Finanstilsynet er organet som passer på bankene i Norge. Nå har de kommet med sin oppdatering «Finansielt utsyn desember 2020». Dette er egentlig en slags status på norsk økonomi og vanligvis er ikke disse veldig spennende men den siste som kom i dag er veldig spennende. Den er ment for banker og andre foretak innenfor finansnæringen men vi mener at vanlige folk kan likevel ha utbytte av å forstå hva som skjer i norsk økonomi. Nedenfor har vi oppsummert hovedpunktene.

For næringslivet:

 • Det vil kunne ta lang tid før økonomien er tilbake der den var før corona
 • Enkelte næringer vil kunne ha fått en permanent effekt som følge av corona
 • Banker må belage seg på at krisen kan bli dyp og langvarig

For privatpersoner:

 • Gjeldsbelastningen er høy i norske husholdninger
 • Veksten i husholdningenes gjeld har avtatt noe de siste årene
 • Gjelden har økt de siste månedene
 • Flere har også høye boliglån relativt til boligens markedsverd
 • Veksten i forbrukslån har stoppet opp

Vi kommer ikke unna at det er Finanstilsynet sin jobb å være litt dyster når det kommer til økonomien. Det er disse som skal sitte som hauker å passe på banker og privatpersoner når det kommer til gjeld. Vi skal derfor være litt forsiktig med å tolke alt i den retning at de sitter med fasiten. Det som vi kan tolke ut i fra meldingen fra Finanstilsynet er at det er fortsatt stor usikkerhet i økonomien og at man må være foreberedt på det meste.

Finanstilsynet har kommet med et forslag om nye regler for utlån fra banker til privatpersoner i Norge, man skal ikke se bort i fra at de ønsker å bygge under dette forslaget. Det som Finanstilsynet påpeker er at det er stor usikkerhet, banker må sette av mer penger til utlånstap og at husholdningene kan ligge dårlig an dersom renten går opp.

Er dette noe å bekymre seg over?

Nei, det er absolutt ikke noe å bekymre seg over men har man mye gjeld så burde man gjøre tiltak så man kan redusere denne gjelden. Renten er lav nå så det finnes mange muligheter for deg som ønsker å refinansiere gjelden din eller du kan betale ned ekstra på gjelden din nå. Hvis man bygger opp en robust privatøkonomi så er det ikke noe problem med å enhver krise som måtte komme. Hvis du trenger noen til å komme i gang så kan vi nevne noen som å:

 • Lage et budsjett
 • Gå igjennom forbruket ditt
 • Reduser kostnadene
 • Selg ting du ikke bruker

Har du boliglån så kan dette være en fin tid å se om du kan få en lavere rente i banken din i dag eller i en annen bank.