Det er svært viktig å ha oversikt over hvilken gjeld du har. Her kan Gjeldsregisteret være til stor hjelp, selv om dette ikke viser samtlig gjeld. For eksempel viser det ikke studielån boliglån, billån, offentlig gjeld og annen sikret gjeld.

Selv om Gjeldsregisteret ikke gir deg fullstendig oversikt over din gjeld, er dette registeret et godt sted å starte om du vil ta tilbake kontrollen på din økonomi.

Få hjelp med refinansiering din her

Hva er Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret er et sentralt register som leveres av Norsk Gjeldsinformasjon AS og Gjeldsregisteret AS. Registeret gir oversikt over forbrukeres forbrukslån og eksisterende kreditt. Gjeldsregisteret ble opprettet på konsesjon fra Barne- og familiedepartementet i 2019.

Norsk Gjeldsinformasjon AS er et selskap som er eid av de største kredittytende bankene i Norge. Gjeldsregisteret AS er derimot eid av IT-selskapet Tietoevry Oyj.

Det sentrale registeret over gjeld har som mål å gi banker og finansinstitusjoner en bedre oversikt over eksisterende gjeld. I tillegg er målet også å senke nordmenns samlede gjeldsgrad.

Frem til 2019 var det ingen registreringsplikt for usikret gjeld som forbrukslån og kredittkort. Dette førte til at mange som ikke burde hatt mer kreditt eller gjeld fikk muligheten til å ta opp mer lån. Siden forbrukslån og kreditt nå må registreres har kundene nå fått en bedre forbrukerbeskyttelse.

Fra 2019 og frem til i dag har veksten i usikret gjeld blitt redusert kraftig. Dette skyldes to grunner, og Gjeldsregisteret er en av dem. Den andre grunnen er endringer i utlånsforskrifter som banker og finansinstitusjoner må følge.

Slik logger du inn på Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret er ikke bare tilgjengelig for finansforetak og banker som yter kreditt. Også privatpersoner kan logge inn og se oversikten over sin egen usikrede gjeld. Dersom du ønsker å se din egen oversikt går du til Gjeldsregisterets nettside og velger “For privatpersoner” i menyen, og så “Innsyn i egne opplysninger/administrasjon av samtykke”.

Du kommer nå til innloggingssiden. Her trykker du på knappen hvor det står “Logg inn”. Nå kan du velge innloggingsmetode. Alternativene er BankID, Buypass ID og Commfides. Når du har valgt innloggingsmetode følger du fremgangsmåten som du får oppgitt.

Når du nå er logget inn får du frem oversikten som viser din usikrede gjeld. Oversikten gir deg nyttig informasjon som kredittgrense, rentebærende saldo, ikke rentebærende saldo, nominell rente, gebyrer og interval for belastning.

Enklere nedbetaling med full oversikt over gjeld

Dersom du har gjeldsproblemer er det viktig å få oversikt over hvem du skylder penger, hvor mye du skylder og hvilken rente du har på de ulike lånene. Som nevnt vil ikke Gjeldsregisteret i alle tilfeller gi deg total oversikt over gjelden du har. Dersom du har for eksempel lån på bil eller bolig, eller har studielån vil ikke dette bli oppgitt i denne oversikten.

Likevel kan dette være et bra sted å starte. I denne oversikten vises usikret gjeld, og denne gjelden har ofte en høyere rente enn for eksempel et boliglån. Når du skal kvitte deg med gjeld vil det være fornuftig å kvitte seg med den dyre gjelden først. Dette kan gi deg en raskere nedbetalingstid siden den effektive renten på din samlede gjeld kan bli lavere.

Slik bør du prioritere når du betaler ned gjeld

Innenfor lån snakkes det om to typer rente. Det er nominell rente og effektiv rente. Den nominelle renten er oppgitt i prosent og viser kun prisen du betaler for selve lånet. Her er det ikke tatt hensyn til for eksempel fakturagebyr. Når vi snakker om effektiv rente tar vi hensyn til alle gebyrer og kostnader som er forbundet med lånet. Derfor vil den effektive renten være høyere enn den nominelle renten.

Den effektive renten viser hva du faktisk betaler for lånet og renten, i tillegg til alle andre kostnader. Det vil derfor være viktigst å fokusere på denne når du skal prioritere nedbetaling av gjeld.

Dersom du har flere ulike lån med ulik effektiv rente vil det være mest fornuftig å først nedbetale gjelden med høyest effektiv rente. Har du muligheten til det bør du altså betale inn ekstra på gjelden med høyest effektiv rente, samtidig som du betaler ned minstebeløpet på gjelden med lavere effektiv rente.

Over tid vil dette senke den effektive renten på den samlede gjelden din. Over nedbetalingsperioden din vil altså lånekostnaden din synke. Dette vil igjen føre til at du kan nedbetale den samlede gjelden raskere. Når gjelden med høyest effektiv rente er nedbetalt kan du så prioritere restgjelden. Har du flere lån bør du igjen velge å betale ekstra ned på lånet som nå har den høyeste effektive renten.

Det kan finnes unntak fra dette tipset om nedbetaling av gjeld. Dersom du har en betalingsanmerkning kan muligheten til å få en restruktureringen av gjelden din være vanskelig å få til. I slike tilfeller kan det være best å prioritere nedbetaling av gjelden som er gått til inkasso. Når betalingsanmerkningen er fjernet vil du kunne ha en bedre mulighet til å samle smålån og få en lavere effektiv rente på din samlede gjeld.

Dersom du er usikker på hva som er den beste løsningen for deg bør du kontakte din rådgiver i banken. Rådgiveren kan gi deg nyttige tips som i større grad er tilpasset deg og din situasjon.