Gjeldsproblemer i en bedrift

Hvis du eier egen bolig så kan du refiansiere hele din gjeld med sikkerhet i boligen din. Dette kan gi deg en bedre rente og gjør at man i mange tilfeller kan betale ned sin gjeld raskere. Søk om refinansiering fra Finanstipset og få hjelp!

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-id-990"

250.000 – 10.000.000
Lånebeløp

250.000 – 10.000.000
Lånebeløp

18 år
Min. alder

1 – 30 år
Nedbetalingsperiode

Annonse

Effektiv rente 6,57% v2,5mill o/30år Kost. kr 3.118 415. Tot. kr 5.618.415

Det er ikke bare privatpersoner som kan havne i alvorlige gjeldsproblemer, det kan også skje i bedrifter. Det er overraskende få som snakker om dette men i 2019 så var det flere tusen norske bedrifter som gikk konkurs i følge nettsiden til Brønnøysund Registerene. Årsakene til konkurser kan være mange og det er ikke alltid at dette handler om gjeldsproblemer, men i mange tilfeller gjør det nettopp dette. En skulle kanskje tenke at det at en bedrift går konkurs ikke er veldig farlig men konkurser påvirker gjerne flere arbeidsplasser og kan forplante seg videre til underleverandører som igjen kan føre til ennå flere konkurser. En stor eller mellomstor konkurs kan derfor ha stor påvirkning på både privatpersoner og andre bedrifter. Det kan som nevnt bety flere konkurser eller permitteringer av ansatte. Det er derfor i alle sin interesse at man unngår som bedrift å havne i gjeldsproblemer.

Hvordan kan en bedrift unngå å havne i gjeldsproblemer?

Som bedrift så er det noen ganske enkle regler du kan bruke for å sørge for at man styrer unna gjeldsproblemer. Det handler om å rigge bedriften på en best mulig måte så man slipper å bekymre seg senere. Nedenfor har vi listet opp noen tiltak du som daglig leder eller bedriftseier kan gjøre for å unngå gjeldsproblemer på et senere tidspunkt:

Likviditet

Som bedrift så er det ofte pengene man har på konto som er viktig. Det er derfor viktig å sørge for at man ikke går tom for penger. Hvis man f.eks fakturerer etter at man har levert en tjeneste eller et produkt men man har kostnader som forfaller før man får penger for produktet/tjenesten så kan dette fort tære på likviditeten til selskapet. Man blir veldig sårbar og man vil alltid ha en stram økonomi. For å minimere risiko så kan man her ta betalt 50 % betalt før levering eller dele inn betalingen i flere forskjellige milepælsbetalinger. Det betyr at man sikrer seg likviditet. Stadig flere bedrifter velger å ta betalt før man påstarter jobben for å hindre å havne i livkiditetsproblemer.

I enkelte bransjer er det ikke konkurransedyktig å ta betalt på forhånd, dette er gjerne i tjeneste eller konsulentmarkedet. Her kan en god løsning være å gå for en factoring-løsning eller en kassekreditt. Det beste alternativet her hvis man ønsker å sikre seg er å benytte seg av en god factoring-løsning. Det betyr ganske enkelt at man selger fakturaen til en aktør som betaler din bedrift med en gang mot noen prosenter i provisjon. Dette er kostbart men man sikrer bedriften likviditet og dette er noe man kan fase ut etterhvert på kunder.

En annen måte for å få god likviditet i en bedrift er å velge bort utbytte eller høye lønninger et år for å bygge en soliditet i bedriften. På den måten så kan man få en opptjent kapital i selskapet som gjør at bedriften ikke er like sårbar som hvis man f.eks tar utbytte.

Differensiere på bransjer og kunder

Det finnes veldig mange historier om bedrifter som har gått konkurs eller havnet i en økonomisk skvis på grunn av at de har hatt en stor kunde eller kun vært aktiv i en bransje. Et godt eksempel på nettopp dette er oljebransjen som fikk en nedtur for noen år siden. Da var det flere bedrifter som umiddelbart havnet i økonomiske problemer fordi de kun hadde satset på oljebransjen. Når oljekrisen var et faktum så var det flere som gikk konkurs, de som hadde forutsatt at dette kunne skje og satset på andre bransjer fikk ikke like store problemer.

Ved å differensiere på bransjer og kunder så er man mye mindre sårbar enn om man kun fokuserer på en bransje eller har veldig få kunder. Det er fort å tenke at man omstiller seg når den tid kommer men dette er en prosess som gjerne er undervurdert både på tid og ressurser.

