En snøball som ruller nedover en bakke vil bygge seg større ved at den legger på seg mer og mer snø jo lengre den ruller. En strategi for nedbetaling av gjeld er inspirert av dette fenomenet, nemlig snøballmetoden.

Dette er en metode som har både styrker og svakheter. På enkelte områder er dette en god strategi, på andre er den derimot ikke optimal. Likevel, for noen kan snøballmetoden være svært nyttig for å kvitte seg med gjeld. Før du søker om lån med betalingsanmerkninger eller om en refinansiering med betalingsanmerkninger så bør du vurdere om snøballmetoden kan være noe for deg.

Slik fungerer snøballmetoden for nedbetaling av gjeld

Metoden for nedbetaling av gjeld fokuserer på å raskest mulig kutte ned på antallet kreditorer. Dette gjøres ved å nedbetale ekstra på det minste lånet du har. Når dette lånet er nedbetalt fortsetter du med økte innbetalinger på gjelden som nå er minst. Slik fortsetter du frem til du har kvittet deg med all gjeld.

Vi kan sette opp et praktisk eksempel. La oss si at du har 3 lån i forskjellig størrelse som vist nedenfor:

Lån Beløp
Lån 1 5 000kr
Lån 2 10 000kr
Lån 3 15 000kr

Skal du følge snøballmetoden for nedbetaling av gjeld skal du prioritere lån 1 ved å innbetale ekstra på dette. I tillegg skal du nedbetale lån 2 og lån 3 med vanlige avdrag frem til lån 1 er helt nedbetalt. Da skal du prioritere lån 2 samtidig som du betaler inn vanlige avdrag på lån 3. Til slutt prioriterer du lån 3 ved å kun nedbetale på dette siste lånet ditt.

Snøballmetoden fungerer godt psykologisk

Det er mange som blir motivert av å bruke snøballmetoden for å kvitte seg med gjeld. Grunnen til dette er at du forholdsvis raskt kan merke at du mottar færre regninger siden du først kvitter deg med kreditorene du skylder minst ved å betale ekstra ned på det minste lånet. Samtidig vil du også nedbetale vanlige avdrag på de andre lånene, så disse vil også minke i størrelse.

Men, ikke like godt økonomisk

Når du skal ha finne den mest økonomiske løsningen for prioritering av nedbetaling må du finne den effektive renten på samtlige lån du har. Det er lånet med høyest effektiv rente som er det dyreste lånet. Skal du gjøre et godt økonomisk valg bør du derfor fokusere på å kvitte deg med lånet som har høyest effektiv rente.

Når du har kvittet deg med gjelden som er dyrest på grunn av høy effektiv rente vil du ha mer ledig kapital. Denne ledige kapitalen kan så brukes til å betale ned på gjelden som nå har høyest effektiv rente. Den samlede effektive renten på alle lånene dine vil bli lavere etter hvert som du kvitter deg med dyre lån.

Det vil være enklere å forstå hvordan dette fungerer med et praktisk eksempel. Vi kan bruke de samme lånene som vi brukte i eksemplet for snøballmetoden, men her legger vi også til effektiv rente på lånene:

 

Lån Beløp Effektiv rente
Lån 1 5 000kr 25%
Lån 2 10 000kr 10%
Lån 3 15 000kr 15%

Det mest økonomiske er å prioritere nedbetaling av lånet med høyest effektiv rente siden dette er lånet som koster deg mest. Som vi ser, så er det lån 1 som har høyest rente. Deretter følger lån 3, og til slutt har vi lån 2.

For å vise hvorfor dette er den mest økonomiske løsningen skal vi regne ut den årlige lånekostnaden. Vi viser også hvor mye 1000 kr i gjeld koster for hvert av lånene pr år. Da kan vi enkelt sammenligne disse. For å gjøre det enkelt tar vi ikke hensyn til eventuelle nedbetalinger. Altså har vi som forutsetning at du kun betaler renter på lånene. Da får vi en oversikt som ser slik ut:

Lån Beløp Effektiv rente Årlig lånekostnad Lånekostnad pr 1000 kr
Lån 1 5 000kr 12% 600kr 120kr
Lån 2 10 000kr 25% 2 500kr 250kr
Lån 3 15 000kr 15% 2 250kr 150kr

I denne oversikten kan vi enkelt se at lån 2 er mer enn dobbelt så dyrt som lån 1. For hver 1000-lapp du nedbetaler på lån 2 vil du spare 250 kr i året på lånekostnader. Disse pengene du sparer kan du bruke til ekstra innbetalinger, noe som betyr at du kan kvitte deg raskere med samtlige lån.

Det er best å fokusere på gjelden med høyest rente, men

Skal vi se rent økonomisk på det, så er den beste strategien å først nedbetale gjelden med høyest effektiv rente. På sikt vil dette føre til at lånekostnadene dine synker, noe som gjør at du raskere kan nedbetale de andre lånene dine etter at de dyreste lånet er nedbetalt.

Samtidig skal en ikke undervurdere motivasjonen snøballsmetoden kan gi. Å få færre fakturaer som må betales gir deg et tydelig signal om at du er i ferd med å få bedre kontroll på økonomien din.

Noen vil bli motivert av å vite at de først kvitter seg med den dyre gjelden, noe som betyr raskere nedbetaling. Andre vil derimot bli motivert av at de ser at de får færre fakturaer som må betales hver måned. Dette gjør at vi ikke kan si hvilken metode som fungerer best for alle. Her må du selv gjøre din egen vurdering for å finne nedbetalingsmetoden som fungerer best for deg.

Det viktigste er at du velger den metoden som hjelper deg mot målet. Det er å få nedbetalt gjeld og få bedre kontroll på økonomien din.