Forbrukslån

Lånebeløp 100 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente 5 – 8,50 %
Utbetaling 60 – 360 md dager
Alder 24 år
Effektiv rente 5,95% ved 2 mill. over 25 år, kost 1.668.466, totalt 3.668.466
Lånebeløp 100 000 – 2 500 000 kr
Eff.Rente 6,90 – 29,06 %
Utbetaling 360 md dager
Alder 25 år
Renteeksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Lånebeløp 100 000 – 15 000 000 kr
Eff.Rente 3,99 %
Utbetaling 12 – 360 md dager
Alder 18 år
6.33% ved et lån på 2.000.000 kr over 25 år, kost kr. 1.843.586, totalt kr. 3.843.586 NOK​
Lånebeløp 200 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente 5,03 – 24,40 %
Utbetaling 1 – 360 md dager
Alder 18 år
Effektiv rente 11% 200.000,-, 10 år. Kost. 122.092,- Tot: 322.092,-

Har du behov for hjelp til å finansiere uforutsette utgifter, en stor begivenhet eller bare generelt forbruk? Da er kanskje et forbrukslån den mest aktuelle løsningen for deg. Dette er en låneform som kan komme til nytte i mange situasjoner.

Vi skal her forklare deg hva et forbrukslån er. Finn ut hvordan lånet fungerer og hvilke kriterier som må oppfylles for å få lånesøknaden innvilget. Vi skal også se nærmere på hvordan du finner det beste lånet, og hva du bør være ekstra obs på.

Sammenlign forbrukslån hos Forbrukslån.com

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et pengelån der låntaker ikke trenger å stille med noen form for sikkerhet overfor banken. Det er altså et lån uten sikkerhet, og banken har ikke pant i eiendom eller lignende – slik de har når de er snakk om lån med sikkerhet.

Siden et forbrukslån gis uten sikkerhet, vil banken som låner deg pengene ta en større risiko. Dette er grunnen til at forbrukslån ofte har et høyere rentenivå enn lån med sikkerhet.

Hvordan fungerer forbrukslån?

Et forbrukslån fungerer på den måten at man får pengene utbetalt til avtalt konto etter at lånesøknaden er innvilget. På forhånd har man blitt enig med banken om lånevilkår, noe som omfatter både nedbetalingstid og lånets kostnader.

I løpet av nedbetalingstiden betaler låntaker ned på lånet, litt etter litt. Man kan som regel også kvitte seg med lånet raskere enn avtalt dersom man har mulighet for det. Når man betjener lånet vil man betale både renter, gebyrer og avdrag til banken.

Når hele lånet er betalt tilbake til banken, inklusive renter og avgifter, er man kvitt gjelden, og låneavtalen med banken avsluttes.

Hva kan jeg bruke forbrukslån til?

Pengene man mottar når man tar opp et forbrukslån, kan i prinsippet brukes på akkurat det man selv ønsker. Dette kan for eksempel være ferie, nedbetaling av andre lån, shopping eller en dyr reparasjonskostnad på bilen.

Det er også mange som tar opp forbrukslån i forbindelse med oppussing eller store begivenheter. Kanskje du har behov for litt ekstra penger i forbindelse med et bryllup eller en konfirmasjon?

Med et forbrukslån kan du få en mer fleksibel hverdagsøkonomi, enten pengene går til julegaver, brudekjole eller en dyr verkstedsregning.

Fordeler og ulemper ved forbrukslån

Det å ta opp et forbrukslån kan virke som en enkel og god løsning i mange situasjoner. Og det kan det også være, gitt at man kan betjene renter og andre kostnader.

Vi skal her liste opp de største fordelene og ulempene ved å ta opp et forbrukslån:

 • Fordeler – Mulighet for å ta opp lån også for dem som ikke kan stille med sikkerhet. Kan være til stor hjelp når uforutsette eller store utgifter oppstår. Pengene kan brukes akkurat slik låntaker selv ønsker. Man kan betale tilbake lånet fortere enn avtalt og spare renteutgifter
 • Ulemper – Rentene og gebyrene kan være høye (noe som gjør lånet dyrt). Man kan miste den økonomiske oversikten om man tar opp veldig mange lån

Hvordan velge beste forbrukslån?

Dersom du skal ta opp et forbrukslån, gjelder det å vite hvilke lånevilkår som avgjør hvorvidt lånet er bra eller ikke. Du kan i teorien spare mye penger på å velge det riktige lånet.

