Betalingsanmerkning

For å ha et velfungerende system for kreditt i Norge, så må man ha en metode for å skille dårlige betalere ut fra de gode. Det er flere gode grunner til å gjøre dette:

 1. Man minimerer tap til norske bedrifter og privatpersoner
 2. Personen som ikke har gjort opp for seg, får ikke muligheten til å få ennå mer gjeld som de ikke klarer å betjene.

I Norge så gjør man dette igjennom betalingsanmerkninger. Dersom du velger eller ikke har mulighet til å betale en regning over tid. Da vil den til slutt ende opp som en betalingsanmerkning. Denne anmerkningen går så inn i et register som blant annet er en del av det kredittselskapene sjekker i det man kaller en «kredittsjekk».

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en type informasjon om deg som lagres i et register. Dette registeret blir brukt når man søker om kreditt, avbetaling eller andre tjenester. Hvis man har en betalingsanmerkning så vil det nesten alltid stoppe alt som har med kreditt å gjøre.

Dette er grunnene til at man får betalingsanmerkninger:

 • Det er registrert lønnstrekk på deg
 • Det er registrert trygdetrekk på deg
 • Når det er registrert utleggspant i eiendom, konto eller verdipapirer
 • Når du har en rettslig eller tvungen gjeldsordning
 • Dersom du er registrert med en personlig konkurs

De vanligste grunnene til at man får en eller flere betalingsanmerkninger er at man ikke betaler regningene sine. Det kan være alt i fra telefon, kredittavtaler eller lignende.

Hvem kan registrere betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkninger kan kun registreres av følgende:

 • Statens Innkrevingssentral
 • Private Inkassoselskap (med konsesjon)
 • Kemneren
 • NAV Innkreving
 • Politi og lensmannskontorer

Hvordan fjerne en betalingsanmerkning?

Det er heldigvis svært enkelt å få en betalingsanmerkning fjernet. Man må først betale kravet det gjelder. Da skal det gå omtrent 1-3 dager før den er borte og man starter da på blanke ark. Man skal være oppmerksom på at «spor» etter betalingsanmerkninger og inkasso kan fortsatt eksistere på skattemeldinger og lignende. Man kan derfor ikke forvente «blanke ark» før man har klart å holde seg et helt kalenderår på den smale sti.

Hvordan sjekke hvor mange betalingsanmerkninger du har?

Hvis du ønsker å sjekke om du har betalingsanmerkninger eller om du har noen. Da kan du gå inn på en av de følgende tilbyderne av kredittsjekk.

Bisnode

Experian

På disse tjenestene kan du sjekke hvem som har kredittsjekket deg og du kan sette opp kredittsperrer.

Hva er konsekvensene med å få en betalingsanmerkning?

Dersom man får en betalingsanmerkning så er man stemplet som en dårlig betaler. Det betyr at du vil slite med å å få lån, kreditter og tjenester. Man blir ekskludert fra ganske mange tjenester og man må i mange tilfeller bruke løsninger som er mer tungvindte.

Dersom man har betalingsanmerkninger å skal ha telefonabonnement så må man kanskje ha en løsning som er forhåndsbetalt eller kontantkort.

Hva gjør jeg hvis jeg får en betalingsanmerkning?

Dersom du får en betalingsanmerkning så anbefaler vi at du ser på løsninger for å bli kvitt de eller den så snart som mulig. For å bli kvitt en betalingsanmerkning så må du betale kravet. Dersom du har flere så kan dette bli ganske kostbart.

Hvis du eier egen bolig så kan man søke om et lån med betalingsanmerkning. Dette lånet har en noe høyere rente enn ditt vanlige boliglån, men da kan du starte på helt blanke ark. Dersom du ikke eier egen bolig så anbefaler vi deg disse artiklene:

Fyll inn skjemaet

Start det økonomiske livet ditt på nytt

Hvordan er prosessen?

Prosessen er ganske lik den prosessen man har for å få et boliglån.

1. Banken kontakter deg for å få mer informasjon om din økonomi, boligen din. De ønsker i de aller fleste tilfeller å få litt innsikt i hvordan og hvorfor du har havnet i et økonomisk uføre. Bankene har forståelse for din situasjon.

2. Banken vurderer søknaden din og boligen din.

3. Dersom banken godkjenner søknaden din så får du lånedokumenter sendt til deg.

4. Når lånet utbetales så betaler banken ut kreditorene dine.

Etter 1-3 dager starter du med helt blanke ark.

Hvem kan søke?

 • Du må eie egen bolig 
 • Du må tjene over 300 000,- 

6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kost kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291