Kostnadskontroll

Når man har en bedrift som går godt så kan det være utrolig fristende å øke lønninger, oppgradere komforten og kjøpe inn tjenester. Når det er gode tider så skal man selvfølgelig rigge til videre vekst men man burde samtidig hele tiden tenke at man burde sikre seg selv mot dårligere tider. Det betyr at man bør forhandle avtaler uten lang bindingstid og hele tiden sørge for at man får gode priser på det man kjøper inn. Med god kostnadskontroll så kan man sikre seg mye bedre mot dårligere tider og få bedre likviditet.

Feilansettelser

Det er veldig mange konkurser som kommer fra feilansettelser. Det kan være at man ansetter feil personer i nøkkelstillinger eller at man har en kostbar ansettelseprosess hvor resultatet ikke blir som forventet. Det finnes i dag flere gode løsninger som gjør at man kan sikre seg mot nettopp dette. Man kan få hjelp av en profesjonell aktør eller man kan konstruere kontraktene på en sånn måte at man raskt kan komme seg ut av en feilansettelse, selvsagt må følge loven her.

Hva bør en bedrift med gjeldsproblemer gjøre?

Dersom du sitter som eier, aksjonær eller daglig leder i en bedrift som har gjeldsproblemer så bør man snarest gjøre tiltak. Nedenfor har vi listet opp noen av punktene man raskt burde ta action på.

Hva er årsaken til at bedriften har havnet i gjeldsproblemer?

Det første man må finne ut av er årsaken til at bedriften har havnet i gjeldsproblemer. For noen bedrifter så er dette ganske opplagt, det kan være:

  • Kunder som har gått konkurs
  • Tvist med kunde
  • Høy konkurranse
  • Etterspørsel har gått ned
  • Større prosjekter som tar opp mye kapital
  • Dårlig margin på produktet
  • Mangel på kompetanse
  • Kjøp av aksjer

Når man finner ut av årsaken til at bedriften har havnet i dette økonomiske uføret så bør man stille seg spørsmålet om dette er noe man kan gjøre noe med. Dersom man ikke kan gjøre noe med det så kan det bety at en avvikling kan være det beste alternativet. Dersom man ser at det dette er forbigående, noe man kan gjøre noe med med enten kunnskap eller kapital så bør man finne ut av hvordan man skal komme seg videre. Det betyr gjerne at man først må kutte kostnader og deretter så må man se på løsninger for å få mer kapital til bedriften.

Hvordan få kapital til å få en bedrift ut av gjeldsproblemer?

Det sier seg selv at det kan være vanskelig å få penger til å få en bedrift ut av gjeldsproblemer. Det finnes ikke veldig mange steder man gå for å søke lån som bedrift hvis man har gjeldsproblemer. Nedenfor har vi listet opp noen av alternativene som finnes der ute:

Snakk med banken

Alle bedrifter har gjerne en hovedbank, det kan være at man allerede har forpliktelser som lån og kassakreditt i banken. Det betyr at banken indirekte er investert i din bedrift. Om din bedrift har økonomiske problemer så kan banken ha incentiver for å hjelpe bedriften ut av disse. De store bankene har faktisk store avdelinger som faktisk kun jobber med nettopp det som blir betraktet som «problemavdelingen». Det er derfor anbefalt at man tar kontakt med banken for å få et møte hvor man møter opp for å diskutere løsninger.

Investorer

Noen investorer har en stor appetitt for bedrifter med problemer, nettopp fordi oppsiden kan være stor. For noen bedrifter så kan det være opplagt hvor man skal gå for å finne investorer og for andre kan det være vanskelig. Hvis man er en mindre lokal bedrift så kan det være vanskelig å tiltrekke seg investorer sammenlignet med hvis man er en større reginoal eller nasjonal aktør. Hvis man allerede har investorer i bedriften så vil det for mange være enklere å spørre om mer penger fra de som f.eks et lån eller gi opp mer aksjer for å kunne finansiere videre drift.

Bedriftslån med sikkerhet i boligen

Det er stadig flere banker som ønsker å ta en bit av markedet for bedriftslån. Hvis du har en bedrift som du eier 100% så kan en løsning være å stille din egen bolig som sikkerhet for å få finansiering. For de aller fleste vil dette ikke være en god løsning ettersom dette er svært risikabelt og man risikerer å miste alt. Det finnes mange eksempler på folk som har havnet i gjeld og står uten hus fordi bedriften gikk konkurs. Da risikerer man at gjeldsproblemene fra bedrifter smitter over på privatøkonomien og man kan risikere et tvangssalg. 

Hvor kan min bedrift få hjelp til rådgivning rundt gjeldsproblemer?

Det finnes flere selskaper som har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter ut av gjeldsproblemer. Det kan være en god ide å kontakte en aktør som har både juridisk kompetanse og kompetanse på regnskap. På den måten så kan man få gode råd som er basert på realiteten.