Vi skal her se nærmere på hva du bør vurdere når du skal velge forbrukslån, dersom valget står mellom flere forskjellige aktører (banker).

Effektiv rente

Du bør alltid se nærmere på hva som er gjeldende effektiv rente på et forbrukslån. Effektiv rente gir deg nemlig oversikt over lånets totale kostnader. Her er de ulike kostnadene som inkluderes i effektiv rente:

 • Faste gebyrer (f.eks. månedlige gebyrer)
 • Øvrige lånekostnader
 • Nominell rente (altså rente på selve lånebeløpet)
 • Etableringsgebyr 

Husk at mange banker vil markedsføre lånene med nominell rente. Dersom du kun tar hensyn til denne renten, kan lånet bli dyrere enn først antatt. Se derfor på effektiv rente når du sammenligner forbrukslån.

Velg en gunstig nedbetalingstid på forbrukslånet

Når du skal søke om forbrukslån, kan du som regel få en maksimal nedbetalingstid på fem år. Tidligere har bankene kunnet tilby lengre nedbetalingstid også, men etter at regjeringen strammet inn utlånspraksisen, ble fem år den nye grensen.

Hvorvidt du skal velge kort eller lang nedbetalingstid, avhenger av hvor god økonomi du har. Om du har mulighet til det, vil det lønne seg å betale tilbake lånet så fort som mulig. Dette vil nemlig gjøre at de totale kostnadene til gebyrer og renter blir lavere.

Om du derimot ønsker et lav månedlig avdrag på lånet, vil lengre nedbetalingstid ofte være mer praktisk. Da blir de totale kostnadene for lånet litt høyere, men til gjengjeld kan det bli enklere å betjene lånet fra måned til måned.

Hvem kan få forbrukslån?

Dersom du søker om forbrukslån, er det ingen selvfølge at banken kan innvilge lånet. Det er nemlig en rekke kriterier som må oppfylles om du skal kunne få lån.

Banken vil alltid gjennomføre en kredittsjekk, og dette gjøres for å sjekke hvorvidt personen som søker om lånet faktisk kan betjene det.

Alder

Ulike banker opererer gjerne med ulike aldersgrenser, når det kommer til hvem som kan få forbrukslån. Aldersgrensen ligger som regel på mellom 18 og 23 år, noe som betyr at det ikke nødvendigvis holder å bare være «myndig».

Grunnen til at mange banker opererer med aldersgrenser på godt over 20 år, er for å forhindre at unge og uerfarne låntakere tar på seg for stor gjeld.

Adresse og bostedssituasjon

De fleste banker har også krav til at låntaker har fast bostedsadresse i Norge, om de skal kunne innvilge forbrukslån.

Det er heller ikke uvanlig at banken vurderer låntakers bosituasjon. Hyppig flytting kobles nemlig ofte til ustabil og dårlig økonomi, og kan telle negativt med når du søker om lån.

Inntekt og betjeningsevne

Blant faktorene som vanligvis veier tyngst når man søker om lån, er inntekt. Skal banken kunne innvilge et lån, er det naturligvis viktig at låntaker evner å betale pengene (pluss lånekostnadene) tilbake.

Mange banker opererer med et krav til minimumsinntekt. Det kan for eksempel bety at den som søker om lån må tjene minst 200 000 kroner eller lignende, for å kunne få lån.

Om du tjener lite, kan det være at banken ikke kan innvilge et veldig høyt lån. I korte trekk er det slik at jo mer man tjener, jo mer kan man låne.

Gjeldsgrad

Ifølge utlånsforskriften kan man ikke ha en total gjeld som overstiger fem ganger årsinntekten. Det betyr at det ikke er sikkert du kan få et nytt forbrukslån om du har mye i gjeld fra før.

Husk at all gjeld teller med når gjeldsgrad beregnes. Dette inkluderer både brukte og ubrukte kredittrammer, forbrukslån, studielån, boliglån og annen form for gjeld.

Har du for eksempel en brutto årsinntekt på 300 000 kroner, kan du maksimalt ha 1,5 millioner i gjeld (300 000 x 5).

Betalingsanmerkninger

Banken vil også sjekke om den som søker om lån har betalingsanmerkninger. Dette blir kontrollert under kredittsjekken. Om du har en betalingsanmerkning, skyldes gjerne dette at du har hatt problemer med å betale gjelden din tidligere.

