Hvis man har gjeldsproblemer og over tid opparbeidet seg en gjeld så kan den være vanskelig å bli kvitt. Vi har tidligere skrevet om hvordan du kan bli kvitt betalingsanmerkninger og hvordan du kan bli kvitt inkassogjeld. Det vi ennå ikke har har dekket er ettergivelse av gjeld. Derfor har vi valgt å samle alt du trenger å vite om ettergivelse av gjeld.

Hva er ettergivelse av gjeld?

Ettergivelse av gjeld er når en kreditor sletter hele eller deler av din gjeld. Det mest vanlige er at gjeld ikke 100 % blir slettet men at deler av gjelden blir slettet. Typisk ettergivelse av gjeld er når man har inkassogjeld som har mye renter og gebyrer. I noen tilfeller så vil inkasso-selskapene kunne gi ettergivelse av deler av gjelden som er renter og gebyrer.

Hvem kan få gjeld ettergitt?

I utgangspunktet så kan alle få ettergitt gjeld men det er likevel slik at det gjerne er de som har gammel uoppgjort gjeld som kan få gjeld ettergitt. Dette er ikke noe som selskapene gjør på egen vilje og de aller fleste som får ettergitt gjeld får dette når de er i en prosess med å rydde opp i gjelden sin.

Hvorfor vil noen ettergi gjeld?

Dette er et spørsmål som for veldig mange kan være vanskelig. Hvis man låner ut penger så gjør man gjerne dette for å få pengene tilbake + litt ekstra i renter. Når det kommer til saker hvor ettergivelse av gjeld er aktuelt så er dette gjerne saker hvor kreditor står i fare for å tape alt. Da er ettergivelse av gjeld et mye bedre alternativ for å få igjen hele eller deler av det opprinnelige kravet som ligger til grunn.

Det er viktig å påpeke at det ikke er noe utstrakt praksis å ettergi gjeld og heller ikke noe ønskelig. Det er derfor ofte lettere å få ettergitt gjeld dersom man har gjeld som er gammel, mye av kravet er renter/gebyrer og at kreditor har prøvd å få inn penger uten å lykkes.

Hva kreves for å få ettergivelse av gjeld?

For å få ettergivelse av gjeld så kreves det ikke noe helt ut av boksen, men de aller fleste som får ettergitt gjeld får dette når de enten skal betale ned sin gjeld i helhet eller når de skal lage en nedbetalingsplan for sine kreditorer. Ettergivelse av gjeld er et verktøy som kreditorene bruker for å få raskere igjen pengene sine eller få en større andel tilbake av det du skylder.

Kan alle kreditorer ettergi gjeld?

De aller fleste banker, inkassoselskap og lignende kan gi ettergivelse av gjeld under gitte restriksjoner. Det finnes likevel noen unntak som f.eks Statens Innkrevingssentral, de gir som regel ikke ettergivelse av gjeld under noen omstendigheter. Alle andre kan i utgangspunktet gi ettergivelse av gjeld men det er langt fra alle som gjør nettopp dette.

Hvor kan jeg få hjelp til å få ettergivelse av gjeld?

Dette med ettergivelse av gjeld kan være komplisert og motpartene kan være vanskelig her. Hvis du har sett noen episoder av luksusfellen så ser du hvordan økonomene jobber mot kreditorer for å få dem til å redusere krav og gå med på nedbetalings avtaler. Det er selvfølgelig mulig å gjøre dette selv men det kan noen ganger være lurt å få hjelp av noen med erfaring. Nedenfor har vi listet opp noen som kan hjelpe deg med denne prosessen:

NAV

NAV har den siste tiden trappet opp sin kompetanse og ikke minst rådgivning rundt gjeldsproblemer. Kvaliteten på rådgivningen er litt varierende, avhengig av hvilken kommune du hører til. Dette er likevel et tilbud som du burde bruke om du ønsker å få noen øyner på din sak. Det er helt gratis for deg å bruke, men det kan være lite ventetid. NAV yter ikke noe særlig direkte bistand men hjelper deg med å forstå dine rettigheter og ikke minst muligheter.

Jurist

Når det kommer til ettergivelse av gjeld så kan det være lurt å ha noen med stødig kompetanse og ikke minst som kjenner loven. En jurist/advokat vil kunne bistå deg her men det kan koste litt ekstra. Om du har innboforsikring så kan det være at denne kan dekke opptil 100 000,- i advokat-kostnader. En jurist kan hjelpe deg med å utforme brev og ikke minst hjelpe deg med kommunikasjonen til dine kreditorer.

Låneagent

Den siste tiden så har det kommet et stort antall låneagenter som satser mot refinansiering med betalingsanmerkninger og flere av disse kan hjelpe deg med å forhandle med kreditorer samtidig. Det er etter vår erfaring en stor forskjell i hvilken grad låneagentene tilbyr nettopp dette og du bør derfor sjekke det på forhånd med dem. Det skal være gratis å bruke en låneagent, de får normalt betalt i form av en provisjon som banken utløser til dem dersom du tar opp lån. For at dette skal være aktuelt så må du eie din egen bolig.

Banker

En del spesialbanker som tilbyr refinansiering og lån med betalingsanmerkninger vil kunne bistå deg med å kontakte dine kreditorer for å få ettergitt gjeld. Dette er gjerne kun aktuelt for personer som er i prosess for å få hjelp av banken med et refinansieringslån.

Gjeldsrådgiver

Denne burde egentlig vært på toppen men det er dessverre slik at gjeldsrådgivere har et veldig dårlig rykte i Norge. Vi anbefaler derfor at du prøver å finne andre alternativer til hjelp med ettergivelse av gjeld.

Alternativer til ettergivelse av gjeld

Dersom du ikke har lykkes med å få ettergivelse av gjeld så er det to alternativer, betale ned gjelden eller søke om gjeldsordning. Dersom man ønsker å betale ned gjelden og man eier egen bolig så kan man søke om å refinansiere med betalingsanmerkning. Da kan du få slettet inkasso og betalingsanmerkninger. Vi har skrevet noen andre artikler som vi tror du kan få utbytte av:

Hvordan forhandle med kreditorer?

Hvordan stoppe tvangssalg?

Hvordan få hjelp til å rydde opp i gjeld?