Det er mange som opplever at økonomien knapt går rundt på grunn av økte priser og høyere renteutgifter. I perioder kan det bli så stramt at en ikke får betalt alle regninger. Som kjent kan uteblitte betalinger føre til oppsigelse av avtaler.

Få hjelp til å rydde opp i gjeld

Gjelder det også for strøm? Hva skjer egentlig om jeg ikke betaler strømregningen i tide. Her skal du få vite alt om hva som skjer dersom du ikke betaler strømregningene.

Høy inflasjon og økte renter

Store hjelpepakker under corona-pandemien økte pengemengden i økonomien. Samtidig har krigen i Ukraina påvirket råvarepriser og priser på energi. For å få kontroll på denne prisøkningen har Norges Bank begynt å heve rentene. For oss forbrukere betyr det at alt blir dyrere.

Et godt tips for å møte dette er å kutte forbruk, men det er ikke alltid det er nok. Et annet godt tips er å se etter nye avtaler for strøm, internett, forsikring og så videre som har lavere pris. Selv om forbruket går på sparebluss kan vi ende opp med minus på konto før neste lønn kommer inn.

Problemer med å betale strømregningen

Med minus på kontoen kan vi komme i den situasjonen at vi har problemer med å betale regninger, og det kan også gjelde for strømregningen. Strøm er veldig viktig, men med høye strømpriser kan vi få problemer med å betale denne, selv om den blir prioritert høyt. Hva vil egentlig skje om jeg ikke betaler strømregningen i tide?

Strømleverandøren kan heve strømavtalen

Det er nok mange som tror at det er strømleverandøren som kan kutte strømmen om du ikke betaler regningene i tide, men strømleverandørene kan faktisk ikke gjøre dette. Strømleverandøren kan oppheve avtalen med å levere strøm til deg. Utestående innbetalinger på strømregningene kan også bli sendt til inkasso. Altså kan dette bli dyrt over tid.

Nettselskapet kan kutte strømmen

Selv om strømleverandøren har opphevet avtalen om å levere strøm til deg vil ikke lysene i boligen din bli slukket. Det er nemlig kun nettselskapet som har anledning til å kutte strømmen. Dersom strømleverandøren har sagt opp leveringsavtalen med deg vil du fortsatt fra strøm fra nettselskapet.

Men, dette er ikke en god løsning for å få strøm. Nettselskapet leverer strøm som følge av leveringsplikt, og prisen på strøm som leveres under denne er langt høyere enn spot-prisen på strøm. Altså er ikke dette en løsning du bør sikte deg inn mot. Det kan bli svært dyrt.

Før nettselskapet kan kutte strømmen må det være vesentlig mislighold. I de fleste tilfeller vil det bety at strømmen ikke blir kuttet selv om du ligger en måned på etterskudd med betalinger. Samtidig er det ingen klar grense for hva vesentlig mislighold er. Derfor bør du ikke spekulere på dette. Det er langt viktigere å aktivt forsøke å finne en løsning.

Nettselskapet må sende deg et stengevarsel før de kan kutte strømmen. Fra stengevarselet er sendt til strømmen stenges må det gå 4 uker. Det er også krav til hvordan stengevarselet skal være utformet. Det skal blant annet inneholde informasjon om at det er du som er ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med stengning og åpning av strøm.

Det skal også opplyses om at du må ta kontakt med nettselskapet dersom det er spesielle farer for liv, helse eller tingskader om strømleveringen stoppes. Tingskader og fare for liv og helse som følge av strømstans er spesielt høy på vinteren. Mange nettselskap har en grense på 0 grader, noe som betyr at de ikke stenger strømmen dersom det er kaldere enn dette.

I stengevarselet på strøm skal du også få informasjon om hvilke klagemuligheter som er tilgjengelig. Det skal også være informasjon om at du kan få hjelp av NAV dersom strømmen din er i ferd med å bli kuttet.

Vær aktiv og snakk med strømleverandør og nettselskap

Når økonomien er stram er det spesielt viktig å sette opp et budsjett for å ha kontroll på økonomien. Med et budsjett kan du på forhånd se om du vil få problemer med å betale enkelte regninger.

Dersom du ser at du får et problem med å betale en regning er det svært viktig å være proaktiv. Kontakter du selskapet som har sendt ut regningen og forklarer situasjonen vil de aller fleste kunne tilby deg en betalingsutsettelse. Velger du derimot å bare å ikke betale regningen vil du motta en purring, og eventuelt et inkassovarsel om det går lengre tid.

Både purring og inkassovarsel kan gi deg ekstra gebyrer. Går det enda lengre tid kan den utbetalte regningen også gå til inkasso. Da vil det bli enda dyrere. De aller fleste selskaper er interessert i å behandle kundene sine godt. Men, det forutsetter også at selskapet ser at du er en kunde som ønsker å løse problemene.

Er du proaktiv og sender en mail eller tar en telefon før forfallsdato er som nevnt de aller fleste selskap fleksible. Sammen kan dere da legge en plan som fungerer godt for begge parter.