Er det en tikkende gjeldsbombe i Norge?

Flere ledende økonomer spår at norske husholdninger kan få store problemer med å dekke lånekostnadene i tiden som kommer. Har vi en tikkende gjeldsbombe i Norge? Vi går igjennom de kjente fakta her. 

Gjeldsnivået setter historisk rekord

Norge har de siste årene dratt god nytte av flere forhold. For det første har oljeprisen inntil nylig vært svært høy, med påfølgende sterk kronekurs og lave renter. Dette har økt tilbudssiden på lån i markedet, og enorme mengder med penger har blitt pumpet inn i husholdningsbudsjettene. Så hvor mye har vi i gjeld sammenlignet med tidligere? Svaret sjokkerer til og med de mest hardbarkede økonomene.

Statistisk sentralbyrå rapporterer at gjennomsnittsgjelden til en Norsk husholdning lå på omtrentlig kr 730 000 i år 2000. Tall fra 2014 viser at mer den gjennomsnittlige husstanden i dag har mer enn kr 2 500 000 i gjeld. Dette er en eksplosiv økning som bekymrer landets økonomer, og politikere har blitt bedt om å ta drastiske grep for å bedre situasjonen.

Hvorfor er høy gjeld et problem?

Høy gjeld fører først og fremst til høye rentekostnader. Dette spiser opp husholdningsbudsjettene, og legger en demper på fastlandsøkonomien. Som følge av dette har folk mindre å rutte med, mens færre kroner gjøres tilgjengelig i økonomien. Dette fører til mindre aktivitet og verdiskapning og er i seg selv et urovekkende moment.

For det andre har Norge et skattesystem som i ekstrem grad favoriserer investeringer i eiendom. Dette gjør at mange har omtrent alle eiendelene sine låst inn i fast eiendom, som ikke kan frigjøres med mindre eiendommen selges. Men folk trenger jo et sted å bo, gjør de ikke? Her ligger også hoved problemet. Eiendom generer ingen verdier, og kalles ofte for «død kapital». På denne måten sylter vi ned tusenvis av milliarder i eiendeler som ikke klarer å generer penger.

Andre problemer

Et annet sentralt problem er faren for en boligboble. Vi skal ikke lenger tilbake i tid enn slutten av 80-tallet da Norske banker falt over ende sammen med boligprisene. Med skyhøye renter omkring 14-15% kostet det plutselig skjorta å låne penger. Folk mistet store verdier over natta, og tusenvis av husholdninger klarte ikke lenger å betjene gjelden sin. Faren for at dette skal skje igjen er liten, men samtidig må den ikke undervurderes.

Et boligkrakk i Norge i dag ville fått alvorlige og vidtrekkende konsekvenser, og det høye gjeldsnivået er å regne som en juggernaut dersom det skulle skje. Store deler av økonomien er basert på boliginvesteringer, og det ville ført til at titusenvis av Nordmenn ville mistet jobben og evnen til å betjene gjelden sin.

Hva er løsningen?

Myndighetene har lansert flere tiltak som de mener kan begrense gjeldsveksten(som i hovedsak drives av boligkjøp). Dette inkluderer forhøyede krav til egenkapital og strenge utlånskriterier. Dette tar likevel ikke hånd om roten av problemet. I dag er det svært lett å få tilgang på lån, og mange opplever nærmest daglig at lånetilbud faller ned i postkassen. Søker du på ordet ”forbrukslån” på internett, kan du være sikker på at de neste bannerannonsene du ser vil inneholde reklame for nettopp denne typen låneprodukter. Vi Nordmenn må selv holde oss unna de lettvinte pengene som tilbys, og heller utvise sparsomhet.

Sist men ikke minst burde staten beskatte boliger hardere og dermed fjerne insentivet til å investere så mye penger i eiendom. Ved å dreie skattependelen over mot bolig vil større summer kunne investeres i arbeidende kapital som generer de virkelige verdiene for samfunnet.

Hva burde du gjøre om du har høy gjeld?

Om du i dag kjenner selv at du har høy gjeld så må du snarest ta noen grep for å hindre at økonomien din er sårbar. For hvis det kommer en ny finanskrise så kan man risikere at veldig mye ryker. Det vi i Gjeldsproblemer.com vet er at når gjeldsproblemene virkelig kommer så er det gjerne for sent å finne gode løsninger. Da sitter man gjerne kun igjen med to alternativer som personlig konkurs eller refinansiering med betalingsanmerkning. Hvis du har mye forbrukslån så bør du søke om en refinansiering av dine forbrukslån.

Hvis du eier egen bolig så kan du søke om refinansiering med betalingsanmerkning.