Søknad om gjeldsordning

Hvis du har prøvd å nedbetale gjelden din men det går ikke. Du tjener for lite penger til å betjene gjelden din selv om du lever på et minimum, da kan du være en kandidat for gjeldsordning. Gjeldsordningen er en løsning for deg som ikke klarer å betjene eller betale ned gjelden din i overskuelig fremtid. Vi har skrevet litt om detaljert om hva gjeldsordningen er  her

For å søke om gjeldsordning så må du helst: 

  • Ikke ha fersk gjeld 
  • Ha en fast lønn eller trygd 
  • Ikke ha mulighet til å bli kvitt gjelden i overskuelig fremtid 

Hvis du ønsker å søke om gjeldsordning så anbefaler vi at du enten tar kontakt med en advokat eller ditt lokale NAV kontor. Alle kommuner er pliktet til å gi gjeldsrådgivning til sine innbyggere. De kan hjelpe deg gratis med å fylle ut en søknad om gjeldsordning. 

Dersom du ikke ønsker å involvere andre så kan du prøve å søke om gjeldsordning selv. Søknaden om gjeldsordning ligger her, klar til å fylles ut. Husk at når man fyller ut papirer til det offentlige så er det mulig at skjer små feil som kan slå uheldig ut. Det kan derfor være veldig lurt å få hjelp av noen som har fylt ut skjemaet tidligere.