstrekk er en måte for namsmannen for å inndrive gjeld som har gått til utleggsforretning. Det betyr at du har hatt gjeld til noen som ikke har fått gjelden sin betalt tilbake og som har gått til namsmannen for å få deg til betale gjelden din. Et veldig vanlig virkemiddel for namsmannen er å bruke noe som kalles for lønnstrekk. Hvis man har fått lønnstrekk så er det veldig mange som ønsker å stoppe dette. For å stoppe et lønnstrekk så må man derfor finne en måte å betale pengene man skylder slik at man får stoppet lønnstrekket.

Slik stopper du lønnstrekk

Hvis du ønsker å stoppe lønnstrekk så må du finne en løsning for å dekke inn kravet som er sendt til utleggsforretning. Det finnes ingen andre måter enn å faktisk skaffe disse pengene for å kunne stoppe lønnstrekket. Hvis du eier egen bolig i dag så kan du stoppe lønnstrekket dersom du har ledig verdi i boligen. Det finnes flere banker som gir lån med betalingsanmerkninger og de noen av disse kan kanskje hjelpe deg. Det er enklere om du søker før du faktisk har hatt et lønnstrekk så jo fortere du får ryddet opp i gjelden, jo bedre.

En annen måte å stoppe lønnstrekk på er å faktisk selge unna ting du måtte ha for å skaffe penger til å betale ned kravet. Hvis du har en bunad,arvesølv, en gammel bil, frimerker eller lignende så er det bare å selge så du prøver å komme deg ut av situasjonen. Det er tøft å selge unna ting som er deg nær men det kan være en av de beste løsningene.

Hvorfor får man et lønnstrekk?

Du får lønnstrekk dersom du har gjeld som ikke du har betalt tilbake etter at kreditor har prøvd å drive dette inn. Kreditor har gjerne først prøvd å få inn kravet ved hjelp av purringer og inkasso-selskap. Når du får lønnstrekk så har saken gått videre til namsmannen som så har vurdert det slik at gjelden skal betales tilbake med lønnstrekk. Da trekker namsmannen automatisk penger av lønnen din etter skatt som skal dekke inn kravet.

Hvor mye kan namsmannen ta i lønnstrekk?

Det er veldig varierende hvor mye namsmannen tar i lønnstrekk. Målet er at de som du skylder penger skal få pengene sine raskest mulig tilbake. Namsmannen går ut i fra livsoppholdssatser som NAV.no har beskrevet her. Alt utover dette kan namsmannen ta i lønnstrekk slik at dine kreditorer får pengene sine tilbake.

Veldig mange føler at namsmannen er mot dem men vi anbefaler at man går i dialog med namsmannen for å få en så optimal hverdag med lønnstrekk. Hvis inntekten din reduseres så skal lønnstrekket reduseres og de er som regel veldig behjelpelig her.

Hvor lenge varer et lønnstrekk?

Et lønnstrekk kan vare i noen uker og år. Det kommer helt ann på hvor mye gjeld du skylder og hvor lang tid det tar før kreditorene har fått tilbake pengene sine. For nordmenn med store økonomiske problemer så kan det vare veldig lenge og det kan være veldig stressende. Her gjelder det å holde motivasjonen oppe og bli ferdig med lønnstrekket så snart som mulig.

Kan arbeidsgiver nekte namsmannen lønnstrekk?

Nei, arbeidsgiver er pliktig til å innføre lønnstrekk og må forholde seg til dette. Vi vet at noen som får varsel om lønnstrekk prøver å komme på kreative måter å unngå dette på. Dette er som regel mot sin egen virkning ettersom gjelden ikke forsvinner og det gjelder å finne gode langsiktige løsninger.