Det å få avslag på mellomfinansiering kan komplisere en flytteprosess noe. Man søker gjerne om mellomfinansiering når man ønsker å kjøpe en bolig før man solgt sin gamle bolig. Før var ikke dette noe særlig problem å få innvilget men med usikkerheten som er i 2023 så strammer bankene til og det betyr at flere får avslag på mellomfinansiering. Derfor har vi laget en liten guide til deg som har fått avslag på mellomfinansiering.

Hva bør du gjøre hvis du får avslag på mellomfinansiering?

Hvis du får avslag på mellomfinansiering så bør du gjøre følgende:

  1. Spør banken om hvorfor du får avslag på mellomfinansiering
  2. Søk i flere banker enn en bank

Det mange ikke vet er at selv om du får avslag på mellomfinansiering i en bank så betyr ikke det at du vil få avslag hos flere banker. Alle banker vurderer forskjellig og det er nettopp det som er nøkkelen her. Hvis du f.eks har i dag boliglån hos en stor bank som f.eks DNB eller Nordea som gir deg avslag på mellomfinansiering. Da kan du søke om boliglån i en mer lokalbank som f.eks en lokal avdeling av Sparebankene eller lignende. Disse er gjerne mer opptatt av å nettopp få inn lokale kunder og kjenner markedet godt.

Hva hvis alle bankene gir avslag på mellomfinansiering men du trenger det fortsatt?

Hvis du har søkt i flere banker og alle gir avslag på mellomfinansiering så kan det være at det er god grunn for avslaget. Banken tenker ofte på risiko. Hvis banken havner i en dårlig situasjon med mellomfinansiering så gjelder det samme for deg. Det betyr at dersom flere banker gir avslag på mellomfinansiering så bør du faktisk vurdere om det kanskje er lurt å vente med å kjøpe ny bolig til du har solgt boligen din i dag.

I noen tilfeller så er det likevel slik at banken er bundet opp i regler eller vurderinger som du kan være uenig i. Da finnes det noen banker som kan ta mer risiko og vurderer annerledes. Dette er såkalte «spesialbanker» som vanligvis tilbyr omstartslån og refinansiering. Disse bankene gir ofte godkjent mellomfinansiering til en del av de som har fått avslag. Grunnen til dette er at de gjerne kan ta mer risiko men det koster mye penger. Et lån fra en spesialbank kan gi deg etableringsgebyr på 1 % av lånebeløpet som betyr at du betaler 10000,- i gebyr per million du låner. Derfor er ikke dette en løsning for alle men for noen. Nedenfor finner du en tabell over banker som kan gi mellomfinansiering når du får avslag i en vanlig bank.

Lånebeløp 100 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente 5 – 8,50 %
Utbetaling 60 – 360 md dager
Alder 24 år
Effektiv rente 5,95% ved 2 mill. over 25 år, kost 1.668.466, totalt 3.668.466
Lånebeløp 100 000 – 2 500 000 kr
Eff.Rente 6,90 – 29,06 %
Utbetaling 360 md dager
Alder 25 år
Renteeksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Lånebeløp 100 000 – 15 000 000 kr
Eff.Rente 3,99 %
Utbetaling 12 – 360 md dager
Alder 18 år
6.33% ved et lån på 2.000.000 kr over 25 år, kost kr. 1.843.586, totalt kr. 3.843.586 NOK​
Lånebeløp 200 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente 5,03 – 24,40 %
Utbetaling 1 – 360 md dager
Alder 18 år
Effektiv rente 11% 200.000,-, 10 år. Kost. 122.092,- Tot: 322.092,-