Guide: Lån – Hvordan forhandle med kreditorer?

Få mer å forhandle med!

Hvis du eier egen bolig så kan du refinansiere hele din gjeld med sikkerhet i boligen din. Dette kan gi deg en bedre rente og gjør at man i mange tilfeller kan betale ned sin gjeld raskere. Hvis ​du skal forhandle med kreditorer så kan du øke sannsynligheten for å forhandle din gjeld ned å kunne gi oppgjør til kreditorer med en gang.  Nedenfor har vi en lenke til vår annonsør Lånemegleren som gjerne hjelper til med å se på din sak. Det er helt uforpliktende og gratis å søke men husk at du må eie egen bolig!  Klikk på annonsen og fyll ut skjema så tar de kontakt så snart som mulig. Hvis du ikke eier egen bolig men ønsker refinansiering så kan du lese mer om refinansiering uten sikkerhet her.

Slik forhandler du med kreditorer:

  1. Du lager en oversikt over din gjeld og alle utgifter som har kommet med
  2. Ta deretter å kontakt hver enkelt kreditor for å høre om muligheten for at de fjerner renter og gebyr. Send kreditoren gjerne så mye informasjon som mulig om hvor mye gjeld du har og inntekten din. Du kan tilby en nedbetalingsplan eller tilby et beløp for slette hele eller deler av kravet.
  3. Få alltid en skriftlig bekreftelse på akseptert krav før du betaler noe som helst.

Forhandling med kreditorer kan være svært viktig når du har mye forbruksgjeld eller hvis du trenger å få en refinansiering for å kunne betjene gjelden din. Når du skal kontakte kreditorer for å forhandle om gjeld er det viktig at du følger visse spilleregler. Det er smart og din rett å prøve å forhandle ned din gjeld. Dine kreditorer er ikke pliktig til gi deg en «god deal», men veldig mange velger å gjøre det dersom de riktige omstendighetene er der.

Vi har prøvd å lage en guide til deg som ønsker å forhandle med dine kreditorer. Det er viktig for oss å understreke at hver eneste sak er forskjellig. Om du har større gjeldsposter og ikke komfortabel med å kontakte kreditorer selv så kan det være lurt å søke hjelp til å forhandle ned gjeld. Dette er et eget punkt nedenfor i vår guide.

Økonomisk uføre og dets konsekvenser

Å havne i et økonomisk uføre kan føre til store påkjenninger, både psykisk og fysisk for den det gjelder. I enkle ordelag kan man si at man har havnet i et slik uføre dersom renter på utestående gjeld spiser opp så store deler av budsjettet at man ikke lenger har nok penger til å leve for. I et slikt tilfelle kreves det drastiske tiltak og virkemidler for å komme seg ut av den økonomiske gjørma.

Det første du må begynne med er å sette opp et strukturert budsjett hvor du finner fram alle ubetalte krav og setter sammen en liste. Legg disse summene sammen, og husk å notere renter og evt. tilleggskostnader. Eksempel på sistnevnte er kostnader relatert til purringer og inkasso som ofte kan beløpe seg til tusenvis av kroner.

Ta kontakt med de du skylder penger

Når du kontakter kreditor er det ytterst viktig at du er ærlig om situasjonen du har havnet i. Her må du legge inn detaljert informasjon om din økonomiske situasjon, og klargjøre hvorfor du behøver hjelp til å få ryddet opp i den personlige økonomien. Legg ved budsjettet som beskriver renter, utgifter, inntekter og andre økonomiske faktorer.

Dersom du skylder en kreditor kr 10 000, men vet at du ikke har råd til å betale dette tilbake over den fastsatte perioden, må du gi beskjed om det så snart du kan. Brevet ditt må være skriftlig og du må be om en utsettelse på betalingen, eller eventuelt at rentene kuttes ned slik at du selv har råd til å leve på inntektene du genererer.

Husk at kreditorene vil ha pengene sine tilbake!

Et viktig konsept å huske på er kreditorene aldri ønsker å gjøre fullstendige avskrivninger. Kreditorer er ofte villige til å ta et visst tap, framfor å måtte skrive ned helle summen de har utestående. Dersom de ser at sjansen er stor for at du kan gå personlig konkurs vil de ofte være svært villige til å inngå løsninger, så lenge de ikke blir forskjellsbehandlet sammenlignet med andre kreditorer.

En vanlig løsning mellom skyldner og kreditor er en nedkorting på det utestående beløpet. Her vil kreditor barbere kravet de har utestående, i bytte mot den tro at dette vil gi deg albuerom til å betale ned gjelden i tide. En annen mulighet er å kutte rentene betraktelig.

Sikrede og usikrede lån

Kreditorer som sitter med sikrede lån vil som hovedregel aldri være villige til å inngå forhandlinger om nedskriving av gjeld. Dersom de sitter med pant i bil, bolig eller båt kan de simpelthen kreve inn dette gjennom namsmannen for å få kravet sitt dekket. Unntaket er dersom verdien av panten er lavere enn summen på gjelda.

Dette fører oss til den andre typen lån som er usikrede. Dette består typisk av kredittkort, forbrukslån og varekreditt. Her har ikke kreditor mulighet til å inndra eiendeler med mindre de går rettens vei. I de fleste tilfeller vet de at du sitter med mye utestående gjeld hos andre kreditorer, og at sjansen for tilbake betaling dermed er minimal. I slike tilfeller hender det at den som skylder penger, enten slipper unna, eller at gjeldskravet fornyes i en årrekke. Kreditoren venter rett og slett på at økonomien blir bra nok til at de pånytt igangsetter inndrivelse.

Vil alle kreditorer forhandle?

Nei, desverre så er det ikke alle som ønsker å forhandle om gjelden din. Det kan være flere grunner til at kreditorene ikke ønsker å forhandle:

  • De har tro på at de kan få igjen hele summen du skylder
  • Kreditoren føler seg skjevfordelt i forhold til andre kreditorer
  • Interne forhold hos kreditor som f.eks policy

Hvis du får nei av en kreditor på en forhandling så vil det ikke ha noe for seg å bli sur. Man bør heller ta kontakt med kreditoren på en ryddig måte for å høre hva som skal til for å få til en avtale.

Kan jeg få hjelp til å forhandle ned gjeld?

Ja det kan du absolutt og hvis du har mye gjeld så kan det være veldig lurt å få hjelp av en person som har erfaring med forhandling med kreditorer. Det beste alternativet her er å velge en adovkat som har erfaring med dette og som jobber for deg på en fast pris. Vi vet at det er en del gjeldsrådgivere som jobber mot en prosent av gjelden de forhandler ned, dette er i de aller fleste tilfeller et dårlig alternativ.