Dersom du har betalingsanmerkninger, vil du som regel få avslag på lånesøknaden. Om du er i en situasjon som dette, kan du eventuelt vurdere å ta opp lån med sikkerhet.

Noen banker kan nemlig hjelpe med for eksempel omstartslån (refinansiering med sikkerhet) til låntakere med problematisk økonomi. Dette gjelder først og fremt spesialbanker.

Hvilke banker tilbyr forbrukslån?

Det finnes mange banker som kan tilby forbrukslån i Norge. Både tradisjonelle banker og såkalte spesialbanker kan tilby lån uten sikkerhet, noe som betyr at det finnes mange låneprodukter å velge mellom. Her noen av bankene som tilbyr forbrukslån i Norge: 

 • Nordea
 • DNB
 • Sbanken
 • Bank Norwegian
 • TF Banj
 • Santander

Siden nær sagt alle banker tilbyr forbrukslån, er det viktig å gjøre litt research før du bestemmer deg.

Hvordan søke om forbrukslån?

Dersom du har behov for et forbrukslån, kan du søke om dette direkte på nettsiden til de fleste banker. Du fyller da ut et låneskjema på nett, og legger ved eventuell dokumentasjon banken ber om. Banken vil da behandle lånesøknaden og gi deg et svar.

Husk at det ofte kan være enklere å søke hos flere banker gjennom en sammenligningsside. Da kan du nemlig innhente flere lånetilbud (disse er uforpliktende å takke ja til) fra ulike banker, og slik finne det beste lånetilbudet.

Det er også mulig å søke om forbrukslån ved å møte opp fysisk i en bankfilial. Da kan du prate med en kundemedarbeider og få gode råd vedrørende hva slags låneprodukter som passer best for deg.

Hva om jeg får avslag på søknaden om forbrukslån?

Dersom du skulle få avslag på søknaden din om forbrukslån, skyldes dette sannsynligvis at inntekten er for lav, gjelden for høy eller at du har betalingsanmerkninger. Det er ikke så mye du får gjort med dette, annet enn å ta tiden til hjelp.

Husk at du kanskje kan søke igjen etter en stund, når økonomien din har bedret seg. Det kan også lønne seg å søke hos andre banker. Selv om én bank gir avslag, er det ikke sikkert at alle gjør det. Ulike banker har gjerne ulike protokoller som følges når de vurderer lånesøknader.

Det kan også være aktuelt å søke på nytt, men da etter et lavere lånebeløp. Noen ganger gir banken avslag fordi du har søkt på et lånebeløp som er for høyt i forhold til eksisterende gjeld og inntekt.

Ring gjerne til banken og hør hvilke muligheter som finnes.

Vil forbrukslån føre til økonomiske problemer?

Det er en myte at forbrukslån kan føre til store økonomiske problemer. For noen få mennesker kan forbrukslån og andre lån uten sikkerhet (som kredittlån) føre til en negativ spiral med stadig høyere gjeld.

Etter hvert som man tar opp flere og flere lån, kan de månedlige kostnadene bli så høye at man ikke lenger greier å betale avdrag og renter til banken. Mange løser dette med å ta opp nye dyre lån, og betale ned de gamle lånene på den måten.

Det er lite bærekraftig å holde på slik i lengden. Husk at alle penger man låner, skal betales tilbake med eventuelle omkostninger. Så ja – for sårbare låntakere kan forbrukslån potensielt medføre økonomiske problemer.

For de fleste er imidlertid forbrukslån et økonomisk hjelpemiddel som kan komme til nytte når uforutsette utgifter oppstår. Betaler du tilbake etter planen, er det uvanlig at forbrukslån fører til økonomiske problemer.

Forbrukslån til refinansiering kan være bra for økonomien

I noen tilfeller kan et forbrukslån ha veldig positive virkninger på økonomien ens. Dette gjelder kanskje særlig når man sliter med mange dyre lån fra før. Har du kanskje gammel gjeld i form av kredittlån og smålån du vil kvitte deg med?

Med et større forbrukslån kan du betale ned alle de andre lånene, og dermed få færre lån å holde oversikt over. Med et forbrukslån til refinansiering kan du ikke bare få bedre økonomisk oversikt, men du kan også spare deg for mye penger hver måned.

