Boliglån uten egenkapital

Lånebeløp 100 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente 5 – 8,50 %
Utbetaling 60 – 360 md dager
Alder 24 år
Effektiv rente 5,95% ved 2 mill. over 25 år, kost 1.668.466, totalt 3.668.466
Lånebeløp 100 000 – 2 500 000 kr
Eff.Rente 6,90 – 29,06 %
Utbetaling 360 md dager
Alder 25 år
Renteeksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Lånebeløp 100 000 – 15 000 000 kr
Eff.Rente 3,99 %
Utbetaling 12 – 360 md dager
Alder 18 år
6.33% ved et lån på 2.000.000 kr over 25 år, kost kr. 1.843.586, totalt kr. 3.843.586 NOK​
Lånebeløp 200 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente 5,03 – 24,40 %
Utbetaling 1 – 360 md dager
Alder 18 år
Effektiv rente 11% 200.000,-, 10 år. Kost. 122.092,- Tot: 322.092,-

Kan man få boliglån uten egenkapital? Det korte svaret på dette er ja, det er muligheter for alle å låne penger uten å måtte stille opp med egenkapital. Det finnes mange forskjellige løsninger her og det kommer stadig nye løsninger. Alle nordmenn drømmer om sin egen bolig og veldig mange økonomer sier det er «typisk norsk å eie sin egen bolig». Grunnen til at de sier dette er fordi det er faktisk veldig mange nordmenn som eier sin egen bolig og mange flere som drømmer om dette. På mange måter så har det blitt slik at man skal eie sin egen bolig når man bor i Norge, men reglene blir stadig strengere. Egenkapital er det aller første og største hinderet for de aller fleste nordmenn som ønsker å kjøpe sin egen bolig. Boligprisene har steget betraktelig de seneste årene som har gjort sitt til at egenkapitalen man trenger for å kjøpe bolig de aller fleste steder har økt betraktelig.

I denne guiden skal vi prøve å forklare hvordan du kan kjøpe bolig uten å måtte stille med egenkapital. I vår guide så dekker vi følgende:

Hva er egenkapital?

Hvorfor krever banken egenkapital?

Hvordan kan jeg kjøpe bolig uten egenkapital?

Våre tips til deg som skal søke om boliglån?

Hva bør du gjøre hvis banken sier nei?

Hva er egenkapital?

Egenkapital er penger du har til rådighet som ikke er lånt. Det kan være oppsparte midler, arv eller lignende. Det kan ikke være lånte penger man stiller som egenkapital selv om noen tror dette. Det er kort sagt en sum som du har av frie midler uten lån.  For noen år siden var det et stort antall nordmenn ifølge avisene som lånte penger igjennom kostbare forbrukslån for å finansiere egenkapitalen til boligen. Dette var høy risiko og ble hardt slått ned på. Heldigvis har nok dette gått bra for de aller fleste som kjøpte bolig med lånt egenkapital men det kunne gått skikkelig galt. Dersom boligprisene hadde gått ned og renten hadde gått opp så kunne dette blitt fatalt for både banker og personene som lånte pengenene.

Når banken skal regne ut hvor mye egenkapital du har så ser de på hvor mye lån du har totalt sett. Dersom du har et billån eller et forbrukslån så kan dette gjøre at din faktiske egenkapital er lavere enn du selv antar.

Hvorfor krever bankene egenkapital?

For bare noen få år siden så var det faktisk mulig å kjøpe bolig for omtrent alle uten noe som helst egenkapital selv. Grunnen til at dette var mulig var fordi det ikke fantes noen restriksjoner. Finanstilsynet ved Finansdepartementet satte først et krav om at alle som skulle kjøpe bolig måtte ha 10 % egenkapital, deretter så kom de med en ytterligere revidering på 15 %. Bankene krever derfor egenkapital for å følge forskriften fra Finanstilsynet og hvis de kunne valgt selv så hadde de nok gitt lån på 100 %. Før så var det løsninger som topplån og lignende som gjorde at bankene hadde et mye friere spillerom når de skulle gi lån.

Grunnen til at Finanstilsynet krever at bankene praktiserer dette kravet om egenkapital er for å beskytte deg som lånetaker og samfunnet. Vi legger bak oss noen eventyrlige år i boligmarkedet hvor veldig mange har fått store boligformuer. På den andre siden så har denne prisveksten ført til at mange har lånt veldig mye penger som gjør dem svært sårbare. Finanstilsynet har innført regelen om krav til egenkapital for å dempe belåningen og redusere risiko. Dette er selvfølgelig veldig kjedelig for alle som ønsker å kjøpe seg egen bolig men kravet om egenkapital er for å minimere risiko for deg som kjøper bolig og samfunnet generelt.

Hvordan få boliglån uten egenkapital?

Hvis du ønsker å kjøpe deg egen bolig men ikke har egenkapitalen så finnes det løsninger for deg. Det er flere løsninger og alle passer dessverre ikke for alle. Vi har listet opp alle muligheter for deg som ikke kan stille med egenkapital selv. Noen løsninger krever at du oppfyller noen krav og andre krever at du har noen kapitalsterke rundt deg.

