I Norge har vi nå hatt et gjeldsregister oppe i snart 2 år og bankene har nå virkelig begynt å ta dette i bruk og det er veldig spennende å se hvordan bankene bruker dette. I en liten test tok vi i Gjeldsproblemer.com en sjekk av enkelte forbrukslånsbanker og hvordan dette ble brukt. Det vi så er at dette har gjort det veldig mye enklere å samle kredittkortgjeld og samle smålån.

Før når man søkte om refinansiering uten sikkerhet så måtte man selv fylle inn gjelden og hvor mye gjeld man hadde. Nå var det nemlig slik at banken hentet opp dette automatisk selv og alt man trengte å gjøre var å fylle inn informasjonen som manglet. Dette gjør at bankene får et mye bedre overblikk over din situasjon og du trenger ikke å gjøre annet enn å sitte klar med din bankbrikke.

  1. Fyll ut søknad
  2. Søknaden blir vurdert
  3. Hvis godkjent fyll ut gjeldsinformasjonen
  4. Gi autorisering for banken til å hente ut info fra Skattetaten
  5. Refinansieringen legges til utbetaling

Det virket likevel ikke som om bankenes informasjon var helt «live». Med det så mener vi at bankene/gjeldsregisteret henter ut informasjon på et tidspunkt hvert døgn. I vår test så hadde vi en differanse på 2000,- kroner på faktisk gjeld og gjeld som dukket opp fra registeret. Dette gjør at det fortsatt kanskje er mulig for noen å ta opp mer gjeld enn de burde. Vi vet ikke om det gjøres kontroller på dette før lån utbetales her eller ikke.

I vår tester så var det veldig betryggende å se hvordan bankene viser at de er i henhold til forskriftene og ikke minst at de bruker det aktivt. For kunder så er det en mye enklere og bedre opplevelse når man søker om refinansiering. Hele prosessen vil nok dempe impulsene og ikke minst så man faktisk hindre at noen tar opp mer lån enn de har råd til.

Det var samtidig samtlige banker som skrev at når refinansieringen var betalt ut så ville de kontakte bankene for å avslutte/redusere kreditter. Vi vet ikke i hvilken grad dette blir gjort men dette i seg vil være svært gledelig. Det betyr at kreditter vil bli avsluttet når man refinansierer. Før så var det gjerne slik at kredittene bestod selv om man faktisk hadde «refinansiert de bort».

Automatisk innsending av lønnsdokumentasjon

Dette er en annen funksjon som er helt uavhengig av registeret men som fortsatt gir oss mer trygghet på at bankene faktisk gir ut lån basert på riktig informasjon. Før så måtte man gjerne bruke veldig mye tid på nettopp dette med å dokumentere lønn og skattemelding. Nå har Skattetaten gjort det mulig for bankene å hente opp denne informasjonen selv. Du må gi dem tilgang, men da har banken og du gjort alt for å få alt korrekt.

Hvordan vil dette påvirke de med gjeldsproblemer?

Dette har ikke noen umiddelbar effekt for de med gjeldsproblemer men det kun lette på antall nordmenn med gjeldsproblemer om noen år. Når man fjerner muligheten for å ta opp mer lån enn man kan betjene, man fjerner rom for feil informasjon og produktet blir bedre. Det at bankene får så mye informasjon bør på sikt samtidig redusere tapene til bankene og rentene bør bli lavere.

Hvis man ser til Sverige hvor de har hatt et system ganske mye lenger enn Norge så ser man at rentene på forbrukslån er veldig lave sammenlignet med Norge. Det er nok ikke umulig at vi i Norge er på vei mot samme rentenivå som vi i dag ser i Sverige. Dette er bra for alle som sliter med høy forbruksgjeld og muligheten for å refinansiere til et billigere lån senere.