Finanstilsynet har nettopp kommet med boliglånsrapporten for 2020 og den viser at gjelden for norske husholdninger øker i et raskt tempo. Rapporten tallfester lite men påpeker blant annet at stadig flere nordmenn øker boliglånet med gjeld. Dette kommer nok av som et resultat av at kranen på forbrukslån er skrudd igjen og at flere må refinansiere med sikkerhet for å kunne samle sin gjeld. Vi i Gjeldsproblemer.com har over det siste året sett en økning i nettopp refinansiering med sikkerhet boligen. Dette var opprinnelig et produkt som het refinansiering med betalingsanmerkninger men vi ser at det stadig er folk med kun høy gjeld som søker etter dette.

Unge med høy gjeldsgrad og eldre med enorm gjeldsgrad blir fremhevet som risikogrupper som kan slite ved en eventuell renteøkning. Det påpekes også at kombinasjonen med høyt boliglån og høy forbruksgjeld er bekymringsverdig.

Hva vil Finanstilsynet gjøre med dette?

De har allerede kommet med et forslag som vil innsnevre mulighetene for låneopptak ytterligere. Her har finansminister Jan Tore Sanner fortsatt ikke tatt stilling til dette. Forslaget innebærer en rekke endringer som blant annet går løs på unntaksreglene til bankene og maksimalt låneopptak.

  • En ny forskrift som omfatter alle lån fra finansforetak til privatpersoner (forbrukslån, boliglån, billån,etc)
  • Maks 4,5x inntekt i låneopptak
  • Unntaksregelen foreslås endret til fem prosent fra 10 %
  • Det skal ikke gis en en unntaksregel for andre typer lån enn boliglån

Flere mener at dette er feil medisin men alle må erkjenne at en høy gjeldsgrad er bekymringsverdig dersom renten går opp. Flere har nok blitt reddet av en lav rente og ikke minst at COVID19 har gjort at bankene har kunnet hjelpe ennå flere.

Gjelden er der, den blir ikke borte

Veldig mye av oppgangen i gjeld kommer ikke av nye opptak men er resultat av forbrukslån-galoppen som opphørte når gjeldsregisteret kom. På mange måter så vil nok en del hevde at Finanstilsynet har handlet for sent og at dette nå går utover førstegangskjøpere. Samtidig så må man erkjenne at det ikke er sunt for samfunnet at husholdningene har så høy gjeld.

Hvis man sammenligner med resten av Europa så har Norge veldig høy gjeld. Grunnen til dette er nok at vi har hatt en helt annen økonomi her i landet enn resten av Europa. Flere økonomier har fortsatt ikke kommet seg helt etter siste finanskrise.