Hva som er følgen av å ikke betale regningen på det utestående beløpet på kredittkortet ditt avhenger av for hvor lang tid du bruker på å betale. Å ikke betale regningen kan bli dyrt, og du kan ende opp med betalingsanmerkning.

Å bruke kredittkort til nedbetaling kan bli dyrt, derfor er det ofte bedre med et forbrukslån dersom du vil betale ned over tid. Lar du gjelden gå til inkasso kan det bli enda dyrere. Derfor er det viktig å betale i tide.

Finn ut hva det betyr når et lån er i restanse

For our english readers – read about creditcards in Norway here!

Faktura

Når du har brukt kredittkortet ditt vil du motta en faktura som viser hele det utestående beløpet. Dette tilsvarer summen du har brukt på kredittkortet ditt. I tillegg inneholder fakturaen også informasjon som viser kostnaden ved å betale ned ulike summer over lengre tid. I tillegg har du også en forfallsdato. Denne er det viktig å overholde. Velger du å ikke betale ned hele det utestående beløpet vil det løpe renter på beløpet du ikke betaler ned. Og, dersom du ikke betaler noe eller for lite innen forfallsdatoen kan saken gå videre til neste trinn i inkassoprosessen.

Purring

Banker og kredittselskap er ikke lovpålagt å sende ut purring på for sen betaling, men vi ser at dette er noe de aller fleste gjør. Når banken sender en purring må det være en betalingsfrist på minst 14 dager. Banken kan også legge til et purregebyr. Purregebyret kan kun belastes deg fra minst 14 dager etter forfallsdato på den opprinnelige fakturaen.

Inkassovarsel

Dersom du ikke betaler purringen vil banken kunne gå videre med et inkassovarsel. Som nevnt trenger ikke bankene å sende en purring, så et inkassovarsel kan også sendes ut dersom du ikke betaler den opprinnelige fakturaen i tide.

Dersom du betaler inkassovarselet i tide vil saken bli avsluttet og du går tilbake til normal betalingsplan. Dersom du ikke betaler inkassovarselet i tide kan det legges til inkassosalær og forsinkelsesgebyr til det opprinnelige kravet. Det gir deg en økt kostnad.

Betalingsoppfordring

Dersom inkassovarselet ikke blir betalt vil saken bli overført til et inkassoselskap. Du vil nå få tilsendt en betalingsoppfordring med 14 dagers betalingsfrist. I betalingsoppfordringen får du også en skriftlig oversikt over videre skritt i inkassoprosessen. Dersom dette kravet blir innbetalt etter fristen kan ytterligere gebyrer legges til. Det kommer en anmerkning på deg som vil vises på kredittsjekk og vil stoppe deg i å ta opp ytterligere kreditt.

Rettslige skritt

Dersom du ikke betaler inn betalingsoppfordringen vil saken gå videre i prosessen. Saken sendes til rettsapparatet. Det betyr at kravet oversendes til enten namsmannen eller forliksrådet for rettslig innkreving. Igjen vil dette føre til større kostnader. Her er det også flere parter involvert, noe som gjør at kostnadene blir ekstra store.

Betalingsanmerkning

Dersom saken ikke blir gjort opp innen 30 dager etter den ble sendt til rettslig innkreving vil du få en betalingsanmerkning. Denne betalingsanmerkningen registreres hos et selskap som driver med kredittopplysninger. Denne betalingsanmerkningen vil være synlig og komme frem hver gang du søker på lån, vil ta opp et nytt mobilabonnement, kjøpe forsikringer, og i flere andre sammenhenger hvor det blir foretatt kredittsjekk. Kredittsjekk kan også gjøres i jobbsammenheng, så en betalingsanmerkning kan føre til at du ikke får jobben du søker på. Eier du bolig så kan det være lurt å se om du kan få boliglån med betalingsanmerkninger for da blir du kvitt dem.

Forliksklage

Dersom du er uenig i kravet kan du sende en klage til forliksrådet. Dette er en rettsinstans som kan løse saker raskt og effektivt. Den som taper saken i forliksrådet eller som ikke møter opp vil måtte betale sakskostnadene. Ved å ikke møte opp i forliksrådet vil du automatisk tape saken. Resultater fra møtet er også rettskraftig.

Begjæring om utlegg

Etter at forliksrådet har tatt sin avgjørelse kan inkassoselskapet be namsmann om å få kravet dekket inn som utlegg ved trekk i inntekt eller som pant i eiendom. Dette vil føre til ekstra kostnader og gjør at gjelden blir svært dyr.

Tvangsdekning

Siste mulige steg i inkassoprosessen er tvangsdekning. Nå kan inkassoselskapet kreve at kravet skal dekkes inn ved å selge eiendom eller andre eiendeler. Tvangssalg er dyrt, og dette fører til at gjelden din øker enda mer. Vanligvis vil partene bli enige om en avtale. Dermed kan tvangssalg unngås.

Det lønner seg å betale i tide

Å få gjeld til inkasso er svært dyrt, og det gir også en negativ selvfølelse. Det er derfor viktig å forsøke å unngå at en inkassoprosess blir igangsatt. For å unngå dette er det svært viktig å betale regningene i tide. Selvsagt kan det være perioder hvor du ikke kan betale regningen, men da er det viktig at du tar kontakt med selskapet du skal betale for å forklare situasjonen. Veldig ofte vil selskapet du skylder penger forstå situasjonen, og de kan da gi deg en betalingsutsettelse. Det kan gi deg mulighet til å komme på topp av situasjonen og gi deg kontroll og mulighet til å innbetale kravene før de går til inkasso. Det kan spare deg for unødvendige utgifter, og ikke minst stress som en inkassosak kan medfø