En refinansiering koster gjerne ikke noe annet enn eventuelle gebyrer banken har. For de aller fleste så vil et gebyr på refinansiering ligge mellom 600-2000 kroner. Om du har betalingsanmerkninger eller søker i en såkalt «spesial bank» så vil gebyrer på lånet være vesentlig høyere.

Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente 5,33 – 49,92 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 20 år
Eksempel: Nom rente 9,59% , Eff. rente 11,19%, kr 130.000, o/5 år. Kostnad kr 37.988, totalt kr 167.988.
Lånebeløp 10 000 – 600 000 kr
Eff.Rente 5,01 – 24,40 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 25 år
Eff: 11 % 200.000,- 10 år Kost: 122.092,- Tot: 322.092,-
Lånebeløp 25 000 – 500 000 kr
Eff.Rente 6 – 23 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 23 år
100 000 kr over 5 år Effektiv rente: 14,15 % Kost: 37 120 kr Total kost: 137 120 kr
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente 7,40 – 24,40 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 23 år
Låneeksempel: eff.rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-.
Lånebeløp 20 000 – 600 000 kr
Eff.Rente 6,90 – 29,06 %
Utbetaling 180 dager dager
Alder 25 år
Renteeksempel: Annuitetslån 150 000 kr, 5 år, nom. rente 9,07%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 9,46%. Totalkostnad 187 140 kr, kostnad 3 119 kr/måned (60 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Lånebeløp 100 000 – 2 500 000 kr
Eff.Rente 6,90 – 29,06 %
Utbetaling 360 dager dager
Alder 25 år
Renteeksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Lånebeløp 10 000 – 90 000 kr
Eff.Rente 11,67 – 39,90 %
Utbetaling 12 – 60 dager dager
Alder 25 år
Representativt eksempel: eff. rente 23,0%, 35.000,-, o/5 år, kostnad 21.666,-, totalt 56.666,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.

Har man begynt å ta opp flere forbrukslån kan man ha havnet i en vanskelig situasjon. Det må ha skortet på en eller flere ting samtidig, slik som ujevn inntekt, for høyt forbruk eller for lite fokus på privatøkonomien. Det å ta opp lån er ikke gratis som noen faktisk tror, det er en ganske stor utgift på sikt. Er man heldig er renten på forbrukslån under 10%, men som regel er de mye høyere. Derfor er refinansiering ikke en kostnad men heller noe som gjør at man gjerne får penger å bruke.

Et forbrukslån må legges inn i budsjett og regnskapet som en egen post, akkurat som husleien, strømmen, de kommunale utgiftene også videre. Samboerparet bør gå sammen om en felles økonomi, der de setter av penger på en felles konto for ting som betaling av husleie og faste regninger. Man kan også bli enig om et felles matbudsjett, det burde være i begges interesse. Flere slike lån kan bli en stor byrde, men heldigvis finnes det en løsning kalt refinansiering. Refinansiering er når man erstatter et gammelt lån med et nytt lån, dette gjør man som regel for å en bedre rente eller lengre nedbetalingstid.

2 forskjellige typer refinansiering

Veldig mange tror det at kun er personer som eier hus kan få refinansiering. Dette stemmer ikke helt, fordi folk som ikke eier noe også kan refinansiere opptil 600.000 kroner, dette kalles refinansiering uten sikkerhet. For denne summen kan man få refinansiert ganske mange kort og lån. Refinansierer man med sikkerhet i bolig vil renten bli lavere, hvor mye lavere avhenger av banken man søker i. Refinansierer man uten sikkerhet, må man være klar over flere ting. Det gjelder å sørge for at betingelsene på det nye lånet er bedre enn det gamle. Hvis det er slik at:

  • Renten blir høyere
  • Betingelsene blir dårligere
  • Høyere gebyrer

Hvis etter flere av disse punktene stemmer så bør du heller finne en annen løsning for gjelden. Vi har skrevet noen tidligere guider om f.eks hvordan du kan betale ned gjeld raskt og hvordan rydde opp i økonomiske problemer. Hvis du har betalingsanmerkninger så blir en refinansiering med sikkerhet gjerne en veldig kostbar løsning men det gir en ekstra sjanse til å komme i en bedre situasjon senere..For de aller fleste vil en refinansiering være en god løsning og man vil som regel få bedre betingelser og lavere kostnader. Hvis man får refinansiert lånene sine så kan det gjøre at man får mer penger å «rutte med» eller at man kan betale ned sin gjeld raskere. Vi i Gjeldsproblemer.com råder deg til å fokusere på å betale ned gjelden så raskt som mulig.

Om du har betalingsanmerkninger så kan du søke om refinansiering fra noen av aktørene nedenfor:

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-id-990"

Faktorer som kan påvirke prisen på refinansiering

Det er noen farer ved å refinansiere som gjør at kostnaden for denne typen finans blir kan bli veldig mye dyrere. Det har blitt slått ned på praksisen en del nå, slik at ikke det skal være like lett å gå i felle. Refinansiering kan nemlig føre til at man tar opp dobbelt og sitter med enda større betalingsproblemer. Dette gjør at en refinansiering faktisk koster mye mer enn den den egentlig burde. Dette høres ikke ut som realitet, men faktisk så klarer mange, spesielt i uorganiserte hjem og klare dette kunststykke. Kanskje det var ønsket om hurtig gevinst som trigget det, eller kjøp av varer og tjenester man nødig hadde bruk for. Økt økonomi fører ofte til at forbruket hopper i været. Nå har Finanstilsynet kommet med et regelverk som gjør at dette ikke er lov når man søker om refinansiering uten sikkerhet. På boliglån så er det ingen grenser for dette så lenge man holder seg innenfor egenkapitalkravet på 15 %. Da kan man fort ende opp med en refinansiering som på sikt koster mye mer enn den hadde trengt.

Når man refinansierer bør man sette seg ned på forhånd å bestemme seg hvordan månedene og årene etter refinansieringen bør bli. Da sikrer man seg at man ikke betaler mer enn man trenger for refinansieringen.

En god forsikring mot en høy pris på refinansiering

Ikke alle par har kompetansen eller viljen til å forstå økonomi. De som betaler veldig mye for sin refinansiering er gjerne de som har brukt opp sjansene sine og ikke får noe løsning. Eller at man ender opp med en veldig kostbar løsning fordi alle de billige løsningene ikke er mulig å få til.  Det er veldig skummelt når man sitter med bolig og høy gjeldsgrad. En løsning er å bestemme seg for hvordan man håndterer økonomien fremover. Uten disse samtalene kan ting bli vanskelig. Et problem kan være at man tjener ulikt, og dermed føler at man gir mer enn den andre parten. Her må man velge en løsning som:

  • Man betaler prosentvis av inntekt
  • Man betaler inn likt, mens man forbruker ulikt

Dessuten må man gjøre en avtale om sparing til buffer. En bufferkonto er meget hjelpsom om det skulle oppstå ting man ikke tenkte på, vi kan nevne verkstedsregninger, utbytte av hvitevarer, barn begynner i ny idrett, parkeringsbøter, bror blir pappa for første gang også videre. Slike ting er ekstra utgifter som ikke ligger inne i budsjettet. Betal ned og ha fokus på nedbetaling hver måned. På den måten kan refinansiering gjøre dagene lykkeligere.

Derfor anbefaler vi i Gjeldsproblemer.com at man samtidig som man søker om en refinansiering tar en opprydning i økonomien sin. Hvis du da velger det beste og billigste alternativet for refinansiering så vil du sammen med en god økonomisk oppvask sikre deg en refinansiering som ikke koster skjorta.