En skillsmisse er en livskrise og det er mange ting man skal «ordne opp i». Økonomi kan komplisere et samlivsbrudd og ikke minst så er det ofte her det er en del uenigheter. Felles gjeld som f.eks boliglån er ofte ganske uproblematisk men når det kommer til kredittkortgjeld eller forbruksgjeld så er det litt mer komplisert. I et forhold så er det gjerne slik at forbruksgjelden er tatt opp i et navn og det betyr at for banken så er det den personen som er ansvarlig for denne gjelden. Samtidig så er det gjerne slik at forbruksgjelden ofte er tatt opp for å bruke til felles utgifter som man har tenkt at man er «sammen om». Når forholdet eller ekteskapet tar slutt så kan det derfor være mange som sitter igjen med forbruksgjelden, dersom dette er ikke ryddet opp i.

Rent lovlig så er det gjerne slik at man ikke hefter ved gjeld i noen andre sitt navn og rent juridisk så kan den andre personen nekte for at gjelden var «tatt opp sammen». Det betyr at banken vil kun kreve inn penger fra de som står som «heftere» ved gjelden. Når det er sagt så er begge parter tjent med en så ryddig «avvikling» av forholdet når det kommer til økonomi. Hvis du er usikker på din situasjon så kan det være lurt å søke juridisk hjelp til en vurdering eller hjelp til å megle. For de aller fleste vil en del spørsmål likevel kunne avklare om man har ansvaret for gjelden sammen:

  1. Var begge parter klar og enige om opptaket av forbruksgjelden?
  2. Ble forbruksgjelden brukt til felles utgifter?
  3. Hvem har bidratt til nedbetalingen så langt?
  4. Hvorfor stod ikke den andre parten som medsøker på søknaden om forbrukslån/kredittkort

Basert på disse spørsmålene så kan man i minnelighet stort sett avgjøre hvem som har ansvaret for gjelden og om den burde deles opp. Hvis dere sammen forstod at dere tok opp lån sammen og at det gikk til felles utgifter så er det mest ryddig at forbruksgjelden deles på 2.

Hvordan deler man forbruksgjeld i en skillsmisse eller ved samlivsbrudd?

Hvis man skal dele forbruksgjeld så innebærer dette gjerne at den parten som skal «ta over gjeld» må søke om et nytt forbrukslån eller en refinansiering. Dette trenger ikke å være i den samme banken lånet er i dag og det vil være veldig lurt å sammenligne i flere banker. Nedenfor så finner du en tabell med flere aktører som kan hjelpe deg med å finne det beste lånet.

Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente 5,33 – 49,92 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 20 år
Eksempel: Nom rente 9,59% , Eff. rente 11,19%, kr 130.000, o/5 år. Kostnad kr 37.988, totalt kr 167.988.
Lånebeløp 10 000 – 600 000 kr
Eff.Rente 5,01 – 24,40 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 25 år
Eff: 11 % 200.000,- 10 år Kost: 122.092,- Tot: 322.092,-
Lånebeløp 25 000 – 500 000 kr
Eff.Rente 6 – 23 %
Utbetaling 12 – 180 dager dager
Alder 23 år
100 000 kr over 5 år Effektiv rente: 14,15 % Kost: 37 120 kr Total kost: 137 120 kr

I enkelte tilfeller så vil man få avslag på lån og da må man tenke nytt. Da vil det i mange tilfeller være lurt å lage en avtale om privatlån. Det er ikke veldig vanskelig og det fungerer som et gjeldsbrev som er gyldig dersom personen ikke betaler tilbake. I en avtale om privatlån så bør man inkludere en nedbetalingsplan, rente og ikke minst hvilke vilkår som gjelder. Det betyr at den andre parten betaler ned lånet til banken og den tidligere partneren betaler i henhold til låneavtale.

Hvor kan jeg få hjelp med forbruksgjeld ved et samlivsbrudd?

Dersom dere har en åpenbar tvist og ikke kommer noe vei selv så kan det være lurt å få hjelp. Ofte så kan det her være lurt å engasjere en jurist eller advokat som kan hjelpe dere med noen forslag. Om dere ikke ønsker å samarbeide så kan dere velge å ha en jurist hver som sammen prøver å komme til noen gode løsninger for de store økonomiske spørsmålene. Det er viktig å påpeke at selv om det er vondt og trist så kan det være veldig mye å hente på at begge velger å være storsinnet slik at dere finner gode løsninger som fungerer for begge parter.