Hvordan skal skilsmissepar med gjeld forholde seg?

Hvis du/dere har mye smålån eller kredittkort så kan en refinansiering være smart. Nedenfor finner du et utvalg av aktører som kan hjelpe deg med å samle hele din gjeld. Om du har betalingsanmerkninger eller inkasso så kan du lese mer om refinansiering med betalingsanmerkninger her.

Søk hjelp dersom dere ikke er sikker på hvordan skiftet bør foregå på best og mest rettferdig måte, enten det handler om felles gjeld og andre felles økonomiske forpliktelser, hus og eiendom, eiendeler eller andre aktiva.

 

Sørg for å forebygge vonde konflikter som ellers kan komme i ettertid. Det samme gjelder selvsagt for samboere som er inne i et samlivsbrudd

Hvordan skiftet foregår, er avhengig av om dere har særeie eller felleseie. Dersom dere har satt opp egen ekte- eller samboerpakt, vil denne inneholde sine egne retningslinjer for skiftet.

Dersom dere har felleseie, kan skiftet foretas av tingretten dersom den ene av partene forlanger det.
I forhold til gjeld som begge parter er ansvarlig for, kan tingretten da sørge for at den delen som faller på den andre blir dekket under oppgjøret, eller sikret i forhold til ekteskapsloven.
I følge ekteskapsloven tilsier felleseie likedeling, det vil si at både formue og gjeld fordeles likt på ektefellene.

Problemene oppstår når fordelingen skal vurderes ut fra hva hver enkelt brakte med seg av verdier inn i ekteskapet. Ofte bringer den ene av partene inn med seg flere verdier, og hva da? Og hvordan skal de verdsettes i dag? Hva med personlige gaver som den ene parten har fått i løpet av ekteskapet. Her kommer regelen om skjevfordeling inn.

Det er opp til ektefellene å bli enige om fordelingen seg i mellom. Ingen ting er bedre enn om begge parter er enige og klarer å fordele gjeld og aktiva selv. Problemet oppstår når skjevfordelingen føles svært urettferdig (ikke minst hvis den ene parten i utgangspunktet eide boligen som ekteparet har bodd i – da kan det ofte dreie seg om store verdier).

Men ofte kan det vise seg å være vel verd å gi fra seg noen rettigheter for å unngå store konflikter i ettertid. Man må bare være oppmerksom på at egne avtaler bare gjelder etter at skiftet er blitt aktuelt.

Dersom dere har skaffet felles aktiva til husholdningen, skal også disse etter verdiene reglene om felleseie verdiene fordeles likt mellom ektefellene. Verdien regnes ut etter at all felles formue er summert, og så fordeles nettobeløpet etter at felles gjeld er trukket fra.

På veien fra tosomhet til ensomhet dukker det ofte opp en rekke økonomiske spørsmål. Unødvendige konflikter kan unngås meg klare avtaler på forhånd.

På veien fra tosomhet til ensomhet dukker det ofte opp en rekke økonomiske spørsmål. Unødvendige konflikter kan unngås meg klare avtaler på forhånd.

Det er viktig å forstå at selv om dere har felleseie, betyr det ikke at dere eier eller har rett til hverandres eiendeler. Det betyr bare at verdien av alle eiendeler regnes som felles formue. Du har med andre ord ikke rett til å overta noe av hva den andre eier eller har fått. Det er det økonomiske oppgjøret felleseie og likedeling handler om.

Felleseie betyr heller ikke at det som hver av partene brakte med seg inn i ekteskapet, eller har fått i gave i løpet av den tiden dere har vært gift, skal fordeles mellom dere. Det er dette som er prinsippet om skjevfordeling. Det er det dere har skaffet av felles formue i ekteskapet som skal fordeles likt.

I det økonomiske oppgjøret betyr likedelingen bare at ”Mette” har rett til halvparten av de verdiene som ”Petter” eier og vice versa. Igjen; dette er en økonomisk fordeling av verdier, ikke en rett til noe den andre eier.

Gjeld skal trekkes fra

Det er bare nettobeløpet som skal fordeles mellom partene. Det betyr at om den ene har 100 000 kroner i formue og 40 000 i gjeld, er det 60 000 kroner som skal fordeles.

Om den andre ektefellen har høyere gjeld enn formue slik at det ikke er noe å ”hente” hos ham eller henne, har han eller hun likevel rett på de 60 000 kronene som er tilbake av netto verdi hos den første.
(all gjeld skal trekkes fra, også studiegjeld)

Rådet ved skjevfordeling er å søke juridisk hjelp, for reglene er ikke enkle å forstå. Blant annet er det vanskelig å beregne verdien på det partene brakte med seg inn i ekteskapet.
Det er verdien og ikke selve gjenstanden som skal fordeles. Det betyr at den som for eksempel brakte med seg boligen inn i ekteskapet, ikke nødvendigvis har krav på å få den med seg igjen ut av forholdet, selv om dette er hovedregelen.

Dersom dere har kjøpt huset sammen har ingen i utgangspunktet rett til huset, og det må da legges ut for salg. Her vil i tillegg gjelden på huset, og den gjelden dere har totalt, spille inn. Ofte har ikke noen av partene råd til å kjøpe ut den andre.

Om huset blir solgt med underskudd, er det ingen lov som tilsier at det man da eventuelt fortsatt skylder banken skal fordeles på to lån mellom partene. Dermed kan man bli hengende økonomisk ved hverandre i mange år fremover.
Rådet er i størst mulig grad at partene forsøker å inngå en innbyrdes avtale om hvordan den felles gjelden skal avvikles.

Avtalen kan ikke gjøres gjeldende overfor kreditorene, men er bindende mellom ektefellene. Det bidrar til å gi begge nødvendig oversikt og i tillegg tillit til at dersom avtalen overholdes, er det mulig å komme seg videre i livet – kanskje med en ny partner – uten at de økonomiske forpliktelsene fra et avsluttet forhold skal tynge resten av livet.