Er det nødvendig med privat helseforsikring i Norge?

Det norske helsevesenet er kjent for å være av høy kvalitet, tilgjengelig for alle innbyggere og finansiert gjennom skatter og offentlige bidrag. Mange nordmenn stiller likevel spørsmålet om det er nødvendig å ha privat helseforsikring i tillegg. Denne artikkelen vil...