Har du for eksempel 15 dyre forbrukslån, kan du kanskje betale ned disse med ett nytt og større forbrukslån. Da får du kun én lånekostnad (effektiv rente) å betale på, noe som kan lønne seg mye på sikt.

Alternativer til forbrukslån

Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å ta opp et forbrukslån, finnes det også andre muligheter du kan vurdere.

Vi skal her se nærmere på noen andre løsninger som kan komme til nytte når du har behov for ekstra penger.

Kredittkort

Med et kredittkort kan du få en mer fleksibel økonomisk hverdag, siden du får en kredittramme som kan brukes av ved behov. Når du bruker kredittkortet, får du i praksis et kredittlån hos banken.

Fordelen med kredittkort sammenlignet med forbrukslån, er at du kan bruke av pengene på kort varsel uten å måtte søke hos banken først. For å få kredittkortet må du riktignok søke, men så snart det er innvilget har du en kredittramme som kan benyttes når som helst.

Et kredittkort kan være gunstig dersom det plutselig oppstår uforutsette utgifter, og du trenger penger på kort varsel. Ofte er det slik at du slipper å betale noen renter dersom pengene betales tilbake innen 45 dager (eller lignende).

En annen fordel med kredittkort, er at man ofte kan få gode rabattavtaler eller forsikringer inkludert. Merk deg likevel at også kredittkort kan ha høye renter, i likhet med forbrukslån. Forbrukslån egner seg som regel bedre til større lånebeløp, enn hva kredittkort gjør.

Sparing

Et annet alternativ til forbrukslån, er å spare opp pengene du trenger. Dette er naturligvis ikke så aktuelt å gjøre om du trenger penger på dagen. Derfor kan det være lurt å spare opp en buffer som kan brukes når behovet melder seg.

Ved å sette av et visst beløp hver måned, kan du opparbeide en sparekonto du kan bruke av. Da kan du slippe å ta opp noe lån, og dermed også slippe dyre renter.

Lån med sikkerhet

Dersom du ikke ønsker å ta opp forbrukslån på grunn av de høye rentene, kan du kanskje vurdere et lån med sikkerhet istedenfor. Dersom du kan stille med sikkerhet i for eksempel fritidsbolig eller fast bolig, kan banken ofte hjelpe deg med et gunstig lån.

Et lån med sikkerhet har som regel langt lavere rente enn forbrukslån, og vil derfor koste deg mye mindre å betjene. Men for mange er ikke lån med sikkerhet et alternativ, for eksempel fordi de ikke eier sin egen bolig.

Om du for eksempel ønsker å ta opp forbrukslån for å samle andre dyre smålån, kan det lønne seg å vurdere et lån med sikkerhet i boligen. Mange banker lar deg øke boliglånet om det finnes fri verdi i eiendommen. Da kan du bake dyre lån inn i det gunstige boliglånet ditt.

Andre muligheter?

Foruten overnevnte alternativer, kan du potensielt skaffe deg pengene du trenger gjennom salg på loppemarkeder og bruktsalgssider på nett. Har du kanskje en spillkonsoll, motorsykkel eller dyr klokke du kan klare deg uten? Selg det, og skaff penger på 1, 2, 3.

Det å selge ting man ikke trenger kan gi gode inntekter, og samtidig kan du få ryddet opp litt i boligen din. Husk også at du gjør noe positivt for miljøet ved å selge ting brukt.

Oppsummering

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet som kan brukes på akkurat det man selv ønsker. Du får lånet uten å måtte stille med noen form for sikkerhet overfor banken. Bankens økte risiko medfører ofte at rentene blir forholdsvis høye, slik at lånet potensielt kan bli dyrt.

Vær derfor obs på bankens effektive rente før du takker ja til et lån, slik at du får en best mulig låneavtale. Husk at du også kan vurdere andre alternativer til forbrukslån – som lån med sikkerhet, kredittlån, sparing eller lignende.

For å kunne få et forbrukslån, må du som regel kunne vise til at du er gammel nok, at inntekten er høy nok og at gjeldsgraden ikke er for høy. I tillegg er det viktig at du ikke har noen betalingsanmerkninger, da dette vanligvis gir avslag på lånesøknaden.

Alt i alt kan forbrukslån være en god løsning når man har behov for finansiell hjelp, for eksempel grunnet uforutsette regninger. Så lenge du tar økonomisk ansvar og betaler tilbake pengene i tide, er løsningen et godt økonomisk hjelpemiddel. Lykke til!