Hva er en gjeldsordning?

Har du betalingsanmerkninger?

Hvis du har betalingsanmerkninger og eier egen bolig så kan du bli kvitt betalingsanmerkninger. Nedenfor er et utvalg av banker som alle tilbyr refinansiering til deg som har betalingsanmerkninger eller andre forhold som gjør at du får nei fra din vanlige bank.

Dersom du skylder store summer og har problemer med å betale tilbake kan du skaffe deg det som kalles gjeldsordning. Lær hvilke regler som gjelder og hvordan du går frem. Hvis du ønsker å lese mer om en gjeldsordning så har vi laget en guide med alt du trenger å vite om gjeldsordning her

Du har loven på din side

Dersom du ikke betaler tilbake gjelden i tide har kreditorene lov til å inndrive beløpene i samsvar med lovverket. Inndrivelse av gjeld reguleres i hovedsak av inkassoloven, og her finner man en detaljert oversikt over dine plikter og rettigheter ved utestående gjeld. For eksempel plikter kreditor å gi deg et betalingsvarsel med 14 dagers løpetid etter forfall av regningen. Dersom du ikke har betalt denne kan regningen sendes til inkasso.

Da det gjelder inkasso har du rett til å bestride vedtaket dersom du mener det er uriktig. Da må du sende inn et skriftlig brev til inkassobyrået(husk å ta kopi selv), og forklare hvorfor du mener kravet er feil. I et slikt tilfelle har de ikke lov til å sette i gang inndrivning så lenge klagen behandles.

Inndrivning av utestående beløp

Dersom du ikke har betalt hva som skyldes og eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge vil inkassobyrået igangsette det som kalles for en rettslig inndrivning. Dette er hva som kalles et betalingsoppfordring, og her kan kreditor kreve et ekstrasalær på hele 30%. Det betyr at en regning som i utgangspunktet beløp seg til kr 5 000, nå vil koste kr 6 500. Det er med andre ord smart å betale gjelden før det kommer til et slikt punkt.

Betaler du ikke regningene dine kan kreditor gå til namsmannen og kreve inndragning av eiendeler. Særskilt i de tilfeller hvor du har stilt sikkerhet for eventuelle lån. For eksempel, dersom du har tatt opp et lån på kr 30 000 til kjøp av ny bil, og lar være å betale regningen, da kan namsmannen inndra denne bilen til fordel for kreditor.

Så hva er en gjeldsordning?

Dette er en ordning som reguleres gjennom gjeldsordningsloven. Hensikten er å legge til rette for økonomisk bærekraftighet hos de med svekket betalingsevne, og altfor høy gjeldsgrad. Her kan en avtale gjøres med kreditorer, hvor man betaler tilbake deler eller hele gjelden over en fastsatt periode. I så måte finnes det to forskjellige gjeldsordninger, hvor den ene er inngått frivillig, og den andre er bestemt av rettsvesenet.

Forutsetningene for en slik ordning er i første omgang at gjeldsgraden er så høy at det er umulig å komme seg ut av det økonomiske uføret. For eksempel, dersom inntektene er så lave at man ikke sitter igjen med nok penger til å kjøpe mat etter at renter og utgifter er betalt vil en gjeldsordning være et alternativ.

Unntak til gjeldsordningen

I loven heter det at skyldneren ikke kan dra nytte av en slik ordning dersom det kan regnes som støtende. Med dette menes det for eksempel at skyldneren har unndratt betaling av regninger enda det var mulig å betale for de. I tillegg kan det kalles støtende adferd dersom mye av gjelden nylig er inngått, og det virker som at skyldneren spekulerer i mulighetene for å inngå gjeldsordning.

Gjeldsordning er først og fremst beregnet for mennesker som ikke har evner nok til å skjøtte sin egenøkonomi på en forsvarlig måte. Luringer som utnytter dette har en tendens til å sette seg selv i vanskeligheter over tid.

Les gjerne vår komplette guide om personlig konkurs her!