De siste årene så har det vært en boom innen forbrukslån, det var såpass enkelt å starte forbrukslånsbank at «alle» skulle gjøre det. Når Finanstilsynet forstod hva som skjedde så kom det plutselig strenge reguleringen kombinasjon med et gjeldsregister. Dette har satt en klar stopper i veksten hos bankene og enkelte banker har måtte ta store tap. Norge har på mange måter blitt veldig likt som Sverige sin modell, denne svenske nettsiden har forklart forskjellene som er på det svenske og norske lånemarkedet. Finanstilsynet innførte følgende regler for å gjøre forbrukslån mer edrugelig:

  • Maksimalt 5 års nedbetalingstid
  • Ikke mer enn 5x i total lån
  • Man må betale ned på lånet hver måned

Dette mener vi er en god utvikling fordi det betyr i praksis at bankene må bli strengere og tenke mer igjennom sine utlån. Da er det færre som ikke burde fått lån som får lån og gjeldsproblemer blir et mye mindre problem.

Hvorfor sliter de norske forbrukslånsbankene?

Det er flere grunner til at bankene sliter men det er en kombinasjon av at antallet misligholdte lån stiger samtidig som veksten i friske lån avtar. Ettersom antallet misligholdte lån har gått til nye nivåer så har prisen bankene får når de selger lånene videre gått ned. Det betyr at bankene har måtte ta større tap.  De få norske forbrukslånsbankene som gjør det bra har satset på andre markeder eller vært veldig konservative når de har gitt lån ut. Det er flere banker som nå prøver å pivotere i å bli en bank som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning og andre banker som prøver seg på helt andre segmenter.

Det er knyttet stor spenning til resultatslippet til flere av de store bankene som Bank Norwegian dette året. Analytikere venter at misligholdet her vil stige til et høyt nivå og at bankene må skrive ned mer tap.

Hvilke konsekvenser vil dette gi?

Det er vanskelig å si helt hvilke konsekvenser dette vil gi men med lavere tilgang på kreditt så vil det kunne dempe forbruket noe. Dette kan resultere i at butikker kan merke nedgang i salg. Vi vet fortsatt ikke helt omfanget av hvor mye lånte penger som var i omløp tidligere men man må nesten se alt i sammenheng og innfinne seg med ar det kan potensielt slå ut i nordmenns forbruk.

Vi i Gjeldsrproblemer.com mener likvevel at selvom dette er og har vært dramatisk for alle som jobber innenfor kreditt i Norge så var dette veldig nødvendig. Nå er det ikke lenger like enkelt å gi ut forbrukslån til alle og det betyr at man redder mange skjebner. Hvis man har en ryddig økonomi så er det selvfølgleig fortsatt mulig å få lån men kanskje ikke like mye som tidligere.

Hvordan ser fremtiden ut til forbrukslånsbankene?

Det er en usikker fremtid men det vil nok være plass til noen aktører. Vi ser en økning i antall søk fra nordmenn som ønsker å bli kvitt sine forbrukslån. Samtidig så vil det kanskje ikke være veldig lukrativt å være innen forbrukslån med mindre man finner noen egne nisjer som fungerer.