Det å leie leilighet er blitt kostbart og dermed har depositumene økt betraktelig. Enkelte utleiere krever fra 3-6 måneders husleie i depositum og dette kan være svært utfordrende for selv folk med god økonomi. Det vanligste er at man betaler 3 måneder depositum.  Så hva gjør man når man har funnet drømmeleiligheten men ikke råd til depositumet som kreves? Da må man prøve å skaffe disse pengene, en måte man kan gjøre dette er igjennom et depositumslån. Vi har derfor laget en guide til deg som ønsker et depositumslån.

Hva er et depositumslån?

Et depositumslån er et lån som brukes til depositum. Dette er dermed et usikret lån og går under kategorien forbrukslån. Veldig mange banker har pakket depositumslån som en egen type lån men når man ser på renten så er dette gjerne helt likt som et forbrukslån. Det betyr at man i snitt betaler gjerne det samme som et vanlig forbrukslån og vi har sett tilfeller der renten på depositumslån er høyere enn på et vanlig forbrukslån.

Depositumslånet er gjerne laget slik at du kan søke om inntil 3 måneder husleie i depositumslån. Med dagens typiske husleie gjør dette at normal gjennomsnittelig størrelse på et et depositumslån er mellom 40000,- til 60000,-.

Hva er renten på et depositumslån?

Renten på et depositumslån varierer veldig og det kommer veldig ann på hvilken bank du velger. Noen banker opererer med en fast rente på forbrukslån til alle og andre baserer renten på en kredittsjekk. Ettersom de aller fleste depositumslån er det man definerer som «lave forbrukslån» så vil renten gjerne ligge på mellom 10 og 15% i effektiv rente. Det betyr dette absolutt ikke er et billig lån og man bør derfor sørge for at man har det billigste forbrukslånet.

Hvis du ønsker den beste renten på ditt depositumslån så anbefaler vi at du søker om lån hos forskjellige banker og sammenligner lånetilbudene mot hverandre. Her kan det være smart å bruke en agent som samarbeider med tradisjonelle forbrukslånsbanker for å se hvordan disse leverer i forhold til andre banker. Nedenfor er en sponset plassering av en agent som samarbeider med de fleste norske bankene som tilbyr forbrukslån, her kan du søke helt uforpliktende og se hvilken rente du kan få:

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "feed-1235"

Er det lurt å ta opp et depositumslån?

Om du ikke har andre alternativer og du har en fast inntekt som gjør at du har råd til rentene så er det ikke dumt med et depositumslån. Pengene blir på en konto og du betaler renter av dette. Når depositumslånet er betalt ned så slipper du å tenke på depositum igjen ettersom du har det oppspart.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få på depositumslån?

I Norge så kan man få opptil 5 års nedbetalingstid på usikrede lån som depositumslån men vi vi anbefaler sterkt at man prøver å betale ned raskere. Hvis man legger en liten sum ekstra på husleien i en periode så kan man betale ned depositumet. Det betyr at man nå vil ha et depositum til senere eller som et godt tilskudd til egenkapitalen hvis man en gang trenger å kjøpe bolig.

Alternativer til depositumslån

Hvis man har en foreldre eller andre i familien som har penger ledig i cash eller i bolig så kan det være bedre å låne privat. Et depositumslån har en høy rente og du kan dermed betale raskere tilbake med en lavere rente. I tillegg så finnes det andre tjenester som gjør at du slipper å låne penger men disse koster gjerne omtrent det samme som rentekostnaden på et billig forbrukslån.

Veldig mange av oss har i tillegg mange ting vi ikke trenger. Et godt alternativ til depositumslån kan derfor være at man heller prøver å selge unna ting for å få råd til depositum. Det er ikke sikkert man får alt man trenger, men det kan gjøre at man trenger et mindre depositumslån.

Et annet alternativ er å velge en leilighet som man har råd til depostium til på. Det kan være å velge en billigere leilighet som ikke krever like mye depositum eller velge en utleier som f.eks kun krever 2 måneders depositum.

Hvorfor trenger utleiere et depositum?

Veldig mange som skal leie en leilighet forstår ikke hvorfor utleierne krever depositum av sine leietakere. Dette handler i stor grad om at utleierne ønsker en form for sikkerhet hvis du ikke skulle betale husleien, leiligheten skulle få skader som ikke er kommet av normal bruk. I de aller fleste tilfeller så behandler de fleste leietakerne leiligheten veldig godt i og noen tar til å med vare på leiligheten som om den var deres egen. Depositumet er uansett en sikring for utleierne av leiligheten og det er helt normal praksis.

Hvem «eier» depositumet?

Når man betaler inn depositumet så er det du som leietaker som eier depositumet og utleier kan kun gjøre uttak fra denne om det er hjemmel for dette. Det er definert i en kontrakt når man oppretter depostiumskontoen. Det er veldig viktig at du benytter deg av en depositumskonto, depositum skal aldri betales direkte til utleier.

Uenigheter rundt depositum

Forbrukerrådet har skrevet en veldig fin artikkel for deg som har uenigheter med utleier rundt et depostium. Du kan lese den artikkelen her. Det er veldig viktig at man har en skikkelig kontrakt som ikke fordelser hverken leietaker eller utleier.