Hva er en gjeldsordning?

Har du inkasso eller betalingsanmerkninger? Nedenfor er et utvalg av aktører som kan hjelpe deg på tross av dette. Du må eie egen bolig for å kunne søke!

En gjeldsordning er en mulighet for å bli kvitt gjeld når du ikke har mulighet til å betale ned gjelden selv. Dette er på mange måter samfunnets måte å gi deg en «second chance». En gjeldsordning er kort oppsummert en måte for deg å gjøre opp alt du har av gjeld i en begrenset periode. Normalt er denne perioden på 5 år. Det betyr at du jobber som vanlig i 5 år men får kun utbetalt en liten del av lønnen din, resten går til kreditorene. Når 5 års perioden er over så du kvitt alt av gjeld og betalingsanmerkninger, du starter med andre ord så starter du på blanke ark.

For å illustrere hvordan en gjeldsordning fungerer så har vi laget et eksempel til deg her:

Jarle har over de siste 10 årene slitt med gjeldsproblemer. Han har de siste 4 årene ikke betalt ned på gjelden din og størrelsen på gjelden er uangripelig. Han skjønner ikke hvordan han skal komme ut av knipen. Så drar han på det kommunale NAV-kontoret og får hjelp til å sende inn en søknad om gjeldsordning. Han får godkjent gjeldsordning. 

Jarle må leve på minstesatsen til SIFO i 5 år. Det betyr at han må leve på et minimum i 5 år. Når han er ferdig med perioden på 5 år så er han per definisjon gjeldsfri. 

Med andre ord så er gjeldsordningen en helt nødvendig ordning og som gir folk en sjanse til. Selv om de skulle være uheldige å tulle det skikkelig til økonomisk. Nedenfor har vi svart på noen vanlige spørsmål om gjeldsordning.

Hvem kan få gjeldsordning?

Gjeldsordning er forbeholdt privatpersoner. Hvis du er selvstendig næringsdrivende så kan du søke om gjeldsordning selv om gjelden er i fra næringsvirksomhet, så lenge virksomheten er opphørt. Hvis du er selvstendig næringsdrivende men gjelden ikke stammer fra virksomheten så kan du få godkjent gjeldsordning.

Får alle som søker godkjent gjeldsordning?

Nei, ikke alle får godkjent gjeldsordning. Det er mange som får avslag, de vanligste grunnene er at det for kort tid siden gjelden ble tatt opp. Så hvis du f.eks fikk et lån utbetalt i januar men søker om gjeldsordning i februar så vil du mest sannsynlig få avslag. Evnen din til å betale ned gjelden må være varig negativ. Hvis du f.eks er arbeidsledig så vil du normalt få avslag. Heldigvis så kan man søke flere ganger selv om man får avslag. Så hvis du først var arbeidsledig men ønsker å søke igjen når du har fått jobb så er det fult mulig.

Dersom man er usikker på hvordan man søker så anbefaler vi at man får hjelp til dette. Ditt lokale NAV-kontor kan hjelpe deg med å sette opp en søknad om gjeldsordning. Hvis du har midlene til det så kan du engasjere en jurist som kan hjelpe deg med søknaden og prosessen rundt en gjeldsordning?

Får man beholde huset?

Hvis man har barn så kan domstolen se på det som det beste valget, hvis du er enslig så må du beregne å kvitte deg med huset. Om du eier hus så anbefaler vi at du prøver å få en refinansiering med sikkerhet istedenfor gjeldsordning. Hvis du har ledig verdi i boligen din så kan dette være en mulighet.

Hvor mye får man å leve på?

Det er ikke mye penger du får å leve på hver måned. Nettsiden SmartePenger har en fin oversikt over hvor mye du kan regne med å få i måneden. Hvis du er usikker så anbefaler vi at du kontakter den kommunale gjeldsrådgiver i din kommune.

Kan man søke om gjeldsordning flere ganger?

I utgangspunktet så får man kun godkjent gjeldsordning en gang. Det er noen få tilfeller hvor folk har fått 2 sjanser. Det beste er å bruke denne sjansen godt, så det ikke blir 2 ganger.

Les gjerne vår artikkel om personlig konkurs og hvordan du kan få hjelp til å rydde opp i gjeld