Når man skal søke om lån så får man gjerne to valg, skal man søke om lån med sikkerhet eller lån uten sikkerhet. De aller fleste av oss vil søke det lånet med sikkerhet, for det høres jo definitivt best ut. Det vi opplever er at stadig flere faktisk ikke klarer å skille et lån med sikkerhet fra et lån uten sikkerhet. Dette gjelder selvfølgelig når det kommer til refinansiering med sikkerhet og refinansiering med sikkerhet.

Et lån med sikkerhet er når banken tar pant i boligen din eller andre verdier du måtte ha som sikkerhet for lånet. Det betyr at hvis du misligholder lånet så vil banken kunne selge dine verdier for å kunne gjøre opp det du skylder banken. Et vanlig eksempel på dette er f.eks tvangssalg av bolig eller andre typer tvangssalg. Så et lån med sikkerhet gir banken altså indirekte eierskap over noen verdier du måtte ha, dette gjør at banken faktisk tar veldig liten risiko hvis panteobjektet er godt.

Dette er til stor forskjell fra f.eks kredittkortgjeld og forbrukslån som er en type usikret gjeld. Her tar ikke banken sikkerhet i noe objekt og det betyr at om du misligholder forbrukslånet så må banken kreve inn denne gjelden på normalt vis ved hjelp av inkasso og til slutt kanskje namsmannen.

Lån med sikkerhet er billigst

Hvis man sammenligner et lån med sikkerhet med et lån uten sikkerhet så vil alltid et lån med sikkerhet være billigst. Grunnen til dette er at banken tar mye mindre risiko enn man gjør på et lån uten sikkerhet. Flere banker vil nok hevde at de tar omtrent null risiko på veldig mange objekter og det har de nok helt rett i. Ettersom banken tar mindre risiko så blir lånet billigere og ikke minst med en lavere rente. Banker ser nettopp på denne sikkerheten når de skal gi deg et lånetilbud, desto mer ledig verdi du har i panteobjektet jo bedre rente vil du få ditt lån.

Vil det alltid lønne seg å låne med sikkerhet?

I de aller fleste tilfeller så vil det lønne seg å låne penger med sikkerhet enn uten sikkerhet. Det eneste unntaket her er hvis man har et kortsiktig lånebehov og hvor kostnadene rundt tinglysning gjerne vil overstige det man betaler i renter på et kortsiktig lån som f.eks et forbrukslån.

Kan man refinansiere med sikkerhet?

Det er defintivt mulig å refinansiere med sikkerhet. Det er nok mest vanlig å refinansiere lån uten sikkerhet med et lån med sikkerhet. Noen kaller det for å bake forbrukslån inn i boliglån.Gjeldsproblemer.com så er det jo stort sett refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger og da krever bankene at man stiller med sikkerhet. Det betyr at dette per definisjon er et lån med sikkerhet.

Hvordan regnes sikkerheten på et lån ut?

Når banken  skal regne ut hvilken sikkerhet du har så ser de på på verdien og gjelden du har i dag. Sikkerheten er gjerne mellomlegget mellom verdien på på objektet du har og gjelden du har på det. Så hvis du har en bolig som du f.eks ønsker å låne opp på så vil du bedre sikkerhet dersom du har høy verdi på boligen men lav gjeld.

Derfor er banker som regel veldig nøye på nettopp dette med å få en god verdivurdering av boligen som settes som sikkerhet. Nå finnes det noen ganske gode systemer som regner ut verdien på en bolig men ved f.eks refinansieringer så er det ikke uvanlig at banken ber om en egen takst for å kunne få en god eksakt og god verdivurdering.

Flere banker krever sikkerhet og tilbyr lån med sikkerhet

Vi hadde en del år i Norge hvor forbruksgjelden økte i et enormt tempo og det kom forbrukslånsbanker fra alle kanter. Heldigvis, så fikk Norge etterhvert på plass gjeldsregisteret som har dempet etterspørsel etter lån uten sikkerhet. Det vi ser nå er at stadig flere banker lager låneprodukter og særlig da refinansierings-produkter som tar utgangspunkt i sikkerhet. Dette er bra for det er utrolig viktig at det er mulig for nordmenn å kunne låne penger og ikke minst få refinansiering av sin gjeld.