Startlån

Dette er et lån som gies av Husbanken til mennesker som av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å spare penger selv. Det er hver kommune som styrer disse lånene men Husbanken som betaler ut. Husbanken skriver selv at de som typisk får godkjent startlån er:

 • Familier med små barn som har akutt behov for en fast bolig
 • Personer/familer som får trygd/offentlige stønader (permanente)
 • Nedsatt funksjonsevne med behov for å få en tilrettelagt bolig
 • Du har spesille helsemessige eller sosiale behov
 • Hvis du er i fare for å miste boligen på grunn av misligholdt boliglån

Husbanken skriver selv at hvis du er ung og ikke oppfyller noen av disse kravene så vil du i de aller fleste tilfeller ikke få startlån. De henviser deg da til å spare penger selv. Startlån er et tilbud til de går under kategorien «økonomisk vanskeligstilt». Hver kommune har en grense for hvor mye startlån de kan gi, avhengig av hvor mange innbyggere kommunen har så kan dette avgjøre hvem som kan få startlån.

Kausjonist

Dette er løsningen for deg som har en mor, far eller andre familiemedlemmer som kan «gå god» for deg. Det betyr at de bruker sin bolig eller andre verdier som sikkerhet for deg. Det er i dag veldig mange som har vært heldig med en prisoppgang på egen bolig og dermed har mye ledig kapital. De kan da skrive under på et papir som gjør at de stiller med sikkerhet til egenkapitalen. Du trenger da ikke å ha noen oppsparte midler og du får da det som i realiten er et lån på 100 % av boligen.

Normalt så er det gjerne mor eller far som stiller som kausjonist. Dette er noe man burde tenke nøye igjennom før man gjør. Det er viktig at man stoler på personen og ikke minst at personen har en ryddig økonomi. Hvis man er usikker så bør man droppe å være kausjonist for noen. Finansportalen har skrevet en god artikkel om hva man bør tenke på før man sier ja til å være kausjonist. 

Bankens unntaksregel

Alle regler har et unntak og bankene kan gi deg 100 % i finansiering hvis du klarer å overbevise dem. I boliglånsforskriften så har banker lov til å avvike i 10 % av tilfellene. Det betyr at du faktisk kan søke om boliglån helt uten egenkapital. Dette er noe de aller fleste banker sparer til krisesituasjoner som f.eks ved skilsmisser eller lignende. Hvis du skal sjekke med banken om du kan få være et unntak så bør du kunne vise til:

 • Ryddig økonomi
 • Stabil inntekt
 • En plan for fremtiden

Her må du virkelig selge deg inn og du må være forberedt på at banken kan si nei. Det kan lønne seg å stå på ditt og spørre hva som skal til for at de skal bruke dette unntaket på deg.

Leie for å eie

Dette er et nytt produkt som virkelig har kommet for fult. Utbyggere av leiligheter tilbyr deg å leie en leilighet over lengre tid, hvis du bor der ut perioden så vil du kunne kjøpe leiligheten med egenkapital som er opptjent igjennom prisoppgang. Dette er en god løsning for utbyggerne som får leid ut leiligheter på lange kontrakter og får leietakere som bor over en lengre periode. Dette er konsepter som kommer for fult men er mest vanlig i storbyene til nå.

Disse tilbyr «leie for å eie»:

Fredensborg Eiendom

Obos 

Våre tips til deg som skal kjøpe boliglån

Det å søke om boliglån er veldig spennende og mange kan syntes det er litt skummelt samtidig. Det er ikke noe å være redd for og det værste som skjer er at banken kan si nei. Banken ser på økonomien din, den er det ikke veldig mye du kan gjøre noe med men det er noen ting du kan gjøre for å få en bedre sak:

 • Finn frem alle papirer som lønnslipper og arbeiskontrakt
 • Finn ut neste gang du kan få lønnsøkning og hva den er på
 • Tenk igjennom hva du kommer til å svare banken når de spør deg om fremtiden din
 • Lag et budsjett før du søker for å vise hvor ansvarlig du er (bruk det selvfølgelig)

Husk at selv om du skal selge deg inn til banken så skal banken selvfølgelig selge seg inn til deg også. Vær hyggelig og hvis de kommer med noen litt ubehagelige spørsmål så er det mest fordi de ønsker å se om de kan hjelpe deg.

Hva gjør jeg hvis banken sier nei?

Det er faktisk nesten noe som alle opplever en gang i livet og det er ikke noe farlig. Det er viktig å huske på at alle banker kan vurdere forskjellig. Det ser vi på søknader om refinansiering med betalingsanmerkning, banker kan vurdere helt forksjellig. Når du ikke har noen egenkapital som du kan låne med så er du avhengig av å finne en bank som har troen på deg. Det finens veldig mange banker og det kan være verdt å prøve flere forskjeliige banker.

Hvis du skulle få nei av alle bankene så bør du spørre om hvorfor, slik at du kan prøve å jobbe mot å få den godkjent. Det kan være du har litt forbruksgjeld som du bør kvitte deg med eller kanskje du har lav inntekt. Det er viktig å huske på at banken ser bare ikke på egenkapitalen du har, de ser også på hvor mye du tjener. I Norge så kan du maksimalt låne 5x inntekten din, det betyr for veldig mange så begrenser det mulighetene.

Bankene sier ikke nei for å være kjipe, hvis du får nei av alle banker så er det som regel en grunn til det. Da har du prøvd og du må bare finne andre løsninger som på sikt kan hjelpe deg å nå boligdrømmen.