Finanstilsynet bekymret for veksten i mislighold av forbrukslån

I dag har Finanstilsynet publisert rapporten Finansielt Utsyn tegner Finanstilsynet et skummelt bilde av forbrukslånsbankene i Norge. De har hatt tilsyn i over 35 banker og funnet brudd hos flere. Det blir advart om at ved et større tilbakeslag i norsk økonomi så kan flere banker få store problemer med misligholdte lån. Dette gjelder spesielt forbrukslånsbransjen. Grunnen er at modellen til forbrukslånsbankene er å selge lån som er misligholdt bort til noen andre. På den måten så kan bankene omtrent forhåndsregne tap på lånene sine og dermed ta mer risiko for å få bedre resultater. 

Dette har dessverre gått ut over flere tusen nordmenn som har havnet i økonomiske problemer som selvfølgelig ikke kun er banken sin skyld. Det er fortsatt voksene mennesker som burde vite bedre, men det burde vært et system som hindret disse i å få lån. Finanstilsynet har prøvd å gi bankene «frihet under ansvar» som fungerte svært dårlig. I tillegg så har de prøvd å legge noen føringen uten at bankene har klart å følge disse. Det mange lurer på nå er om bankene kan holdes ansvarlig for lån som er blitt gitt til folk som ikke egentlig hadde økonomien til det? Flere har hintet om at et gruppesøksmål kan stå på trappene med Forbrukerrådet i spissen. 

I Finansielt Utsyn så viser bankene til at markedet for misligholdte lån kan endres og at hvis det skjer så vil bankene måtte ta ennå større tap. Dette kan bli katastrofalt for en del av bankene som har kjempet hardt for å holde marginene og resultet oppe. Etter at Bank Norwegian hadde det man kan betjene som eksplosiv vekst så skulle alle starte bank. Dette endte opp med en overetablering av banker og agenter. 

Hvem mener du må stå som ansvarlig for forbrukslån som er gitt på feil grunnlag?