I dag kunne vi lese en artikkel i DN hvor sjefen i Bank 2 blir intervjuet om hans sine anslag for hvordan covid19 kommer til å påvirke Bank 2 sine business. Bank 2 tilbyr refinansiering med sikkerhet til kunder med betalingsanmerkninger. I artikkelen så går han langt i å si at han forventer en sterk vekst i antall nordmenn som trenger hjelp til å rydde opp i gjeld. I den samme artikkelen så kommer det frem at før covid19 så økte misligholdet med 6 prosentpoeng. Dette ble beskrevet i Finanstilsynet sin rapport for finansforetak som ble publisert i utgangen av 2019.

Finantilsynet beskriver i rapporten at forbrukslån misligholdes i større grad enn andre type lån. Direktøren for Finanstilsynet sa dette i en pressmelding som kom ut i februar:

Utviklingen i mislighold av forbrukslån gir grunn til uro. Det høye misligholdet reflekterer at mange ikke klarer å betjene lånet. Dette kan innebære stor personlig belastning for den enkelte låntager og påføre enkeltbanker betydelige tap

Morten Balterzersen, tilsynsdirektør

Utifra signalene fra Finanstilsynet så kan vi derfor med ganske stor sikkerhet si at høy forbruksgjeld og høy kredittkortgjeld. Er et såpass stort problem for samfunnet og det kan bli et problem for banker.

Det blir derfor veldig interessant å se hvordan dette på sikt kommer til å spille seg ut. Akkurat nå så har de aller fleste fått avdragsfrihet og betalingsutsettelse på sine lån. Det gjør at de aller fleste vil kunne oppretteholde sine forpliktelser i en periode men dette kan ikke vare evig og dermed kan problemene fort tårne seg opp for mange nordmenn.

Alle bankene som tilbyr refinansiering med sikkerhet med betalingsanmerkninger er avhengig av stabile boligpriser for å kunne hjelpe kunder. Når man refiansierer i en spesialbank eller i en vanlig bank så bruker de verdien av boligen. Dersom man kommer i en situasjon med fallende boligpriser så vil veldig mange banker måtte si nei til å hjelpe disse kundene ut av uføret.

Sliter du med å betale dine forbrukslån?

Hvis du har problemer med å betale ned din gjeld så bør du snarest ta tak i problemet. Vi har skrevet flere artikler som du kanskje kommer til å ha utbytte av. Et fint sted er å starte å lese vår artikkel om hvordan du kan bli kvitt forbruksgjeld og vår artikkel om hvordan du kan få hjelp til å rydde opp i gjeld. Det er mye enklere om du ligger i forkant enn å henge bakpå når det kommer til forbruksgjeld.