Svaret på det spørsmålet avhenger helt av hvem man spør. De unge og de som ønsker å gå fra leiebolig til å eie selv vil helt sikkert svare ja til dette spørsmålet, mens de som sitter og forvalter låneregler vil påstå det motsatte og forklare det med at det er nødvendig å gjøre det vanskeligere. Enklere blir det heller ikke om du har gjeldsproblemer.

Dessverre er det sjeldent en sammenheng mellom hvordan politikere ser på slike saker og hvordan de som blir rammet hardest av slike innstramninger i lånepolitikken ser på saken. Derfor er situasjonen for mange som skal kjøpe bolig for første gang, at det er vanskelig å få til på grunn av de nye kravene til egenkapital, inntekt og ikke minst at prisene har økt voldsomt de siste årene. Visste du at prisveksten på boliger har vært på 700 % siden 1992? Det er hva du kan kalle ekstremt.

Denne typen lån er sikret i bolig, og kravene er ulikt forbrukslån, som du kan lese mer om her: https://lånepenger.no/forbrukslan.

Boligprisene stiger veldig raskt

For de som eier bolig allerede er det en stor fordel at prisene fortsetter sin ferd oppover. Boligen blir mere verdt og når du skal selge så får du gjerne igjen for investering samt et solid overskudd ved siden av. For de som skal inn på markedet for første gang er det en mye vanskeligere situasjon. Dette skyldes blant annet at boligene blir for dyre og de som drømte om en bolig i sentrum av en av de store byene kan glemme dette når de først har fått spart opp til egenkapitalen.

Noe annet er at det tar tid å spare opp og når du først er i mål med oppsparingen, så har prisene gått opp igjen og du må ha en enda større egenkapital. Du kan se dette ved å sette opp følgende regnestykke:

Du eller dere ønsker å kjøpe en bolig til 2,5 millioner. For å få til dette må du spare opp en egenkapital på 15 % og dette tilsvarer da 375 000. Om du har lagt penger til side i en del år og kanskje får hjelp av foreldre så kommer du opp på 250 000, men det mangler fortsatt 125 000. Du kan sikkert spare opp dette på et par år hvis du er flink med økonomi og virkelig har det som et mål. Det vil si at du må spare 5 200 hver måned, ved siden av at du må betale husleie og andre utgifter. Bor du hjemme er det selvsagt en stor fordel. Den store utfordringen ligger i at du etter to år må betale kanskje 2,8 millioner for den samme boligen som kostet 2,5 millioner for to år siden, da du begynte å spare opp. For å kunne kjøpe boligen til 2,8 millioner må du nå ha en egenkapital på 420 000 og du mangler derfor 45 000, noe de fleste ikke kan skaffe på et øyeblikk.

Tilbud og etterspørsel

En av grunnene til at prisene øker som de gjør er at etterspørselen etter boliger er stor. Når tilbudet ikke er like stort som etterspørselen, så vil prisene bli drevet i været slik det har vært de siste mange årene. Det tar lang tid å korrigere markedet og en korreksjon skjer blant annet ved at det blir bygget flere boliger. Dette tar tid og selv om det er tomter nok som kan brukes til å bygge boliger, så tar det lang tid å få dem gjort byggeklare. Derfor er det et etterslep av boliger og da blir prisene presset i været. Dette merkes spesielt i Oslo hvor det er stor etterspørsel, og her er det vanskelig å bygge så mye nytt. Derfor er det mange som blir tvunget til å søke etter boliger rundt hovedstaden og da vil prisene også øke i disse områdene. Du kan derfor si at det er en vond sirkel som er vanskelig å komme ut av og det vil neppe bli den store bedring før prisene på et tidspunkt vil begynne å stagnere eller enda falle.

Hva vil dette si?

Grunnen til at Finanstilsynet har strammet kravene til kjøp av bolig er en frykt for at det skal komme et boligkrakk og dermed en kraftig nedgang i økonomien. De fleste som har formue og solid økonomi i Norge i dag har dette på grunn av egen bolig og de store prisstigningene. Skulle prisene plutselig begynne å falle en god del eller boligrenten gå opp, så vil det få negative konsekvenser for mange. Derfor prøver Finanstilsynet å unngå dette ved å ha stramme krav til kjøp av bolig. Forskriftene er derfor som følger:

  • Skal du ha et boliglån må du kunne tåle en renteøkning på 5 %
  • Du må ha minst 15 % i egenkapital, og det er derfor ikke mulig med en høyere belåningsgrad enn 85 %
  • Det er ikke lengre mulig å få avdragsfrihet på lån som har en belåningsgrad på mer enn 60 %

Les mer om dette her: http://sparebank1.no/

Ved siden av disse innstramningene skal Finanstilsynet også se på det å enten fjerne bankenes fleksibilitet når det gjelder muligheten for å vise skjønn eller i alle fall reduserer den. I dag kan bankene utøve skjønn i inntil 4% av tilfellene. På den måten må bankene være mer firkantede når de vurdere lån, men dette vil også gjøre det vanskeligere for unge å få det første boliglånet.

En ting er å ha økonomi til å betale et lån tilbake. Det er selvsagt en nødvendighet for å kunne få et lån, og det er sunt for økonomien din å vite at du faktisk tåler en endring i renten på inntil 5 %. Men det er egenkapitalkravet som er utfordringen for de fleste. For selv med en bra jobb og god økonomi, så er det ikke enkelt å spare opp mer enn 300 000 i egenkapital. Samtidig er utvalget av boliger i den prisklassen ikke overveldende og søker du f.eks. etter boliger i Oslo og omegn, med en maksimal pris på 2 millioner, så er det veldig få boliger som kommer opp. Dette viser med all tydelighet hvor stort problemet har blitt for de unge.