Hvis man har lav inntekt så kan det være vanskelig å få lån. Grunnen til at det er vanskelig å få lån når man har lav inntekt er at det gir et lite grunnlag for banken å gi lån på. I Norge så er bankene regulert av Finanstilsynet som har flere strenge regler når det kommer til låneopptak. Dette er ikke for å gjøre det vanskelig for de som har lav inntekt som ønsker å låne penger men for å beskytte forbrukerne mot å ta opp gjeld de ikke kan betjene og beskytte kreditorene mot å ta tap som går utover samfunnet.

  • Maks 5x årsinntekt i lån
  • Du skal kunne tåle en renteoppgang på 5 prosenpoeng
  • Minimum 15 % egenkapital ved lån med pant i bolig

Derfor ender dessverre mange med lav inntekt opp med å få avslag på boliglån og avslag på refinansiering. Det som er trist er at selv om det er vanskelig å få lån med lav inntekt så finnes det noen aktører som satser utelukkende på denne gruppen når det kommer til forbrukslån. Dette er svært lukrativt for disse aktørene ettersom det er så få som gir lån til denne gruppen så er gjerne renten veldig høy og ikke minst så er beløpene lave.

Hvordan få lån med lav inntekt?

Om du har lav inntekt så er den beste måten for å øke sjansen for å få lån å øke inntekten din på. Her handler det om å se muligheter for hvordan du kan øke inntekten din i et langsiktig perspektiv. Her er noen ideer til hvordan du som har lav inntekt kan øke inntekten din:

  • Forhandle opp lønnen din?
  • Få deg en ekstra jobb?
  • Finnes det noen kurs du kan ta som vil gjøre at du kvalifiserer til en bedre lønn?
  • Kan du få høyere lønn i tilsvarende jobb hos en annen aktør?
  • Finnes det noen andre jobber innen rekkevidde som kan gi deg høyere lønn

Arbeidsmarkedet nå er tøft og da kan det være vanskelig å få seg ny jobb. Det kan i tillegg være en del bedrifter som ikke ønsker å øke kostnader nå med lønnsøkning men det betyr ikke at du ikke burde prøve. Hvis dette ikke er aktuelt for deg så kan du søke om lån med kausjonist. Det betyr i praksis at du får noen med sikkerhet i egen bolig eller som har høy inntekt til å garantere for lånet ditt. Dette er veldig vanlig når foreldre hjelper barna inn på boligmarkedet og lignende.

Hvis du er ute etter lån som er uten sikkerhet som vi kaller for forbrukslån. Så er det mulig å søke med en medsøker for å gi banken mer sikkerhet og trygghet når de gir deg et lån. Hvis man har lav inntekt så er det ikke anbefalt at man søker om forbrukslån. Når man har lav inntekt så vil et forbrukslån være en betydelig utgift og man vil som regel få en høy rente. Da er det faktisk bedre at man prøver å spare penger for å finansiere det man ønsker å finansiere med et lån.

Vi har hørt om mange eksempler på nordmenn med lave inntekter som har tatt opp mye forbrukslån og som ikke har klart å betale innen tiden. Da ender man ofte opp med en betalingsanmerkning og hvis man ikke eier bolig så kan man heller ikke få refinansiering med betalingsanmerkninger og da blir det veldig vanskelig å komme seg ut av gjelden.

Til slutt så vil vi si at selvfølgelig så burde det være mulig for deg med lav inntekt å låne penger men du bør være veldig forsiktig når du vurderer din egen låneevne. Du kan ofte vurdere denne bedre enn banken og kanskje finnes det bedre løsninger enn å låne penger.