Norges Bank har nettopp publisert sin utlånsundersøkelse. Dette er en undersøkelse som Norges Bank gjør hvert kvartal for å ta «temperaturen» hos bankene. Dette er vanligvis ikke veldig interessant lesing men i disse dager så er det litt interessant. Det er interessant på grunn av den store krisen som landet står oppe i. Undersøkelsen er anonym og man kan derfor ikke lese rent spesifikt hva hver bank sier.

I undersøkelsen så kommer det frem at bankene forventer lavere antall nye boliglån med pant i bolig. Norges Bank skriver at nedgangen vil være den største siden finanskrisen. Dette høres veldig dramatisk ut men egentlig så trenger det ikke å bety veldig mye. Det er nemlig slik at på grunn av karantene og alle restriksjonene så har dette satt en liten demper på nettopp salget av nye boliger.

Det som derimot kan påvirke alle er at noen banker sier i undersøkelsen at den nye situasjonen gjør at de må redusere risiko og stramme inn ovenfor husholdninger. Dette er begrunnet med usikkerhet i forhold til tap og risiko. Dette kan være den første indikatoren på at det kan bli vanskeligere å få boliglån i banken eller at bankene blir mer restriktive med tanke på hvor mye man kan få i lån. Dette høres veldig dramatisk ut men ganske naturlig når man tenker at nærmere 400 000 nordmenn nå er permitterte eller arbeidsledige. Det kan være at bankene som rapporterer dette kan være lokale innenfor områder som er spesielt rammet som f.eks økonomiene i nord som i stor grad er drevet av reiselivsvirksomhet eller banker som holder til på vestlandet hvor det er er en betydelig nedgang i aktivitet.

Vi er ikke noen eksperter på finansmarkedene men vi antar at det er for tidlig å si noen som helst om effektene av denne krisen så langt.