Selvskyldekausjon er enkelt forklart når man har en kausjonist (en annen person) som stiller sikkerhet for ditt lån. Det betyr egentlig at kausjonisten stiller sine verdier til rådighet for å garantere ditt lån. Det betyr at om du ikke betaler lånet ditt til tiden så vil person(ene) som står som kausjonister stå ansvarlig for gjelden din. . Det er blitt svært vanlig med kausjon når man søker om boliglån og ikke har egenkapital tilgjengelig. Da brukes gjerne kausjonisten sin bolig som sikkerhet for lånet. Dette kalles for simpel kausjon og man garanterer kun for betalingsevnen til lånetakerne og gjerne for sikkerheten som lånet blir utbetalt.

Selskyldnerkausjon er en form for kausjon som er mer dekkende for kreditorer. Dersom lånet det blir garantert for igjennom en selvskyldnerkausjon så kan kreditor med en gang betalinger har blitt misligholdt gå på kausjonisten. Kreditorer trenger ikke å sette i gang større prosesser for å sjekke om lånetaker har verdier, de kan gå rett på rett kausjonisten for å få dekt inn det som er utestående eller hele beløpet.

Hvilken form for kausjon som velges for et lån er veldig bestemt ut av utgangspunktet du har. Bankene som gir ut lån jobber med risiko og har man høy risiko så kan det å få en kausjonist igjennom en simpel kausjonist eller en selvskyldnerkausjon gi banken nok sikkerhet til å gi ut lån til personer som ellers ikke ville fått lån innvilget hos banken.

Er det risikabelt å være kausjonist eller selvskyldnerkausjonist?

Det å være kausjonist vil uansett om det er simpel kausjonist eller selvskyldnerkausjonist ha en risiko. Simpel kausjonist har en litt mer begrenset risiko enn det å være selvskyldnerkausjonist. Uansett, så bør man alltid gjøre en nøye vurdering før man sier ja til å være kausjonist. Det spiller ingen rolle om det er familiemedlemmer eller lignende man bør alltid gjøre en veldig grundig vurderinger på risiko rundt dette. Man bør se på alt i fra nåværende økonomi til personen som man skal garantere for, fremtidsutsikter og tenke nøye igjennom alle mulige konsekvenser av dette.

Dette gjelder spesielt om man skal hjelpe noen med en refinansiering av forbruksgjeld eller refinansiering med betalingsanmerkninger. En person som har pådratt seg mye gjeld tidligere kan i teorien gjøre dette igjen så da bør man være ekstra sikker på nettopp dette. Pengeverkstedet.no har skrevet en veldig god artikkel om nettopp dette.

Kan man få refinansiering av gjeld med kausjonist?

Ja, man kan refiansiere forbruksgjeld, inkasso og andre typer gjeld med kausjonist. Likevel så har bankene her noen forskjellige krav på hva som er mulig. Noen krever at du har medlåntaker (som ikke er det det samme som kausjonist) og andre banker ønsker ikke å ha kausjonister. Det å få en kausjonist kan hjelpe en som sliter med høy gjeld mye hvis de f.eks ikke har nok ledig verdi i sin egen bolig eller ikke høy nok inntekt til å nå bankenes sine minstekrav. Hvis du ønsker en refinansiering med kausjonist så kan det være lurt å søke i de forskjellige bankene for å finne ut hva som er mulig å få til:

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-id-990"

Ingen banker er pliktig til å gi muligheten for refinansiering med kausjonist så det kan variere veldig fra sak til sak. Som nevnt ovenfor så burde man gjøre en grundig vurdering før man blir kausjonist for en refinansiering eller et hvilket som helst annet lån.